Online mediacampagne zet in op het verminderen van emissie via erf, perceel en drift

De dalende trend in normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater stagneert. Dat is zorgelijk voor het milieu en voor de sector. Om emissie van gewasbeschermingsmiddelen via erf, perceel en drift te verminderen, starten BO Akkerbouw, waar NAJK lid van is, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en LTO Nederland vandaag de online mediacampagne #Emissiereductiesprint.

De daling van het aantal normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen stagneert sinds 2018-2019, zo bleek tijdens het webinar ´Middelenpakket uit de sloot´. Recent onderzoek in opdracht van BO Akkerbouw toont aan dat akkerbouwers vooral maatregelen nemen tegen drift. Slechts 5% neemt maatregelen om afspoeling, uitspoeling en erfemissie te voorkomen. Werk aan de winkel in de sector!

Meer kennis, aanpassing in werkwijze
De drie initiatiefnemers verspreiden met #Emissiereductiesprint al langer goede praktijkvoorbeelden om emissie tegen te gaan. Dit krijgt nu een extra impuls. Door kennis, tips en inspiratie via een online mediacampagne actief naar de doelgroepen te brengen, zetten de initiatiefnemers in op minder emissie via erf, perceel en drift. Dit gebeurt door het delen van korte, praktische tips via social media en vakmedia. André Hoogendijk, directeur BO Akkerbouw: “Akkerbouwers telen duurzaam en hebben belang bij een schone sloot en
een gezond milieu. Voor het beschikbaar houden van een effectief middelenpakket en voor het halen van de waterkwaliteitsdoelen.”

Normoverschrijdingen hebben effect op herbeoordeling van middelen
Hedwig Boerrigter, Kennismatcher Akkerbouw bij het DAW: “Het is een verantwoordelijkheid van alle boeren en tuinders om letterlijk het middelenpakket uit de sloot te houden. Iedere druppel die per ongeluk in de sloot terechtkomt is er één te veel.” Tijdens het webinar werd duidelijk dat de stoffen met de meeste normoverschrijdingen belangrijke middelen zijn voor akkerbouwers in het toch al flink gekrompen pakket.

Voorkomen van emissie doen we met elkaar
Tineke de Vries, voorzitter LTO-vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente, benadrukt het belang om normoverschrijdingen te voorkomen: “We willen afgerekend worden op doelen in plaats van het moeten voldoen aan middelvoorschriften. Het voorkomen van
normoverschrijdingen staat dan wel met stip op één.”

Gezamenlijk initiatief van sectororganisaties
BO Akkerbouw, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en LTO Nederland hebben gezamenlijk het initiatief genomen om goede initiatieven en maatregelen uit de praktijk intensiever onder de aandacht van akkerbouwers te brengen. De campagne #Emissiereductiesprint maakt deel uit van het Actieplan Plantgezondheid, het Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten en het DAW Kennisprogramma. De online mediacampagne is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het LTO Noord Innovatiefonds.

Voor meer informatie over de campagne en om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen: www.emissiereductiesprint.nu.

Op excursie naar de Boerderij van de Toekomst

‘Hoe werkt dat nu met vaste rijpaden?’ en ‘Wat zijn de ervaringen met groenbemesters?’ zijn vragen die voorbij komen tijdens de excursie naar de Boerderij van de Toekomst. De Boerderij van de Toekomst biedt een middenweg waar natuur en landschap een plek krijgen en emissies zoveel mogelijk naar nul gaan. De nieuwe excursiedata voor 2023 zijn bekend! 

Voor de Boerderij van de Toekomst in Lelystad liggen de excursiedata vast: 6 en 20 april, 11 mei, 8 en 29 juni, 20 juli, 31 augustus en 21 september. De excursie beslaat een ochtend of middag, inclusief lunch. Inschrijven kan hier.

NAJK werkt mee aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) waar boeren en tuinders werken aan schoon en voldoende water en een betere bodem. Zij nemen vrijwillig maatregelen op hun eigen bedrijf of doen mee in een project om meer kennis op te doen.

