Innovatiefonds voor telers schenkt € 10.000 aan Stichting Boer Bewust

Stichting Boer Bewust heeft dinsdag 27 februari 2018 € 10.000 gekregen van het Innovatiefonds voor telers. Doeko van ’t Westeinde, voorzitter van het Innovatiefonds, overhandigde de cheque aan de oprichters van Boer Bewust Peter van Damme en Jan Blitterswijk. Dit gebeurde tijdens de eindbijeenkomst van het Innovatiefonds voor telers bij Agrifirm in Apeldoorn.

Het geld is bedoeld voor een positieve profilering van de agrarische sector in Nederland. Boer Bewust richt zich met zijn communicatie op de verbetering van het beeld en de awareness van de gangbare land- en tuinbouwsector. De partners van het Innovatiefonds willen Stichting Boer Bewust met de schenking uit het fonds een steun in de rug geven. Boer Bewust wil een eerlijk verhaal vertellen, rechtstreeks vanuit de boer zelf en hiermee bijdragen aan de bewustwording in Nederland.

Succesvolle innovaties

Akkerbouwers en tuinders zijn creatief in het bedenken van praktische oplossingen. Deze oplossingen zijn niet alleen bruikbaar voor hun eigen bedrijf maar zijn juist ook interessant voor hun collega’s. Het Innovatiefonds stimuleerde de afgelopen jaren om de expertise ook met anderen te delen. De beste innovaties kregen een financiële beloning om het idee verder uit te voeren of te perfectioneren. Zo heeft het Innovatiefonds voor telers de afgelopen jaren vele innovaties in de akker- en tuinbouw mogen ontvangen en heeft het fonds mooie concrete oplossingen opgeleverd. Bijvoorbeeld een bufferwagen voor potplanten, maïsteelt tussen fruitbomen, een twaalf meter brede rijenspuit met gps-aansturing en -sectieafsluiting in de suikerbietenteelt en Eco-Combi Douche. Stuk voor stuk succesvolle innovaties die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de land- en tuinbouw.

Innovatie zet voort

Het Innovatiefonds voor telers is per 1 januari 2018 opgeheven. In 2009 richtte Agrifirm het ‘Wim Luijkx Innovatiefonds’ op bij het afscheid van Wim Luijkx als directeur akkerbouw en tuinbouw van het bedrijf. In 2013 werd het fonds doorgestart als het Innovatiefonds voor telers.
Tijdens de eindbijeenkomst op 27 februari 2018 werden de winnaars van het najaar 2017 bekendgemaakt. Bert Oosterhof kreeg voor zijn maïs rijenspuit een beloning van 3000 euro. De andere prijs ging naar Wiljo Hepping. Hij ontving 2000 euro voor zijn afdekmachine voor over de aardappels of bietenhoop.

Het Innovatiefonds was een initiatief van acht samenwerkende partners, die nauw betrokken zijn bij de agrarische sector. De partners waren ABAB, Abemec, Agrico, Agrifirm Plant, BASF, Bayer CropScience, KWOOT, NAJK, OCI Agro en Syngenta.

Innovatiefonds voor telers beloont vier innovaties tijdens de PotatoEurope 2017

Op donderdag 14 september 2017 heeft het Innovatiefonds voor telers de winnende innovaties van het voorjaar 2017 bekendgemaakt. Dit gebeurde tijdens de PotatoEurope 2017 in Emmeloord. De aanmoedigingsprijzen gingen naar Erik Jeucken, Jan van den Oever, Linda Cebrian-Rampen en Sander Hendrikx. Het publiek koos het verbouwen van de Camellia Sinensis en verwerken tot echte Nederlandse thee uit als winnaar.

De ingezonden innovaties zijn beoordeeld op de mate van innovatie, implementeerbaarheid, verbetering van productie, innovatief vermogen en de inbreng van de ondernemer. “Akkerbouwers en tuinders zijn creatief in het bedenken van oplossingen voor hun bedrijf. Het Innovatiefonds wil deze innovaties stimuleren en hun expertise delen met anderen”, aldus Doeko van ’t Westeinde, voorzitter van het Innovatiefonds voor telers. Het Innovatiefonds voor telers heeft uit inzendingen vier innovatieve ideeën van telers beloond met een financiële stimulans.

Plantgattoepassing bodemverbeteraar en nutriënten in boomkwekerij

Een van de vier aanmoedigingsprijzen ging naar Erik Jeucken. Hij stuurde zijn innovatie in, gericht op de boomkwekerij. “Boomkwekerijteelten staan meerdere jaren op dezelfde plek op het perceel. Daarmee is een gezonde bodem van groot belang. Bodemverbetering vindt nu vaak na het planten plaats. We willen kijken op welke wijze en met welke producten de bodem verbeterd kan worden op gebied van bodemleven, organische stof en nutriënten, toegepast in het plantgat”, aldus Erik Jeucken.

