Ontvang € 2.000,- tot € 10.000,- voor jouw idee!

Op elk boerenbedrijf worden eigen trucjes gehanteerd om het gebruiksgemak van machines en productieprocessen zo optimaal mogelijk te maken. Dit kan bijvoorbeeld door het verbouwen of samenvoegen van machines, maar ook door het zelf creëren van een nieuw product. Alle goede ideeën die nog niet te koop zijn op de markt, mogen ingezonden worden bij het Innovatiefonds voor telers. Een onafhankelijke vakjury beoordeelt de ingezonden innovaties. Zien zij potentie in jouw innovatieve concept, product of dienst, dan wordt er een beloning van maximaal € 10.000,- toegekend. 

Meld jouw innovatie aan!

Heb jij een vernieuwend idee op jouw agrarische bedrijf en ben je bereid om dat verder uit te voeren? Meld jouw innovatie dan voor 15 april 2015 aan op de website www.innovatiefondsvoortelers.nl/inzenden.

Boerenfamilies gezocht voor onderzoek!

‘Met je familie kun je wel wandelen maar niet handelen’ is een spreekwoord dat niet van toepassing is op het agrarisch gezinsbedrijf. Vele generaties lang wordt er succesvol samengewerkt. Echter vragen de huidige ontwikkelingen in de sector en binnen gezinnen om meer aandacht: hoe onderneem je succesvol als gezin, nu maar ook richting de toekomst?

Afgelopen november zijn tijdens het NAJK-symposium ‘van Traditie naar Ambitie’ in aanwezigheid van Koningin Máxima de resultaten gepresenteerd van onderzoek naar de rol van gezinsleden op het agrarisch bedrijf. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de positie van vrouwen sterk aan het veranderen is en dat jongeren veelal een goede opleiding achter de rug hebben en hun werk op het familiebedrijf combineren met een reguliere baan. Maar er zijn ook zorgen geuit. Knelpunten hebben te maken met de bedrijfsvoering, de bedrijfsopvolging maar ook het samenwerken met familieleden. Genoeg redenen voor het starten van een vervolgproject.

Hogeschool Windesheim gaat met een aantal partners waaronder NAJK een subsidieaanvraag indienen voor een onderzoeksproject. Het plan is om een toolbox te ontwikkelen met instrumenten die families in de agrarische sector helpen bij de communicatie rond opvolging. Welke afspraken moet je met elkaar maken, hoe zorg je er voor dat gevoelige onderwerpen toch besproken worden, hebben we een gezamenlijke visie voor het bedrijf, hoe ga je om met verschillen van inzicht? Kortom, tijd maken om samen te werken aan het bedrijf in plaats van alleen hard werken in het bedrijf.

We zoeken contact met families die mee willen werken aan dit project. We bieden:

 • Gratis workshops
 • Gratis coachingtraject
 • Een netwerk met andere familiebedrijven
 • Instrumenten ter ondersteuning van het opvolgingsproces

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname, voorwaarde is wel dat meerdere familieleden meedoen en dat jullie bereid zijn om mee te werken aan het onderzoek. Het project staat onder leiding van lector Ilse Matser. Interesse: stuur liefst voor 24 februari een mail naar het lectoraat familiebedrijven: lectoraat.familiebedrijven@windesheim.nl.

Innovatiefonds voor Telers beloont vier vernieuwende ideeën

Het Innovatiefonds voor Telers heeft vier agrariërs beloond voor hun innovatie. De toegekende innovaties zijn zowel opbrengstverhogend als kostenbesparend en duurzaam. In toepassing lopen ze sterk uiteen. NAJK-lid Piet Jan Thibaudier ontving € 2.000,- voor zijn ‘Pasture Reader’. 

