Doeko van ’t Westeinde nieuwe portefeuillehouder akkerbouw bij NAJK

Vandaag heeft het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) tijdens de algemene ledenvergadering Doeko van ’t Westeinde unaniem gekozen als nieuwe dagelijks bestuurder bij NAJK. Van ’t Westeinde zal binnen het bestuur zorg dragen voor de portefeuille akkerbouw. Deze portefeuille neemt hij over van NAJK-voorzitter Eric Pelleboer, die namens NAJK vanaf 2012 de belangen van jonge akkerbouwers in Nederland behartigde.

Van ’t Westeinde (1983) volgde in Wageningen de opleiding Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen. Na zijn afstuderen is hij aan de slag gegaan bij Landmark Projecten, waar Van ’t Westeinde zich focuste op biomassavergisting en zonne-energie. Sinds september 2011 werkt Van ’t Westeinde samen met zijn ouders op het akkerbouwbedrijf in het Groningse Nieuweschans.

Van ’t Westeinde heeft veel ambitie om zijn nieuwe functie te bekleden: “Ik wil het geluid van jonge akkerbouwers in Nederland vertegenwoordigen bij de politiek en in het bedrijfsleven”, aldus de kersverse portefeuillehouder akkerbouw. Van ’t Westeinde wil zich in zijn bestuursperiode bij NAJK richten op maatschappelijk draagvlak en het stimuleren van een concurrerende en innovatieve akkerbouwsector.

Doeko van ’t Westeinde neemt de portefeuille akkerbouw over van Eric Pelleboer. Pelleboer was vanaf 2012 verantwoordelijk voor de portefeuille akkerbouw en vervuld sinds september 2014 de functie van voorzitter. Tijdens de algemene ledenvergadering van NAJK, bijgewoond door provinciale bestuurders uit het hele land, wenste Pelleboer zijn opvolger veel succes: “Er liggen mooie kansen om de stem van jonge akkerbouwers in Nederland te laten horen. Ik heb dat in de afgelopen jaren met veel passie en plezier gedaan. Ik heb er vertrouwen in dat NAJK met Doeko van ’t Westeinde een goede opvolger heeft.”

SGP met NAJK op bezoek bij jonge melkveehouder

Vandaag heeft Elbert Dijkgraaf van de Tweede Kamerfractie van de SGP een bezoek gebracht aan het melkveebedrijf van familie van Vuuren in Montfoort. NAJK-lid en melkveehouder Kees van Vuuren heeft de politicus een rondleiding gegeven op zijn bedrijf. Dagelijks bestuurder van NAJK en portefeuillehouder melkveehouderij Koen Bolscher was namens NAJK bij het bezoek aanwezig.

Tijdens het bezoek aan het melkveebedrijf vertelden Bolscher en Van Vuuren over de uitdagingen waar zij als jonge agrarische ondernemers voor staan. Het bezoek stond in het teken van de gisteren aangenomen wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij. Bolscher: “NAJK vindt dat er in het vervolgtraject bij de invulling van de wet oog moet zijn voor jonge boeren en hun ondernemerschap, bijvoorbeeld in de ruimte die wordt geboden binnen het fosfaatplafond.”

Elbert Dijkgraaf gaf aan dat de SGP het belangrijk vindt om goed naar de gevolgen te kijken van de AMvB. Zij hebben hierbij nadrukkelijk oog voor de toekomstperspectieven van de melkveehouderij, ook voor de komende decennia.

Het werkbezoek van vanmiddag was georganiseerd in samenwerking met HAJK en LTO Nederland. Namens HAJK was Leanne Aantjes, dagelijks bestuurder, aanwezig. Aantjes heeft specifiek aandacht gevraagd voor het belang van grondgebondenheid: “Veel boeren hebben hun ondernemerschap gebaseerd op grond. Die keuze moet beloont blijven, ook in de nieuwe Melkveewet.”

Namens LTO Nederland waren Kees Romijn, voorzitter van de vakgroep melkveehouderij, en Marieke Hoste, lobbyist, bij het werkbezoek aanwezig.

