Bio-beurs zoekt vrijwilligers voor a.s. donderdag!

Aankomende woensdag en donderdag staat de bio-beurs 2015 op het programma. Tijdens deze tweedaagse beurs in Zwolle staat de vraag ‘Hoe moet de biologische sector eruit zien in 2030?’ centraal. Een uitgebreid programma met workshops, rondleidingen, lezingen en stands  over thema’s als ‘jong’, ‘toekomst’ en ‘bodem’ zorgen voor inspiratie en verdieping.

Voor donderdag 22 januari zoekt de bio-beurs enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om tussen 10:00 en 20:00 uur op het dynamische culinaire Foodplein te helpen in de keuken bij masterclasses, producten verzamelen bij standhouders en smakelijke hapjes uit te delen. Lijkt het jou leuk om aanstaande donderdag de handen uit de mouwen te steken op de bio-beurs, neem dan contact op met Renata Horenova via Horenova@bionext.nl of 06 186 50 517.

Kijk voor meer informatie over de Bio-beurs op www.bio-beurs.nl.

Boer zoekt Boer tijdens boomkwekersdag in Echteld

Vandaag, donderdag 15 januari, heeft Sander Thus, dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername bij NAJK, tijdens de boomkwekersdag in Echteld het sectorinitiatief ´Boer zoekt Boer´ gepresenteerd. Tijdens de bijeenkomst voor boomkwekers in Echteld benadrukte Thus de mogelijkheden die buitenfamiliaire bedrijfsovername kan bieden voor jongeren én stoppende agrarische ondernemers. De presentatie van Thus was het startschot voor ‘Boer zoekt Boer’, dat met ingang van januari 2015 als sectorinitiatief breed opgepakt zal worden.

NAJK op de Grüne Woche in Berlijn

Komende week is NAJK met de Nederlandse delegatie aanwezig op de Grüne Woche in Berlijn. De Grüne Woche is de grootste landbouwbeurs van Europa, waar jaarlijks zo’n 420.000 bezoekers op afkomen. De delegatie van staatssecretaris Dijksma bestaat uit leden van de Tweede Kamer, het ministerie van Economische Zaken, vertegenwoordigers van de Nederlandse agribusiness en belangenbehartigers.

De Grüne Woche is een uitgelezen kans voor NAJK-voorzitter Eric Pelleboer om in contact te komen met verschillende partijen uit de Europese levensmiddelenindustrie, landbouw en de tuinbouw. Pelleboer zal tijdens de Grüne Woche de belangen van jonge boeren en tuinders toelichten aan onder andere de Nederlandse delegatie, maar ook bij andere Europese politici en belangenbehartigingsorganisaties.

NAJK om tafel met Helma Lodders van de VVD

Op woensdag 14 januari 2015 ging Jan Enthoven (portefeuille tuinbouw) namens het dagelijks bestuur van NAJK in gesprek met Tweede Kamerlid Helma Lodders van de VVD. Tijdens het gesprek heeft NAJK met de VVD van gedachten gewisseld over actuele zaken in de agrarische sector, zoals het wetsvoorstel Verantwoorde Groei Melkveehouderij, het pachtbeleid, de PAS en gewasbeschermingsmiddelenbeleid.

Pachtbeleid

In 2015 zal een herziening van het pachtbeleid onderwerp van discussie zijn in de Tweede Kamer. Om bedrijfsovername mogelijk te houden en voldoende grondmobiliteit te waarborgen is een goed pachtbeleid voor jonge boeren van groot belang. NAJK heeft bij VVD gepleit voor maatregelen die voordelig zijn voor jonge boeren bij het verkrijgen van grond.

Gewasbeschermingsmiddelen

In 2015 zal er in de Tweede Kamer ook gesproken worden over de toegang van gewasbeschermingsmiddelen. Onderwerp van discussie zal bijvoorbeeld de Nederlandse inzet zijn om tot één toelatingsnorm in de gehele Europese Unie voor een bepaald middel te komen.