Drukontlaster hydraulische koppelingen

Jan van den Oever ontving ook een financiële beloning van het Innovatiefonds voor telers. Hij bedacht een drukontlaster voor hydraulische koppelingen. Jan: “Bij machines die buiten in de zon staan komt door opwarming druk op de hydraulische leidingen. Dit is enkel te verhelpen door de koppeling op een hard voorwerp te stuiken waarbij olie vrijkomt en daarmee de druk verdwijnt. De olie komt op de grond, op de machine en in de kleding. Iedere agrariër, loonwerker en tuinder kent dit probleem. Mijn idee, de drukontlaster, lost dit probleem op en vangt de olie op zodat die niet in het milieu terechtkomt.”

Biologische Nederlandse thee

Linda Cebrian-Rampen is betrokken bij het opzetten en ontwikkelen van de eerste Nederlandse theeplantage. “Steeds meer mensen ervaren hoe lekker en gezond losse thee is en de vraag naar dit product stijgt ieder jaar. Echter, dit product wordt nog steeds uit Azië of Afrika gehaald. Met het verbouwen van de Camellia Sinensis, oftewel: de theeplant, in Nederland ontwikkel je een geheel nieuwe tak binnen de Nederlandse land- en tuinbouw”, vertelt Linda. Het publiek bracht ook de meeste stemmen uit op de innovatie van Linda. Hiermee won zij de publieksprijs van het Innovatiefonds voor telers.

Terugdringen van herbiciden- en kunstmestgebruik

Sander Hendrikx liep, net als vele anderen, op zijn bedrijf aan tegen strengere regels voor herbicidengebruik en het gebruik van (kunst)meststoffen. Hij ontving met zijn plan ook de aanmoedigingsprijs van het Innovatiefonds voor telers. Sander: “Het plan is om onder de planten een laagje compost of koemest te strooien dat vrij is van onkruidkiemen. Hierdoor heeft het onkruid minder kans om te ontkiemen en wordt het bodemleven gestimuleerd om dit organisch materiaal om te zetten in beschikbare elementen voor de plant.

De verwachting is ook dat er minder beregend hoeft te gaan worden in droge periodes, omdat de grond onder de zogenoemde mulchlaag langer vochtig blijft. Inmiddels is er een compostwagen geheel op maat ontwikkeld en kunnen we dit jaar gaan proefdraaien.”

Met het Innovatiefonds wil NAJK met de partners ABAB, Abemec, Agrico, Agrifirm Plant, BASF, Bayer Crop Science, Kwoot, OCI Agro en Syngenta, innovatie bij agrarische ondernemers in de akkerbouw en tuinbouw stimuleren. Ook in het najaar van 2017 kunnen agrarische ondernemers hun innovaties indienen opwww.innovatiefondsvoortelers.nl. De volgende openstelling loopt tot 6 november 2017.

INNOVATIEFONDS VOOR TELERS | Stem nu op de beste innovatie

Het Innovatiefonds voor telers heeft uit de inzendingen van voorjaar 2017 vier initiatieven van telers geselecteerd. Deze inzendingen voldoen aan de criteria voor deelname aan het Innovatiefonds en scoorde het hoogst op: mate van innovatie, implementeerbaarheid, verbetering productie en innovatief vermogen. De bedenkers worden door het Innovatiefonds beloond met een financiële stimulans. Daarbovenop maken zij kans op de publieksprijs.

De publieksprijs van het Innovatiefonds voor telers is de prijs voor de beste innovatie bij agrarische ondernemers in akkerbouw en tuinbouw, gekozen door het publiek. De stemperiode loopt tot 13 september 2017. De publieksprijs van het Innovatiefonds voor telers bestaat uit een geldprijs van € 750,-.

Op 14 september worden de jury- en publiekswinnaars van het Innovatiefonds voor telers voorjaar 2017 bekend gemaakt. Met dank aan DLG BENELUX vindt deze plaats tijdens de PotatoEurope 2017. Na drie jaar in het buitenland, keert PotatoEurope in 2017 weer terug naar de aardappelhoofdstad van Europa: Emmeloord! ‘Potatoes feed and meet the world’ is het thema van de 10de editie van PotatoEurope 2017 in Nederland. Deze zal plaatsvinden in Emmeloord op 13 en 14 september. Kennisuitwisseling en ontmoetingen liggen aan de basis van het evenement.

Kanshebbers

De kans hebbende innovaties zijn:

  1. Erik Jeucken – plantgattoepassing bodemverbeteraar en nutriënten in boomkwekerij
  2. M.M.J. van den Oever – drukontlaster hydraulische koppelingen
  3. Linda Cebrian-Rampen – biologische Nederlandse Thee
  4. Sander Hendrikx – terugdringen van herbicide en kunstmest gebruik

Lees hier de toelichting van de bedenkers en stem op jouw beste innovatie!