NAJK-lid en Friese melkveehouder Piet Jan Thibaudier uit Lemmer werkt aan kwaliteit. Hij maakt het drogestofgehalte per hectare inzichtelijk met de Pasture Reader. Deze meet met ultrasone geluidsgolven de hoogte en dichtheid van het gras en rekent dit om naar kilogram drogestof. Doordat de reader met GPS werkt kan de melkveehouder plaatsspecifiek graslandvernieuwing, aangepaste bemesting of ontwatering toepassen. Naast een optimale grasopbrengst ontving hij een toekenning van € 2.000,-.

Bloembollenkweker Cornel van Schagen uit Bergen ontving € 10.000,- voor een Eco-Combi Douche welke hij samen ontwikkelde met Agrin-Serv om bollen efficiënter en duurzamer te ontsmetten. Akkerbouwer Roelof Bloeming uit Odoornerveen ontving € 2.000,- voor zijn machine, gemaakt met machinebouwer Evers, die de grondbewerking en gewasbescherming in de cichorei niet meer volvelds toepast maar in stroken van 15 cm. Bloeming bespaart hiermee zo’n 70% gewasbeschermingsmiddelen. Een vierde en laatste toekenning ontving hardfruitteler Wim van Wijk uit het Utrechtse ’t Goy. Van Wijk gebruikt spuiwater met succes als onkruidbestrijder en bladverwijderaar. Van Wijk ontving  € 5.000,- voor zijn idee om afvalwater een duurzame toepassing te geven.

Maak ook kans op een geldbedrag!

De nieuwe ronde aanmeldingen voor het Innovatiefonds voor Telers sluit op 15 april a.s. Heb jij een innovatief idee op of rondom jouw bedrijf? Zorg dan dat deze voor 15 april is aangemeld op deze site.

Dagelijks bestuurder Doeko van ’t Westeinde aanwezig bij symposium ‘Vergroening als kans’

Namens NAJK is Doeko van ‘t Westeinde aanwezig geweest bij het symposium getiteld Vergroening als kans. Het symposium werd georganiseerd door het Louis Bolk Instituut ter afsluiting van een vierjarig akkerrandenproject. Onder de naam ‘Bloeiend Bedrijf’ hebben 600 akkerbouwers in Nederland zogenaamde FAB-randen aangelegd. FAB staat voor functionele agrarische biodiversiteit. Het doel van deze randen was om op een natuurlijke manier gewasschade door plaaginsecten te voorkomen.


Het project is succesvol geweest als gekeken wordt naar het enthousiasme en de betrokkenheid van de deelnemers. Het insecticidegebruik in met name granen is sterk afgenomen. Door actief met akkerranden bezig te zijn, ging er voor veel akkerbouwers een wereld open. Kennisontwikkeling op dit gebied is dan ook een voorwaarde om deze manier van agrarisch natuurbeheer verder tot een succes te maken.

Tijdens het symposium is vooral nagedacht en gesproken over hoe in de toekomst dergelijke randen behouden kunnen blijven en hoe met de beperkte financiële middelen zichtbare biodiversiteit kan worden vergroot. Dat er een financiële vergoeding nodig is, is tijdens het symposium en in diverse workshops duidelijk geworden. Ook al dragen alle aanwezigen agrarisch natuurbeheer een warm hart toe. Betrokkenheid vanuit de hele keten is een voorwaarde om eindproducten met maatschappelijke meerwaarde tegen een hogere prijs te verkopen. Dat dit in lange complexe ketens met uniforme producten niet makkelijk is, is wel duidelijk geworden. In eerste instantie zijn er meer mogelijkheden voor nichemarkten.

Aangezien de huidige vergroeningsmaatregelen meer als last en verplichting gezien worden, zal het haar doel voorbij schieten werd gesteld. Toch zijn er best een groot aantal telers die zich voor akkerranden in willen zetten, maar die door de huidige voorwaarden hiertoe juist worden ontmoedigd. Ook van de jonge generatie boeren wordt gevraagd met oog voor omgeving te produceren. Dit wordt door NAJK onderschreven, maar het mag ondernemers niet in de weg staan.