Ronde Politiek

Het gesprek met de VVD is een onderdeel van de ‘Ronde Politiek’. Tijdens deze ‘Ronde Politiek’ spreken de dagelijks bestuurders van NAJK met alle politieke partijen over de onderwerpen die van belang zijn voor jonge boeren en tuinders. Meer informatie over de uitkomsten van ‘Ronde Politiek’ kan je na afloop van de gesprekken teruglezen op deze site.

Alle beschermingsgebieden en toezichtsgebieden vrijgegeven

Na een besmetting bij een bedrijf in Hekendorp werd ook op pluimveebedrijven in Zoeterwoude, Ter Aar en rond Kamperveen vogelgriep aangetroffen. Om de uitbraak van vogelgriep te bestrijden, nam de overheid verschillende maatregelen. Op grond van artikel 31 van Richtlijn 2005/94/EG blijven de maatregelen in het beschermings- en toezichtsgebied van kracht tot ten minste 30 dagen na de datum waarop de voorlopige reiniging en ontsmetting van het besmette bedrijf voltooid is. De eindscreening van de beschermingsgebieden en toezichtsgebieden rond de met vogelgriep besmette bedrijven is afgerond en op 31 december 2014 is het laatste gebied vrijgegeven.

Vogelgriep Zoeterwoude

In Zoeterwoude werd 30 november 2014 bij een legpluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. Het ging om de voor pluimvee zeer schadelijke variant H5N8. Dit bedrijf heeft geen buitenuitloop. Het besmette bedrijf werd dezelfde dag geruimd. Ook een ander bedrijf in de buurt werd uit voorzorg geruimd. Het beschermings- en toezichtgebied rond het besmette bedrijf in Zoeterwoude is op woensdag 31 december 2014 vrijgegeven. Dit gebeurde nadat de eindscreening had plaatsgevonden.

Vogelgriep Kamperveen

In Kamperveen (Overijssel) werd 21 november 2014 bij een pluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. Het besmette bedrijf is geruimd. Ook 2 andere bedrijven bij Kamperveen werden geruimd. Bij 1 van de bedrijven met eenden werd een H5-variant van de vogelgriep vastgesteld. Uit onderzoek bleek dat het ook hier ging om het hoogpathogene type H5N8. Op de overige 32 pluimveebedrijven binnen een straal van 10 kilometer rond Kamperveen is geen vogelgriep aangetroffen. De beschermings- en toezichtgebieden rond de besmette bedrijven in Kamperveen werden op maandag 22 december 2014 vrijgegeven.

Vogelgriep Ter Aar

Op een boerderij in Ter Aar werd op 20 november 2014 vogelgriep vastgesteld. Het besmette bedrijf werd geruimd. Bij de bedrijven in het 10-kilometergebied rond om Ter Aar is geen vogelgriep gevonden. Het beschermings- en toezichtgebied rond het besmette bedrijf in Ter Aar werd op maandag 22 december 2014 vrijgegeven.

Preventieve ruiming Barneveld

In Barneveld werd op 22 november een bedrijf met 8000 eenden uit voorzorg geruimd. Uit onderzoek bleek dat op dit bedrijf een vrachtwagen was geweest die eerder het besmette eendenbedrijf in Kamperveen had aangedaan. Staatssecretaris Dijksma wilde gezien de ligging van het eendenbedrijf in het pluimveerijke Barneveld geen enkel risico nemen. Er zijn verder geen verdenkingen van vogelgriep geweest in Barneveld.

Ernstige vorm vogelgriep in Hekendorp

Op 16 november 2014 werd vastgesteld dat de vogelgriep bij een pluimveebedrijf in Hekendorp (gemeente Oudewater) de hoog pathogene variant was. Deze variant van vogelgriep is zeer besmettelijk voor gevogelte. Voor kippen is deze variant dodelijk. Vogelgriep is een zoönose. Dat betekent dat de besmetting van dier op mens kan worden overgebracht. Om die reden zijn beschermende maatregelen getroffen. Bij de bedrijven in het 10-kilometergebied rondom Hekendorp werd geen vogelgriep gevonden. De eindscreening van het beschermingsgebied en toezichtgebied rond Hekendorp is afgerond. Het gebied werd op vrijdag 19 december 2014 vrijgegeven.

