BOERenZAKEN | Jong ondernemerschap

De tweede aflevering van BOERenZAKEN.

“Wij moeten ervoor zorgen dat er straks voldoende voedsel geproduceerd wordt op de manier zoals de maatschappij dit wenst.”

Van vergrijzing tot voldoende voedsel voor een groeiende wereldbevolking: Andre Arfman, voorzitter van het NAJK, neemt de kijker mee in uitdagingen waar jonge agrarische ondernemers voor staan.

Met BOERenZAKEN brengt Evenementenhal in beeld hoe agrarische ondernemers omgaan met de uitdagingen van hun sector.