NAJK aanwezig bij overhandiging zwartboek Meldpunt Valse Lesstof

Vandaag werd het zwartboek ‘Meldpunt Valse Lesstof’ door Ingrid Jansen, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), uitgereikt aan de leden van de Vaste Kamercommissie OC&W (Onderwijs). Namens NAJK was voorzitter Eric Pelleboer vandaag in Den Haag aanwezig om het zwartboek te overhandigen. Het zwartboek bevat meldingen over onjuiste, niet objectieve en misleidende lesstof op basis- en middelbare scholen.

Het Meldpunt Valse Lesstof is in oktober 2014 opgericht door de NVV. Met het Meldpunt wil de NVV een einde maken aan onjuiste, misleidende en niet-objectieve lesmaterialen over de Nederlandse landbouw. NAJK is een van de organisaties die het initiatief van NVV steunt. Sinds oktober zijn er meer dan 50 meldingen binnengekomen bij het Meldpunt Valse Lesstof.

Met de overhandiging van het zwartboek wil het Meldpunt Valse Lesstof aandacht vragen voor goed, deugdelijk, feitelijk en objectief onderwijs over Nederlandse landbouw en haar boeren. “Juist in een land als Nederland, waar de agrarische sector het toonbeeld van de wereld is, is objectief en feitelijk lesmateriaal over de land- en tuinbouw een vereiste”, stelt NAJK-voorzitter Pelleboer.

Om het Meldpunt Valse Lesstof kracht bij te zetten is een werkgroep opgericht. Naast de NVV zullen in de werkgroep afgevaardigden van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP), de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), deNederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) en LTO Nederland plaats nemen. Namens NAJK zal voorzitter Eric Pelleboer deelnemen in de werkgroep.

Klik hier voor meer informatie over zwartboek ‘Meldpunt Valse Lesstof’

PERSBERICHT: ChristenUnie bezoekt jonge boeren

Vandaag heeft een delegatie van de ChristenUnie een bezoek gebracht aan het akkerbouwbedrijf van familie Pelleboer in Tollebeek. De delegatie bestond uit Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber en provinciale en gemeentelijke vertegenwoordigers van de ChristenUnie. De politici werden welkom geheten door Eric Pelleboer, voorzitter van NAJK.

Tijdens het bezoek aan het akkerbouwbedrijf vertelden Pelleboer en enkele FAJK-bestuurders over de uitdagingen waar zij als jonge agrarische ondernemers voor staan.  Eric Pelleboer: “Voor jonge boeren is de bedrijfsovername de lastigste hobbel in hun carrière.”

De rondleiding van Pelleboer gaf de politici en jonge boeren volop gespreksstof, zoals omtrent de gevolgen van de Meststoffenwet voor de jonge akkerbouwers uit de polder, de impact van de vergroeningseisen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, de vergrijzing van de landbouw en de noodzaak voor een sterke Jonge Landbouwersregeling. Voor jonge boeren uit heel Nederland is bedrijfsovernameproblematiek een belangrijke uitdaging. De bestuurders van NAJK hebben dit met Carla Dik-Faber van de Tweede Kamerfractie uitvoerig besproken.

Flevoland kent bijzondere uitdagingen op het gebied van verkaveling en bodemvruchtbaarheid. In de polder kampen veel jonge agrarische ondernemers met de hoge barrières om over grond te kunnen beschikken. Pachtgronden zijn moeilijk beschikbaar  en grondmobiliteit is laag. Namens de agrarische jongeren van Flevoland sprak  FAJK-bestuurder Arjan Vaandrager met de lokale ChristenUnie-politicus over deze problematiek. “Het kan niet zo zijn dat jonge boeren bij het pachtbeleid achter in de rij komen te staan.”

PERSBERICHT: NAJK ontmoet EU-commissaris Phil Hogan

Vandaag, donderdag 11 december, bracht de nieuwe Eurocommissaris van Landbouw en Plattelandsontwikkeling, Phil Hogan, een kennismakingsbezoek aan Nederland. Hij was gast van staatssecretaris Dijksma. NAJK-voorzitter Eric Pelleboer was hier namens de jonge boeren en tuinders van NAJK bij aanwezig.