Prijsuitreiking Rendement Ranking

Een jaar geleden ging de wedstrijd ‘Rendement Ranking’ van start. Door middel van masterclasses zijn de deelnemers in het afgelopen jaar geschoold om het verborgen rendement op hun melkveebedrijf zichtbaar te maken en te reduceren.

Op woensdag 25 februari is de prijsuitreiking van Rendement Ranking in Nijkerk. Tijdens deze bijeenkomst wordt de deelnemer die de grootste vorderingen heeft gemaakt in het terugdringen van zijn verborgen rendement bekend gemaakt. De bijeenkomst wordt begeleid door specialisten van UNIFORM-Agri en NAJK.

Houd deze dag Facebook (www.facebook.com/dbnajk) en Twitter (www.twitter.com/najktweets) in de gaten voor het laatste nieuws over de prijsuitreiking van Rendement Ranking.

UITNODIGING – Boer zoekt Boer in de bollenstreek

Om de Bloembollenstreek ondernemend en dynamisch te houden, doen KAVB en LTO Noord afdeling Duin- en Bollenstreek mee met het ‘Boer zoekt Boer’-initiatief van NAJK, Rabobank, Flynth, Countus en Veenstra Agrocoaching. Dit initiatief biedt jongeren kansen om een bedrijf over te nemen van agrarische ondernemers in de regio die zelf geen opvolger hebben.

Maar: Hoe vind je een goed bedrijf? Hoe ga je zo’n proces in? Hoe lang wil/moet je samenwerken? En als je een bedrijf hebt, maar geen opvolger: Hoe vind je een opvolger? Wat moet je doen om je bedrijf over te kunnen dragen? Kan dat wel, een bedrijf overdragen aan niet-familieleden? Heel veel vragen voor beide partijen. Herkent u zich in deze situatie? Of brengt dit u op ideeën? Kom op donderdag 19 februari in Lisse luisteren naar mogelijkheden voor voortzetting van uw bedrijf of voortzetting van jouw carrière als zelfstandige.

Bekijk hier de uitnodiging.

Wat deed NAJK voor jou in januari?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie of gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, geven vrijkaarten weg of behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in januari? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • NAJK ledenvoordeel: NAJK-leden krijgen € 5,- korting op een entreekaart van de debatreeks ‘It’s the food, my friend!’ Kijk voor meer informatie op de website van NAJK.
 • NAJK was met staatssecretaris Dijksma aanwezig op de Grüne Woche in Berlijn. De Grüne Woche is de grootste landbouwbeurs van Europa, waar jaarlijks zo’n 420.000 bezoekers op afkomen. De delegatie van staatssecretaris Dijksma bestaat uit leden van de Tweede Kamer, het ministerie van Economische Zaken, vertegenwoordigers van de Nederlandse agribusiness en belangenbehartigers. Lees hier meer.
 • NAJK-voorzitter Eric Pelleboer sprak tijdens de Brussels landbouwborrel. De landbouwborrel wordt elke maand in Brussel georganiseerd door Nederlandse Europarlementariërs Bas Belder (SGP), Jan Huitema (VVD), Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) en Annie Schreijer-Pierik (CDA). Veel regelgeving op agrarische bedrijven is afkomstig uit Brussel. Pelleboer heeft daarom de Europarlementariërs opgeroepen om in hun dagelijkse werkzaamheden altijd rekening te houden met jonge boeren en tuinders, de agrarische ondernemers van de toekomst.
 • Jullie stem telt. De leden van NAJK hebben stelling genomen in de standpunten van het discussiestuk ‘Kostprijs’. Deze standpunten worden door NAJK uitgedragen en vormen de basis voor de belangenbehartiging door de vereniging. Informatie over de uitkomsten van de discussiestuk staat op de website van NAJK.
 • NAJK is een belangenorganisatie en vecht in Brussel en Den Haag om de positie van jonge boeren en tuinders te verbeteren. NAJK vraagt in de media en bij bijeenkomsten steeds aandacht voor de uitdagingen waar jullie voor staan. Afgelopen maand verschenen berichten van NAJK in onder andere Boerderij Vandaag, Nieuwe Oogst en Veldpost. Daarnaast gingen dagelijks bestuurders van NAJK deze maand in gesprek met Tweede Kamerleden van ChristenUnie, CDA en VVD.
 • 2014 was voor NAJK een jaar vol hoogtepunten: van geslaagde lobbyactiviteiten tot indrukwekkende studiereizen, van nieuwe initiatieven, cursussen en wedstrijden tot kersverse bestuurders, van een vruchtbaar beursseizoen tot een zeer succesvol symposium. NAJK publiceerde daarom het NAJK-jaaroverzicht. Wil jij terugblikken op 2014? In het NAJK-jaaroverzicht hebben we de hoogtepunten van het afgelopen jaar in beeld gebracht.

