Christian Muilerman stopt als voorzitter van het OAJK

Voorzitter van het OAJK Christian Muilerman is tijdens de algemene ledenvergadering van 31 maart jongsleden afgetreden. Christian heeft zich de afgelopen drie jaar ingezet voor het OAJK en de laatste twee jaar in de rol van voorzitter.

Hij treedt af omdat hij zich volledig gaat focussen op zijn boerenbedrijf. Naast Christian is ook Erik Visscher afgetreden uit het OAJK bestuur, ook voor hem geldt dat de combinatie van bestuurder en een eigen bedrijf leiden niet langer haalbaar is. Naast twee aftredende bestuurders zijn twee nieuwe bestuurders geïnstalleerd. Merel Straathof en Bart Stegink zullen zich vanuit het OAJK inzetten voor de positie van de jonge boer in Overijssel.

Voorlopig gaat het OAJK bestuur niet verder met een vaste voorzitter. De voorzitterstaken worden verdeeld over de huidige bestuursleden. Gerrit Baan wordt vanuit het OAJK bestuur het aanspreekpunt.

Hij is te bereiken via M: 06-11657717 en E: gerritbaan96@hotmail.com.