Hollands Agrarisch Jongeren Kontakt

HAJK is de vereniging van, voor en door jonge boeren en tuinders in Noord en Zuid Holland en westelijk Utrecht en behartigt de belangen voor de leden. Dankzij de lokale afdelingen worden de onderlinge contacten tussen jongeren op het platteland versterkt.

Organisatiestructuur

Het HAJK bestaat uit lokale afdelingen. De afdelingen vertegenwoordigen hun leden tijdens de algemene ledenvergadering en hebben stemrecht. Individuele leden hebben geen stemrecht tijdens stemmingen bij deze vergaderingen. Klik hier voor een overzicht van de afdelingen.

Het HAJK is lid van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, deze organisatie neemt de belangenbehartiging op nationaal en Europees niveau voor zijn rekening en levert daarnaast diensten voor informatievoorziening aan de leden zoals cursussen en thema-avonden.

Het bestuur van het HAJK bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en de algemene bestuursleden, afkomstig uit Noord en Zuid Holland. Het bestuur behandelt de lopende zaken en wordt ondersteund vanuit het kantoor te Utrecht.