Contacten ForFarmers

Melkveehouderij

 • Friesland – Joost Alssema – Telefoon: 06-30278819
 • Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland, Veluwe en Utrecht – Chris Salentijn – Telefoon: 06-29239211
 • Groningen, Drenthe en kop van Overijssel – Klaas Snijder – Telefoon: 06-22529614
 • Twente & Achterhoek– Jasper Rijntjes – Telefoon: 06-51640454
 • Zuid Nederland – Raymond Horsting – Telefoon: 06-51439308

Ruwvoerproductie

 • Jos Westerhof – Telefoon: 06-53158041

Vleesveehouderij – Geitenhouderij – Schapenhouderij

 • Ruud Peek – Telefoon: 06-12887257

Varkenshouderij

 • Vleesvarkens (Zuid) – Harrie Kouwenberg – Telefoon: 06-2243-4792

Vleespluimveehouderij

 • Robin Kemper – Telefoon: 06-537692

Legpluimveehouderij

 • Adri van Santvoort – Telefoon: 06-30279054

Biologisch

 • Henk van der Vegt – Telefoon: 06-51344325

FarmConsult

 • Adviseert op het gebied van bedrijfsontwikkeling, stallenbouw, ruimtelijke ordening, milieu, mestbeleid en diverse subsidiemogelijkheden – Telefoon: 0573 – 288890