NAJK-voorzitter Pelleboer was uitgenodigd voor een ontmoeting met de Eurocommissaris. “We zijn vereerd dat wij bij dit bezoek aanwezig mogen zijn”, zegt de NAJK-voorzitter. “Dit toont de grote betrokkenheid van de Europerse Commissie en het ministerie van Economische Zaken bij de agrarische ondernemers van de toekomst.”

Namens NAJK is Pelleboer ingegaan op de uitdagingen waar jonge boeren en tuinders in Nederland voor staan. Hij heeft specifiek aandacht gevraagd voor de gevolgen die de uitwerking van de top-up voor jonge boeren in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid met zich meebrengen. “De top-up wordt, door Europees besluit, ook toegekend aan jongeren in maatschap. Deze beslissing pakt juist in Nederland niet goed uit”, stelt Pelleboer. “Het doel van de top-up, het bevorderen van bedrijfsovername, komt daardoor zeker niet dichterbij. Ik heb Eurocommissaris Hogan gevraagd of hij oog wil hebben voor de Nederlandse situatie van maatschappen.”

Hogan waardeerde de betrokkenheid van jonge boeren en tuinders bij de bijeenkomst. Hij gaf aan gefascineerd te zijn van de vooruitstrevende Nederlandse land- en tuinbouw. Daarnaast voorziet hij veel uitdagingen voor jonge agrarische ondernemers.

Korting op boerenrock- en rollband Kiek Now Us!

NAJK-leden krijgen vanaf heden korting als ze een boeking doen bij de boerenrock- en rollband Kiek Now Us. Kiek Now Us is een rock en rollband met zijn wortels in de Achterhoek. Aan het eind van het jaar 2000 werd daar, in een klein dorpscafé, de eerste aanzet gegeven tot wat later Kiek Now Us zou worden. Een aantal muzikanten in spé besloot een band te beginnen, en de eerste jaren werd er regionaal al een goede live-reputatie opgebouwd. Gemoedelijk, energiek én gezellig! Sinds 2004 toeren de vijf bandleden van Kiek Now Us ieder jaar door het hele land. De ervaren muzikanten van Kiek Now Us weten met spetterende optredens dan ook een nog steeds groeiende schare liefhebbers te bereiken.

Bekende nummers van Kiek Now Us zijn ‘Proosten op het Oosten’, ‘Hemel zonder Bier’ en ‘Wi-j Goan Niet Noar Huus’. De band heeft onder andere al opgetreden bij 3FM (Giel Beelen), Radio 538 (Edwin Evers), 538 Koningsdag en op vele tent- en schuurfeesten. Wil jij deze boerenrockband ook op jouw feest hebben, boek hem dan nu met korting als NAJK-lid.

Kortingen

Festivals: € 1.295,00 ex. BTW (excl. geluid / licht)
– Band neemt eigen backline en monitors mee (conform rider)
– Show: 1 set van 60 tot 75 minuten live
– Korting: EUR 295,00 ex. BTW
– Uitkoopgage met korting: EUR 1.000,00 ex. BTW

Feesttenten, zalen: € 2.450,00 ex. BTW (incl. geluid / licht tot 600 personen)
– Show: 2 sets van 60 minuten
– Korting: EUR 350,00 ex. BTW
– Uitkoopgage met korting: EUR 2.100,00 ex. BTW

Feesttenten, zalen: € 2.950,00 ex. BTW (incl. geluid / licht tot 1000 personen)
– Show: 2 sets van 60 minuten
– Korting: EUR 450,00 ex. BTW
– Uitkoopgage met korting: EUR 2.500,00 ex. BTW

Boeken

Je kan Kiek Now Us boeken door een mail te sturen naar boekingen@kiek-now-us.nl of te bellen naar contactpersoon André Wienen (06 – 54 778 728). Geef bij jouw boeking aan dat je gebruik wilt maken van de korting voor NAJK-leden.