Wat zal NAJK voor jou doen in februari?

Natuurlijk zal er in februari ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws via de NAJK-website, dus houd die goed in de gaten. Hierbij alvast een voorproefje:

 • NAJK is nauw betrokken in de discussies omtrent het nieuwe pachtbeleid. In februari zal NAJK extra aandacht besteden aan dit onderwerp via de website. Lees daar terug wat NAJK op dit dossier probeert ter bereiken en hoe dat verloopt.
 • De stellingen van het discussiestuk ‘gewasbescherming’  worden nu bij lokale en provinciale AJK’s bediscussieerd. Jonge boeren en tuinders, vertegenwoordigd in de 124 lokale en 10 provinciale afdelingen van NAJK, gaan tot en met eind maart de discussie aan met maatschappelijke organisaties en met elkaar over de ontwikkelingen in plantgezondheid. Jullie standpunten worden door NAJK uitgedragen. Jouw stem telt dus!

Onderweg naar een nieuw pachtbeleid

Agrarisch ondernemers weten dat grond dé productiefactor van het bedrijf is. Grond, ongeacht of dit gepacht wordt of in eigendom is, vormt de basis van uw onderneming: het letterlijke en figuurlijke fundament waarop bedrijfsvoering en financiering zijn gebaseerd. Pachtgronden en gronden in eigendom zijn daarbij complementair aan elkaar. Op de meeste bedrijven zijn beide vormen aanwezig. In Nederland wordt namelijk 40% van de agrarische gronden verpacht.

Toen staatssecretaris Dijksma bij haar aantreden aankondigde dat het bestaande pachtbeleid zou worden herzien, is dat echter aan velen voorbijgegaan. Toegegeven, het pachtbeleid vormt een lastig en complex dossier. Pacht is misschien juist daardoor een ondergeschoven kindje in de gesprekken die wij voeren over de toekomst van ons ondernemerschap. Onterecht! Het pachtsysteem zal namelijk gaan veranderen. En dat is nodig: de reguliere en liberale pacht vormen twee uitersten die te ver uit elkaar liggen. Grondmobiliteit en de beschikbaarheid van grond zijn belangrijke voorwaarden voor een succesvolle bedrijfsovername en de ontwikkeling van agrarisch ondernemerschap. Jonge boeren en tuinders hebben dus een belang in dit dossier. Voor NAJK voldoende onderbouwing om het onderwerp op te pakken en hoog op de agenda van belangenbehartiging te plaatsen. Een toekomstbestendig pachtbeleid is noodzakelijk en daar willen wij aan bijdragen.