Meer informatie over vogelgriep

Het Ministerie van Economische Zaken heeft het document met veel gestelde vragen en antwoorden over de vogelgriep en het document met veelgestelde vragen en antwoorden voor pluimveehouders en gemengde bedrijven in Nederlandgeactualiseerd. Bedrijven en particulieren zoals hobbyhouders, kunnen voor informatie bellen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Het telefoonnummer is: 088 042 42 42. Op de website van de Rijksoverheid zijn alledocumenten en publicaties over de vogelgriep te vinden.

Erkenning producenten- en brancheorganisaties

In een kamerbrief heeft Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, geïnformeerd over de erkenningen die op grond van de Regeling producenten- en brancheorganisaties zijn verleend en over de afhandeling van nog lopende erkenningsaanvragen. In totaal hebben negen organisaties een aanvraag voor erkenning ingediend waarvan één organisatie als producentenorganisatie en de overige acht als brancheorganisatie.

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) heeft om erkenning als producentenorganisatie verzocht en de Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK), Brancheorganisatie Granen, Brancheorganisatie Suiker, Brancheorganisatie Aardappelen & overige producten, ZuivelNL, Stichting OVONED, Stichting PLUIMNED, Stichting AVINED om een erkenning als brancheorganisatie. Voor de volgende vijf organisaties wordt erkenning voor 1 januari 2015 afgegeven: aan POV als producentenorganisatie en aan ZuivelNL, SBK, OVONED en PLUIMNED als brancheorganisatie. De erkenning is geldig tot en met 31 december 2020.

De erkende organisaties voldoen allen ruim aan de minimumeis die aan de omvang is gesteld. Zo telt producentenorganisatie POV op dit moment zo’n 40% van de Nederlandse varkenshouders tot haar leden. Ook de brancheorganisaties vertegenwoordigen alle vier via de aangesloten organisaties een aanzienlijk deel van de beroepsgroepen die werkzaam zijn in de diverse specifieke sectoren. De brancheorganisaties zijn als volgt samengesteld: ZuivelNL bestaat uit LTO, NMV (Nederlandse Melkveehouders Vakbond) en NZO (Nederlandse Zuivel Organisatie); SBK uit LTO, Nevedi en COV (Centrale Organisatie voor de Vleessector); OVONED uit LTO, NOP (Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders), NVP (Nederlandse Vakbond Pluimveehouders) en ANEVEI (Algemene Nederlandse vereniging van Eierhandelaren); en PLUIMNED tenslotte uit LTO, NOP, NVP en NEPLUVI (Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie). Alle organisaties streven doelen na die ook in de Europese verordening, Verordening (EU) Nr. 1308/2013, zijn opgenomen en die uiteindelijk moeten bijdragen tot versterking van de positie van primaire producenten.

De erkenning als brancheorganisatie van Brancheorganisaties Granen, Suiker en Aardappelen & overige producten is nog niet afgerond. Met de akkerbouwsector is intensief overleg gevoerd over hoe aan de Europese eis dat een producenten- of brancheorganisatie is opgericht in één specifieke sector in de zin van artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) Nr. 1308/2014 kan worden voldaan. Verwacht wordt dat de erkenningen medio januari kunnen worden afgegeven, nadat deze organisaties de aanvragen aan de hiervoor genoemde erkenningsvoorwaarde hebben aangepast.

Stichting AVINED heeft de aanvraag voor erkenning ingetrokken. De organisatie kwam niet voor erkenning in aanmerking op grond van het feit dat de organisatie betrekking had op twee specifieke sectoren, de sector eieren en de pluimveevleessector, en daardoor niet aan voornoemde Europese eis voldoet. In plaats daarvan zal AVINED ondersteuning gaan verlenen aan OVONED en PLUIMNED en als platform fungeren voor aangelegenheden die zowel de pluimveevleessector als de sector eieren aangaan.