Kiek Now Us promotiepakketjes

NAJK mag tien toffe ‘Kiek Now Us’-promotiepakketjes weggeven. Houd hiervoor de Facebookpagina van NAJK goed in de gaten.

Het agrarisch gezinsbedrijf en de politiek

Het familie- en gezinsbedrijf stond afgelopen weken veelvuldig in de politieke aandacht, bijvoorbeeld tijdens het debat over het wetsvoorstel Verantwoorde Groei Melkveehouderij. Tijdens dit debat over de groei en ontwikkeling in de melkveehouderij gaven diverse partijen te kennen het gezinsbedrijf belangrijk te vinden, te waarderen en volop kansen te willen geven. Maar wat is een gezinsbedrijf in de ogen van de politiek? Gaat het om aantallen melkkoeien? Productie per hectare? Wel of geen weidegang? Grondgebondenheid? Daarover bleken de politieke partijen behoorlijk van mening te verschillen.

In mijn ogen wordt een agrarisch gezinsbedrijf gedefinieerd door het toekomstperspectief. Het toekomstperspectief bestaat natuurlijk ook uit diverse aspecten. Belangrijk hierin zijn het ontwikkelingsperspectief, het economisch perspectief en het maatschappelijk perspectief voor het bedrijf en de sector. Samen vormen zij het toekomstperspectief waardoor bedrijfsovername mogelijk is en het voortbestaan wordt gegarandeerd.

Dat het gezinsbedrijf de afgelopen weken in de aandacht stond is niet vreemd: de aansprekendheid en de aaibaarheidsfactor van het agrarisch gezinsbedrijf zijn hoog. In de politiek lijkt er echter een angst te zijn ontstaan dat die aaibaarheidsfactor verdwijnt als dit niet in wet- en regelgeving wordt ingebed. We zagen dit bij de motie die werd aangenomen om weidegang voor alle koeien in Nederland verplicht te stellen. We zagen het in het pleidooi voor verankering van grondgebondenheid in de debatten omtrent het wetsvoorstel Verantwoorde Groei Melkveehouderij. Het gevaar schuilt in het onvermogen van de politiek om te redeneren vanuit een duidelijke visie op de toekomst van het agrarisch gezinsbedrijf. Het lijkt alsof de politici in de Tweede Kamer het begrip niet voldoende kunnen duiden of definiëren. Beleid mist hierdoor richting en leidraad.

Ik mis in de politieke discussie bovendien te vaak juist een echt oog voor het toekomstperspectief van het agrarisch gezinsbedrijf. Ondanks dat de politiek waarde hecht aan het behoud van dit bedrijfsmodel, werken de maatregelen die zij instellen om het te behouden vaak tegendraads. Ik wil op geen enkele wijze de indruk wekken dat we op zoek zijn naar volledige vrijheid zonder enige rem. Wat is dan wel nodig? Duidelijkheid voor ondernemerschap. Wet- en regelgeving die het kader vormt waarin ruimte bestaat voor ondernemers om zich te ontwikkelen. Wet- en regelgeving die stabiel is en duidelijkheid schept voor een lange termijn. Er mag niet geregeerd worden vanuit de waan van de dag. Er wordt in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarbij het verplicht wordt dat alle koeien geweid worden, terwijl diezelfde politieke partijen ook meteen toegeven dat uitvoering onmogelijk zal zijn. Het resultaat? Staatssecretaris Dijksma komt met een tijdlijn waarin wordt vastgelegd hoe een hogere ambitie omtrent weidegang op termijn gerealiseerd kan worden. De onrust die de aangenomen motie op veel boerenerven heeft veroorzaakt was onnodig. Het vertrouwen in de politiek nam aan veel keukentafels niet toe, terwijl de ambitie die uit de wens van de Tweede Kamer spreekt op de meeste boerenbedrijven gedeeld wordt. We liggen daarin helemaal niet zo ver van elkaar af. Het ‘gevoel’ dat wij hebben bij wat een agrarisch gezinsbedrijf zou moeten zijn en zou moeten blijven, komt denk ik aardig overeen. De weg daarnaartoe, vraagt echter een ander pad.