Inmiddels beginnen de ontwikkelingen rondom dat nieuwe pachtbeleid elkaar steeds sneller op te volgen. In april 2013 startte de zoektocht met een evaluatie door professor Bruil, in opdracht van staatssecretaris Dijksma. Bruil sprak met vertegenwoordigers van verpachters en pachters. Alle belanghebbenden werden uitgenodigd bij te dragen. Het resultaat? Een rapport van 66 pagina’s dat door de verschillende belangenorganisaties zeer kritisch werd beoordeeld. De belangenorganisaties zijn, in reactie op de evaluatierapportage, bijeen gekomen om gezamenlijk het gesprek aan te gaan en de discussie te voeren. Samen kwamen we tot een alternatief voor het evaluatierapport van Bruil. Op 27 juni 2014 sloten we het ‘Deelakkoord van Spelderholt’. In dit deelakkoord doen de vertegenwoordigers van pachters en verpachters negentien concrete aanbevelingen voor aanpassingen van de huidige pacht. Een akkoord tussen partijen die op dit onderwerp meestal lijnrecht tegenover elkaar stonden: pachters en verpachters.

Het deelakkoord van Spelderholt dat er nu ligt, biedt echter geen enkele garantie voor de uitkomsten van de herziening van het beleid. Die discussie zal gevoerd worden in de Tweede Kamer. Eind februari zal de Kamer daar het startschot voor geven door zich te laten bijpraten over het evaluatierapport van professor Bruil. Daarna kan de inhoudelijke discussie echt van start gaan. De FAO riep 2015 uit tot het jaar van de bodem. Hoe toepasselijk is het dan ook om dit jaar te komen tot een nieuw pachtbeleid waarin duurzaam grondgebruik centraal wordt gesteld? Duurzaam voor de bodemgezondheid, maar ook duurzaam in verdiencapaciteit en ondernemersmogelijkheden. Het nieuwe pachtbeleid zal ons nog de nodige dilemma’s en hoofdbrekens opleveren: er zijn genoeg uitdagingen die we moeten overwinnen. Het zal ons echter ook volop kansen bieden. Met die positieve gedachte zullen we dit pad bewandelen. We zijn onderweg.

Eric Pelleboer,
voorzitter dagelijks bestuur NAJK

JMA en NAJK starten samen nieuw project voor agrarische jongeren

Vanaf februari 2015 gaan Jongeren Milieu Actief (JMA) en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) samenwerken in een nieuw project: “Een duurzame toekomst boer je zelf”. Samen zullen deze jongerenverenigingen gastlessen verzorgen op agrarische mbo-scholen over verduurzaming van de zuivel- en eierketen, zoals regionaal geteeld veevoer. 

NAJK en JMA zullen tijdens de gastlessen meer informatie geven over de uitdagingen rond sojateelt en regionale voedselproductie. De gastdocenten van JMA en NAJK vertellen vanuit hun perspectief over deze problematiek. Voor agrarische ondernemers spelen vragen als: Hoe ga je om met investeringen voor het verduurzamen van je bedrijf? Hoe houd je je bedrijf gezond en kun je toch verantwoordelijkheid nemen binnen de keten? Waar kun je terecht voor advies of hulp?

Het project is ontwikkeld en geïnitieerd door JMA, met de doelstelling om jaarlijks meer dan 300 leerlingen bewust te maken over voedselkringlopen, eiwitgewassen en de zuivel- en eierketen. NAJK draagt in samenwerking met JMA bij aan de invulling van de gastlessen vanuit het perspectief van de agrarisch ondernemer.

Jongeren Milieu Actief (JMA) is de jongerenorganisatie van Milieudefensie. Bij JMA zetten jongeren zich actief in voor een duurzame en rechtvaardige wereld, nu en in de toekomst, hier en daar. Op een creatieve, ludieke en positieve manier gaat JMA aan de slag om jongeren bewust te maken van het feit dat zij zelf de wereld van vandaag kunnen beïnvloeden.

Klik hier voor meer informatie over het nieuwe initiatief ‘Een duurzame toekomst boer je zelf!’ of kijk op jma.org/campagnes.