Hoe maak jij jouw keuzes? Deel jouw ervaringen

Als (jonge) boer neem je dagelijks tientallen beslissingen voor jouw bedrijf, zowel voor de korte als lange termijn. José Dijkshoorn wil voor haar afstudeeronderzoek graag in gesprek met jonge boeren over hoe zij ondernemen en keuzes maken.

Met jouw ervaring als agrariër kan jij José helpen meer inzicht te krijgen hoe er ondernomen wordt op een boerenbedrijf, hoe jij te werk gaat en wanneer je besluit wat te doen.

Afstudeeronderzoek
“Ik studeer aan de Technische Universiteit in Delft. Het afstudeeronderzoek doe ik in opdracht van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). De uitkomsten uit het onderzoek helpen het DAW om haar kennis en informatie rond bodem- en watermaatregelen beter af te stemmen aan de behoefte van boeren, aan jou en jouw collega’s”, aldus de studente.

José wil graag leren van jouw ervaringen en komt daarom graag op bezoek om mee te helpen bij jouw dagelijkse werkzaamheden én voor een gesprek over ondernemerschap.

Praktische informatie:

  • José is op zoek naar jonge agrariërs (t/m 35 jaar), die in een maatschap/vof zitten;
  • Ze loopt een dag(deel) mee en heeft een gesprek met jou;
  • Ter voorbereiding op het gesprek worden vooraf enkele vragen toegestuurd;
  • Ze zou graag eind januari, begin februari op bezoek komen.

Interesse? Neem contact op met José Dijkshoorn, j.dijkshoorn@student.tudelft.nl, tel. 06 -13 30 51 94

 

NAJK werkt mee aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) waar boeren en tuinders werken aan schoon en voldoende water en een betere bodem. Zij nemen vrijwillig maatregelen op hun eigen bedrijf of doen mee in een project om meer kennis op te doen.

Sleutelpositie voor Kennismatchers in het DAW

Het enthousiasme bij boeren, de samenwerking tussen verschillende partijen en de betrokkenheid van het Kadaster. Voor Reinder Jan Wagevoort springen deze zaken eruit bij het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) sinds hij 1,5 jaar geleden begonnen is als Kennismatcher Open Teelten voor het DAW.

“Ik ging er vrij open in. Ik had nog niet eerder van het DAW gehoord”, vertelt Reinder Jan in ons ledenblad BNDR. Hij combineert zijn rol als Kennismatcher met zijn werkzaamheden als projectmedewerker en bestuursondersteuner bij NAJK. “Ik vind dit het leukste en belangrijkste project dat ik heb. De leukste door de hoeveelheid kennis die je hoort, ziet en deelt en de belangrijkste, omdat we het wel hebben over onze toekomst als agrarische sector. We moeten er nog flink aan werken om alle doelen te halen en al de aanwezige kennis bij de boer en partners te brengen. Als Kennismatchers heb je een van de sleutelposities hierin. Tegelijkertijd kunnen wij ook niet zonder regiocoördinatoren en DAW-projectleiders. Je doet het echt met elkaar.”

Lees hier het hele artikel uit de BNDR.

 

NAJK werkt mee aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) waar boeren en tuinders werken aan schoon en voldoende water en een betere bodem. Zij nemen vrijwillig maatregelen op hun eigen bedrijf of doen mee in een project om meer kennis op te doen.

DAW organiseert Landelijke Bodemdag op donderdag 30 juni

Donderdag 30 juni organiseert het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) een Landelijke Bodemteamdag op Boerderij ’t Paradijs in Barneveld. Deze Bodemteamdag is voor bodemadviseurs die deelnemen aan een Regionaal Bodemteam of voor bodemadviseurs die geïnteresseerd zijn om mee te doen.

Programma

9.30 – 9.45 uur Inloop met koffie en thee
9.45 – 10.00 uur Opening door Dirk Johan Feenstra (DAW-support)
10.15 – 12.00 uur Workshop ronde één
12.00 – 13.00 uur Lunch
13.15 – 15.00 uur Workshop ronde twee
15.00 – 15.15 uur Afsluiting met een hapje en een drankje

Keuze uit vier workshops

De Landelijke Bodemteamdag staat in het teken van kennis opdoen, ervaringen delen en netwerken.