Koen Bolscher
Dagelijks bestuur NAJK, portefeuille melkveehouderij

KAVB en LTO Noord afdeling Duin- en Bollenstreek promoten Boer zoekt Boer

Om de Bloembollenstreek ondernemend en dynamisch te houden doen KAVB en LTO Noord afdeling Duin- en Bollenstreek mee met het nieuwe Boer zoekt Boer initiatief van NAJK, Rabobank, Flynth, Countus en Veenstra Agrocoaching. Dit initiatief biedt jongeren kansen om een bedrijf over te nemen van agrarisch ondernemers in de regio die zelf geen opvolger hebben. Hiermee spelen de organisaties in op de trend dat familiebedrijven steeds minder vaak door de jonge generatie worden overgenomen. Tegelijkertijd zijn er wel jongeren die ondernemer willen worden. In de Bloembollenstreek is die mogelijkheid aanwezig omdat hier een aantal  bedrijven is met een beperkte hoeveelheid grond. Juist de aankoop van grond maakt een start of overname vaak financieel lastig haalbaar.

Gisteravond stond het landelijke Boer zoekt Boer initiatief centraal tijdens een bijeenkomst van KAVB en LTO Noord afdeling Duin- en Bollenstreek in Hillegom. Aan zo’n veertig veelal jonge ondernemers werd uitgelegd wat de achtergronden van het initiatief zijn. Via bijeenkomsten en een koppeling van vraag en aanbod op de Boer zoekt Boer website kunnen jongeren en bedrijven elkaar vinden. De regionale organisaties trachten door een matchmaker in te zetten extra stimulans voor het slagen van dit initiatief te krijgen. Door dit initiatief verwachten de organisaties dat de Bloembollenstreek een vitaal gebied blijft met voldoende jonge ondernemers. Kijk voor meer informatie over Boer zoekt Boer op www.bedrijfsovernameportal.nl.

Wat deed NAJK voor jou in november?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie of gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, geven vrijkaarten weg of behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in november? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

  • NAJK ledenvoordeel: NAJK biedt leden via Interpolis een korting op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering van 8,5%. Lijkt jou dit interessant? Kijk op de website van NAJK voor meer informatie
  • Heb jij de succesvolle eerste editie van ‘Haal meer uit je beurs’ tijdens de RMV in Hardenberg moeten missen? Geef je dan nu op voor deelname tijdens de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen in Venray van 16 tot en met 18 december. Je krijgt de unieke kans om voorafgaand aan de beurs de vloer op te mogen en een exclusief kijkje achter de schermen te nemen. Deze speciale behandeling heeft één doel: optimaal gebruik (leren) maken van alles dat de beurs jou te bieden heeft. Meer informatie via deze link.
  • NAJK heeft de discussies omtrent het wetsvoorstel Verantwoorde Groei Melkveehouderij op de voet gevolgd. Op aandringen van NAJK heeft de Tweede Kamer ingestemd met een verruiming van de mogelijkheden op het gebied van bedrijfsoverdracht in deze wet. Namens NAJK is  Koen Bolscher vanuit het dagelijks bestuur betrokken bij dit dossier. Lees het persbericht over de uitkomsten van het debat op de website van NAJK.
  • NAJK volgt de ontwikkelingen omtrent de vogelgriep op de voet. Vanuit het dagelijks bestuur is Annet van den Akker, portefeuille intensief, hiervoor verantwoordelijk. NAJK onderstreept natuurlijk het belang voor de pluimveesector en ondersteunt daarom de lobby die momenteel gevoerd wordt door de verschillende belangenorganisatie. Lees hierover meer via deze link.
  • Het NAJK-symposium ‘Van Traditie Naar Ambitie’ op 20 november was een groot succes! Heb jij het symposium moeten missen? Of wil je de foto’s  terugzien? Bekijk de video-impressie van deze dag of bekijk de foto’s op Facebook.
  • NAJK is een belangenorganisatie en vecht in Brussel en Den Haag om de positie van jonge boeren en tuinders te verbeteren. NAJK vraagt in de media en bij bijeenkomsten steeds aandacht voor de uitdagingen waar jullie voor staan. Afgelopen maand verschenen berichten van NAJK onder andere Boerderij Vandaag en in De Telegraaf.