Wat deed NAJK voor jou in december?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie of gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, geven vrijkaarten weg of behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in december? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

  • NAJK ledenvoordeel: NAJK biedt leden korting als ze een boeking doen bij de boerenrock- en rollband Kiek Now Us. Kiek Now Us is een rock en rollband met zijn wortels in de Achterhoek. Bekende nummers van Kiek Now Us zijn ‘Proosten op het Oosten’, ‘Hemel zonder Bier’ en ‘Wi-j Goan Niet Noar Huus’. De band heeft onder andere al opgetreden bij 3FM (Giel Beelen), Radio 538 (Edwin Evers), 538 Koningsdag en op vele tent- en schuurfeesten. Wil jij deze boerenrockband ook op jouw feest hebben, boek hem dan nu met korting als NAJK-lid. Meer info via deze link.
  • NAJK-voorzitter Eric Pelleboer ontmoette de Eurocommissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling Phil Hogan. De nieuwe Eurocommissaris bracht op 11 december een kennismakingsbezoek aan Nederland. Hij was gast van staatssecretaris Dijksma. Lees meer over deze kennismaking.
  • In december bracht een delegatie van de ChristenUnie een bezoek aan het akkerbouwbedrijf van familie Pelleboer in Tollebeek. De delegatie bestond uit Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber en provinciale en gemeentelijke vertegenwoordigers van de ChristenUnie. Tijdens het bezoek aan het akkerbouwbedrijf vertelden Pelleboer en enkele FAJK-bestuurders over de uitdagingen waar zij als jonge agrarische ondernemers voor staan. Het hele bericht over het werkbezoek is terug te lezen op de NAJK-website.
  • NAJK was aanwezig bij de uitreiking van het zwartboek ‘Meldpunt Valse Lesstof’ aan de leden van de Vaste Kamercommissie OC&W (Onderwijs). Het zwartboek bevat meldingen over onjuiste, niet objectieve en misleidende lesstof op basis- en middelbare scholen. Om het Meldpunt Valse Lesstof kracht bij te zetten is een werkgroep opgericht. Naast de NVV zullen in de werkgroep afgevaardigden van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP), de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) en LTO Nederland plaats nemen. Namens NAJK zal voorzitter Eric Pelleboer deelnemen in de werkgroep. Lees hier meer over de uitreiking van het zwartboek Meldpunt Valse Lesstof.
  • De afgevaardigden van de provinciale AJK’s hebben tijdens de algemene ledenvergadering Doeko van ’t Westeindeunaniem gekozen als nieuwe dagelijks bestuurder bij NAJK. Van ’t Westeinde zal binnen het bestuur zorg dragen voor de portefeuille akkerbouw. Deze portefeuille neemt hij over van NAJK-voorzitter Eric Pelleboer, die namens NAJK vanaf 2012 de belangen van jonge akkerbouwers in Nederland behartigde.
  • NAJK is een belangenorganisatie en vecht in Brussel en Den Haag om de positie van jonge boeren en tuinders te verbeteren. NAJK vraagt in de media en bij bijeenkomsten steeds aandacht voor de uitdagingen waar jullie voor staan. Afgelopen maand verschenen berichten van NAJK in onder andere Boerderij Vandaag, Nieuwe Oogst en PlattelandsPost.

Wat zal NAJK voor jou doen in januari?

Natuurlijk zal er in januari ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws via de NAJK-website, dus houd die goed in de gaten. Hierbij alvast een voorproefje:

  • Komende week is NAJK met de Nederlandse delegatie aanwezig op de Grüne Woche in Berlijn. De Grüne Woche is de grootste landbouwbeurs van Europa, waar jaarlijks zo’n 420.000 bezoekers op afkomen. De delegatie van staatssecretaris Dijksma bestaat uit leden van de Tweede Kamer, het ministerie van Economische Zaken, vertegenwoordigers van de Nederlandse agribusiness en belangenbehartigers.
  • De stellingen van het discussiestuk ‘arbeidsvulling en automatisering’ worden nu bij lokale en provinciale AJK’s bediscussieerd. Jonge boeren en tuinders, vertegenwoordigd in de 124 lokale en 10 provinciale afdelingen van NAJK, gaan tot en met eind januari de discussie aan met maatschappelijke organisaties en met elkaar over de ontwikkelingen in arbeid en automatisering. Jullie standpunten worden door NAJK uitgedragen. Jouw stem telt dus!