  • Workshop ‘Hoe zorg ik dat mijn organische stof op orde blijft?’ Petra van Vliet (Eurofins) gaat in op de berekening van de organische stofbalans. Wat is de invloed van het bouwplan op de balans en hoe kan je hierop sturen? Welke groenbemester kies je en wat voor invloed heeft dit op de aaltjesbesmetting? Workshop ‘Gezonde Bodem en Bedrijfsvoering’.
  • René Jochems (Groeibalans) vertelt over de samenhang tussen koolstof, mineralen en bodemleven. Een workshop waarin voldoende tijd is voor vragen en bijbehorende praktische oplossingen.
  • Workshop ‘Voorkomen en opheffen van bodem verdichting’. Guido Bakema (WUR) maakt inzichtelijk wat het effect is van bodemverdichting, en hoe dit kan worden voorkomen of opgeheven. Als hulpmiddel hierbij wordt het model Terranimo gebruikt. Dit model maakt aan de hand van de bodem-, gewicht-, band en vochtsituatie het effect op de bodem visueel.
  • Workshop ‘Organische stof en bodemleven: nieuwe kennis omzetten naar de praktijk’ gegeven door Guusje Koorneef (WUR), Sophie van Rijssel (NIOO KNAW) en Kyle Mason-Jones (NIOO-KNAW). In deze workshop staan de volgende vragen centraal: Welke typen organische stof komen voor in de bodem en hoe kun je het organische stofgehalte beheren zodat het stabiele koolstof toeneemt? Waar loopt men tegenaan in de praktijk, wat willen we met organische stof (vastleggen of mineraliseren)?

Aanmelden

In verband met het programma en eventuele dieetwensen verzoeken we je om je aan te melden. Aanmelden kan door op deze link te klikken. Heb je vragen? Mail of bel met Minou Hegge via mhegge@ltonoord.nl of 06-13154629.

 

Regionale Bodemteams vallen onder het traject ‘Versterkte Kennisverspreiding Duurzaam Bodembeheer en Klimaatadaptatie’ dat is opgericht binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). NAJK werkt mee aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) waar boeren en tuinders werken aan schoon en voldoende water en een betere bodem. Zij nemen vrijwillig maatregelen op hun eigen bedrijf of doen mee in een project om meer kennis op te doen.

 

Ga met DAW naar de boerderij van de Toekomst!

Aftrap Bodemteam Zuid-Holland een succes

Op donderdagochtend 31 maart kwamen verschillende agrarisch adviseurs uit de omgeving Zuid-Holland en West-Utrecht bijeen om met elkaar van gedachten te wisselen over het thema bodem. De opzet van Regionale Bodemteams is een initiatief van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) waarmee ze het advies aan boeren en tuinders willen versterken door kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Tijdens deze geheel vrijblijvende startbijeenkomst in Zegveld kregen bodemadviseurs de mogelijkheid zich aan te melden voor deze unieke kans!

Een van de enthousiaste kennismatchers van DAW, Reinder Jan Wagevoort, opende de ochtend waarna hij het woord gaf aan drie interessante sprekers over o.a. de toekomst van de landbouwbodem, de Bodemteams en het nieuwe GLB.

De bodem als basis
De lector Duurzaam Bodembeheer aan de Aeres Hogeschool in Dronten, Gera van Os, nam ons in vogelvlucht mee langs de tijd van vroeger en nu. Waar vroeger voornamelijk de nadruk lag op de productie van goedkoop en efficiënt voedsel, heeft de maatschappij in ‘samenwerking’ met de klimaatverandering, bodemdaling en verzilting, de ‘regels’ doen veranderen. Naast de noodzaak van goedkoop en efficiënt voedsel, is daar de aandacht voor bodem en water bijgekomen. De verschillende processen versterken elkaar en vragen om een integrale benadering. “Een integrale aanpak bereik je samen”, aldus de lector Duurzaam Bodembeheer, “De inzet van bodemteams, waarin kennis met elkaar wordt uitgewisseld, is dan ook noodzakelijk!” Door samen te sparren en kennis uit te wisselen, zorg je ervoor dat adviezen elkaar niet tegen gaan spreken.