Wat zal NAJK voor jou doen in december?

Natuurlijk zal er in december ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws via de NAJK-website, dus houd die goed in de gaten. Hierbij alvast een voorproefje:

  • Het activiteitenseizoen is in volle gang. NAJK heeft cursussen speciaal voor (aankomende) jonge agrarische ondernemers. De organisatie van deze cursus wordt volledig door NAJK uitgevoerd. Wil jij met jouw AJK zo’n cursus volgen? We starten met groepen vanaf 12 personen. Meer informatie via deze link.
  • De stellingen van het discussiestuk ‘arbeidsvulling en automatisering’ worden nu bij lokale en provinciale AJK’s bediscussieerd. Jonge boeren en tuinders, vertegenwoordigd in de 124 lokale en 10 provinciale afdelingen van NAJK, gaan tot en met eind januari de discussie aan met maatschappelijke organisaties en met elkaar over de ontwikkelingen in arbeid en automatisering. Jullie standpunten worden door NAJK uitgedragen. Jouw stem telt dus!

Het bestuur van… AJK Overbetuwe

Na een aantal jaren voor adviesbureaus te hebben gewerkt is Herma Makkinga (31) dit jaar haar eigen adviesbureau gestart. Met haar adviesbureau specialiseert Herma zich op vergunningen, subsidies en bestemmingsplannen. Naast haar eigen bureau is Herma sinds dit seizoen ook vice-voorzitter van AJK Overbetuwe.

Waarom zit je in het bestuur van AJK Overbetuwe?
“Mijn ouders hebben een varkenshouderijbedrijf. Ik wil graag de intensieve sector meer onder de aandacht brengen, die wordt bij ons in de omgeving nog wel eens vergeten. Daarnaast vind ik het leuk om de juiste combinatie te maken tussen informatieve en gezellige avonden.”

Hoe ben je in het bestuur van AJK Overbetuwe terechtgekomen?
“Ik ben gevraagd door oud-bestuursleden. Voor die tijd was ik al lid en kwam ik regelmatig naar de activiteiten.”

Wat is het leuke aan het bestuurswerk?
“Vooral de samenwerking met de andere bestuursleden vind ik erg leuk. Met het bestuur proberen we een afwisselend  programma samen te stellen voor de leden. Het werkt motiverend als er een goede opkomst is op de door ons georganiseerde activiteiten en we positieve  reacties ontvangen.”

Wat doet AJK Overbetuwe voor zijn leden?
“Wij organiseren, in de periode september tot juni, ongeveer iedere maand een avond. Tijdens de informatieve avonden behandelen we het jaarthema van NAJK of gaan we in op items die spelen in onze regio. Daarnaast hebben we laatst een trekkerbehendigheidswedstrijd georganiseerd en hebben we gebowld.”

Hoe betrekken jullie zoveel mogelijk jonge agrariërs bij AJK Overbetuwe?
“We proberen altijd proactief nieuwe leden te werven. Dit doen we door potentiële leden persoonlijk aan te spreken, dat werkt het beste. De jongeren die we aanspreken zijn voornamelijk mensen uit ons eigen netwerk.”

Wat staat er voor dit seizoen op het programma?
“Binnenkort gaan we op excursie naar een nertsenhouderij. Dit is een sector die voor veel leden onbekend is. Iedereen heeft een bepaalde mening over de nertsenhouderij, al dan niet beïnvloed door de media. Nu kunnen we zelf gaan kijken en een eigen mening vormen over de nertsenhouderij.”

Wat was je persoonlijke hoogtepunt binnen het bestuur?
“Ik zit nog niet zo lang in het bestuur, maar de trekkerbehendigheidswedstrijd vond ik heel erg leuk. Die hebben we dit jaar voor het eerst georganiseerd en we hebben hier ontzettend veel leuke reacties op mogen ontvangen. Voor herhaling vatbaar dus!”