Alternatieve financiering is noodzaak voor nieuwkomer

Het jaar 2015 is afgetrapt. Een mooi moment om de balans van 2014 op te maken. Voor NAJK stond in 2014 het agrarisch gezinsbedrijf centraal. Ingegeven door de Verenigde Naties die 2014 uitriep tot jaar van het agrarisch gezinsbedrijf. In de agrarische sector is het gezinsbedrijf de meest voorkomende bedrijfsvorm. Als NAJK willen we vooruitstrevend zijn maar ook kritisch. We zijn actief in een sector die continu aan verandering onderhevig is en die bovendien enorm dynamisch is, maar daarin is ons businessmodel altijd hetzelfde gebleven. Daardoor rees de vraag: ‘Zijn we met dit bedrijfsmodel wel toekomstbestendig?’ Niemand van ons had een passend antwoord paraat. Reden voor ons om deze vraag in breder perspectief te stellen en vanuit verschillende invalshoeken te bekijken.

En dat hebben we gedaan. Alle dagelijks bestuursleden van NAJK hebben opiniestukken vanuit hun eigen portefeuille geschreven. We hebben van gedachten gewisseld met onze leden en externe partijen. Tot slot hebben we groots uitgepakt met het NAJK-symposium ‘Van Traditie naar Ambitie’ dat plaatsvond op 20 november. Vanzelfsprekend opgezet voor en door agrarische jongeren. Tijdens dit symposium stond het gezinsbedrijf centraal. We luisterden naar ervaringen en meningen van mensen met verschillende achtergronden, zoals ervaringsdeskundigen, onderzoekers en generatiegenoten. Door je kritisch op te stellen en buiten geijkte kaders te denken, zet je de eerste stappen die nodig zijn voor de toekomst. Voor jonge boeren en tuinders, dé voedselproducenten van de toekomst, is immers een belangrijke rol weggelegd in het wereldvoedselvraagstuk. Of dit gebeurt met of zonder het agrarisch gezinsbedrijf is hierin ondergeschikt. De noodzaak en het belang van de agrarische sector werd bevestigd door de aanwezigheid van Hare Majesteit Koningin Maxima en staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken.

Wat kunnen we concluderen na 2014? Allereerst, dat de rol van het gezinsbedrijf in de agrarische sector ook in de toekomst onverminderd groot zal blijven. Maar ook dat bedrijfsovername van ouders op zoon of dochter geen vanzelfsprekendheid meer is. Ten slotte, dat steeds duidelijker naar voren komt dat de behoefte toeneemt aan ontwikkeling van en beschikking over alternatieve bedrijfs- en financieringsvormen. Bedrijfsovernamekandidaten zien daarin een noodzaak: zij verwachten deze nieuwe vormen nodig te hebben voor het realiseren van een succesvolle bedrijfsovername. De beschikbaarheid en de toegang tot alternatieve bedrijfs- en financieringsvormen zijn voor een steeds groter groeiende groep de enige mogelijkheid om het door hen gedroomde beroep uit te kunnen oefenen. Logischerwijs zou de ontwikkeling van alternatieve bedrijfs- en financieringsvormen worden aangejaagd door de vraag. Het blijkt echter dat deze ontwikkeling niet met de gewenste snelheid plaatsvindt. Ook voor jongeren waar geen agrarisch bedrijf in de familie voorkomt is een vlotte ontwikkeling van alternatieve bedrijfs- en financieringsvormen nu gewenst. Dit resulteert in kansen voor buitenfamiliaire bedrijfsovernames. Iets wat we gelet op de toenemende vergrijzing in de agrarische sector alleen maar moeten stimuleren. Toetreders van buiten de landbouw en alternatieve bedrijfs- en financieringsvormen moeten we zoveel mogelijk verwelkomen. De angst dat de identiteit van het authentieke bedrijf verloren gaat is voor sommigen een doemscenario. Wij, jonge boeren en tuinders, zijn daar niet bang voor. Ondanks moderne ontwikkelingen blijven traditie, historie, identiteit en verbondenheid met het agrarisch bedrijf bestaan. Elementen van onschatbare waarde, zodat wij, jongeren, ‘Van Traditie naar Ambitie’ gaan.

Eric Pelleboer
Voorzitter dagelijks bestuur NAJK