GLB: oud versus nieuw
Het budget van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) gaat per 2023 omlaag en de eisen worden strenger. Aan de voorwaarden voor de basispremie worden de vergroeningsmaatregelen van het oude GLB toegevoegd. De vergroening wordt vervangen door ecoregelingen. Dat hierbij geen rekening wordt gehouden met de eerdergenoemde integrale aanpak kwam naar voren in de presentatie van Peter Meedendorp, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille internationaal. Op de maatregel ‘Bufferstroken langs het water’, vroeg een van de aanwezigen zichzelf hardop af waar het voedsel geteeld gaat worden op de plekken van die bufferstroken. En ook de eis ‘Vruchtwisseling op bouwland’ riep bij de aanwezige melkveehouders de nodige vragen op, want: wat gebeurt er met de maïsteelt en het grasland van veehouders wat vaak blijvend grasland is? Volgens de aanwezigen moet er bij het opstellen van de regels meer rekening worden gehouden met de afwentelingseffecten.

Noodzaak Bodemteams
Om tot een integrale aanpak te kunnen komen, is het noodzakelijk om verschillende denkwijzen eerst naast elkaar te leggen. Hier kunnen de Regionale Bodemteams vanuit DAW een belangrijke bijdrage aan leveren. Op die manier kun je elkaar aanvullen en toewerken naar hetzelfde verhaal en bijbehorend advies.

Wil jij ook sterkere bodemadviezen geven? Sluit dan vrijblijvend aan bij een Bodemteam bij jou in de regio en verbreed je kennis! In deze flyer vind je meer informatie.

 

In het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) werken boeren en tuinders aan schoon en voldoende water en een betere bodem. Zij nemen vrijwillig maatregelen op hun eigen bedrijf of doen mee in een project om meer kennis op te doen.

NAJK’er aan het woord over zilteteelten

De Zeeuwse Dominique Cammaert mag zichzelf al drie jaar fulltime onderzoeker bij Delphy noemen, helpt graag thuis op het akkerbouwbedrijf in Schoondijke en zet zich in voor de jonge boeren in haar provincie. Nieuwe dingen ontdekken is iets wat ze het liefste doet. Dingen niet klakkeloos overnemen, maar op onderzoek uitgaan en zelf de wereld ontdekken. Ook rondom het thema droogte, zoet water en zilteteelt zit ze niet stil. Duik jij samen met ons verder in het thema? 

In het Zeeuwse Schoondijke staat het akkerbouwbedrijf van de familie Cammaert. Samen met haar ouders teelt Dominique een traditioneel bouwplan met zo’n 80 ha aan aardappelen, uien, tarwe, graszaad, bruine bonen en bieten. De afgelopen drie jaar hebben zij helaas moeten toezien hoe zij door de droogte een flink deel van hun hectares in moesten leveren. Er kwamen nagenoeg geen tonnages van af.

Benieuwd hoe ze dit hebben aangepakt? Blik hier met ons terug op de NAJK’er aan het woord over het thema ‘water’.

NAJK werkt mee aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) om boeren en tuinders te bereiken over de noodzaak van schoon en voldoende water en beter bodembeheer. 

Goed voorbeeld doet volgen: Marc van der Bol over erfemissie

NAJK werkt mee aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) om boeren en tuinders te bereiken over de noodzaak van schoon en voldoende water en beter bodembeheer. Marc van der Bol (28) schreef in ons ledenblad BNDR een pakkende column over (erf)emissie. “Als gewasbeschermingsmiddelen tijdens het toepassen niet op de gewenste plaats komen, noem je dat emissie. En daar is niemand bij gebaat. Van natuurorganisatie, waterschap, burger tot boer: een middel dat niet of verkeerd benut wordt, is zonde van het geld!”, aldus de jonge akkerbouwer uit Brabant. Lees hier de hele column. 

‘Goed voorbeeld doet volgen!’ is het motto van de campagne #emissiereductiesprint, waarin akkerbouwers en adviseurs worden opgeroepen te laten zien hoe zij emissies van gewasbeschermingsmiddelen tegengaan.

Deel ook jouw praktijkvoorbeeld op www.emissiereductiesprint.nu of laat je inspireren door de tips van anderen!