Het Innovatiefonds voor telers is een initiatief van acht samenwerkende partners: NAJK, Abemec, Agrico, Agrifirm Plant, BASF, Bayer CropScience, KWOOT, OCI Agro en Syngenta.

Innovatiefonds voor telers beloont opnieuw drie teeltinnovaties

Stem nu op de beste innovatie

Het Innovatiefonds voor telers heeft uit de dertien inzendingen van najaar 2016 drie initiatieven van telers geselecteerd. Deze inzendingen voldoen aan de criteria voor deelname aan het Innovatiefonds en scoorde het hoogst op: mate van innovatie, implementeerbaarheid, verbetering productie en innovatief vermogen. De bedenkers worden door het Innovatiefonds beloond met een financiële stimulans. Daarbovenop maken zij kans op de publieksprijs.

De publieksprijs van het Innovatiefonds voor telers is de prijs voor de beste innovatie bij agrarische ondernemers in akkerbouw en tuinbouw, gekozen door het publiek. De stemperiode loopt tot 29 november 2016. Op woensdag 30 november 2016, tijdens de Tuinbouw Relatiedagen in Venray, wordt de winnaar bekendgemaakt. De publieksprijs van het Innovatiefonds voor telers bestaat uit een geldprijs van € 750,-.

Kanshebbers

De drie kans hebbende innovaties zijn:

  1. Ondergronds strokenploegen – Henk Pol
  2. Toekomstgerichte teeltoptimalisatie boomkwekerij – Stefan Even
  3. Introductie zoete bataatteelt Nederland – Joep van de Bool

Lees hier de toelichting van de bedenkers en stem op jouw beste innovatie!

 

Het Innovatiefonds voor telers is een initiatief van acht samenwerkende partners: NAJK, Abemec, Agrico, Agrifirm Plant, BASF, Bayer CropScience, KWOOT, Syngenta en OCI Agro.

Innovatiefonds beloont jouw innovatief idee!

Logo_Agrifirm_Innovatiefonds voor telersZit jij vol vernieuwende ideeën of heb jij de oplossing voor jouw akker- of tuinbouwbedrijf? Dan komt jouw innovatie misschien wel in aanmerking voor een beloning. Jaarlijks stelt het Innovatiefonds voor telers € 13.500,- beschikbaar voor goede ideeën. Stuur jouw innovatie in voor 15 november op www.innovatiefondsvoortelers.nl.
Het Innovatiefonds voor telers stimuleert innovatie bij agrarische ondernemers in akkerbouw en tuinbouw. Deze ondernemers maken kans op een financiële beloning voor vernieuwende ideeën op het boerenerf. Het Innovatiefonds is een sectorinitiatief met meerdere samenwerkende partners die nauw betrokken zijn bij de agrarische sector. De partners zijn Abemec, Agrico, Agrifirm Plant, BASF, Bayer CropScience, KWOOT, NAJK, OCI Agro en Syngenta. Het Innovatiefonds is een doorstart van het ‘Wim Luijkx Innovatiefonds’ dat in 2009 door Agrifirm is opgericht en al verschillende ideeën heeft opgeleverd.

Expertise delen

De Nederlandse agrarische sector onderscheidt zich door hoog opgeleide ondernemers. Akkerbouwers en tuinders zijn creatief in het bedenken van praktische oplossingen. Het Innovatiefonds wil telers stimuleren om deze expertise ook met anderen te delen. Iedere teler die een goed idee heeft ontwikkeld, kan in aanmerking komen voor een stimuleringsprijs. Die kan oplopen tot € 3.000,-. Met deze beloning kunnen boeren hun ingestuurde idee verder uitvoeren of perfectioneren.

Inspelen op regelgeving

Inmiddels zijn al vele innovaties beloond. Zo ontving Kees van der Bos dit jaar een mooi bedrag met zijn innovatie voor het ontsmetten van pootaardappelen. Per 1 maart mogen pootaardappelen die voor de consumptie of veevoer worden afgezet, niet meer in aanraking komen met Imazalil bevattende knolbeschermingsmiddelen. Hierdoor ontstaat het gevaar dat aardappelen die onvoldoende beschermd of behandeld zijn, ziek worden. Van der Bos ontwikkelt een machine met lichtkappen die uv-licht uitstralen om zo schadelijke mechanismes op knollen te doden en het rendement van het bedrijf te verhogen. “Een groene en duurzame manier van bestrijden”, aldus Van der Bos.

Maak ook kans op € 3.000,-

Heb jij een vernieuwend idee en ben je bereid om dat verder uit te voeren? Meld jouw innovatie dan voor 15 november 2016 aan op www.innovatiefondsvoortelers.nl. De jury beoordeelt de ingezonden innovaties. Zien zij potentie in jouw innovatieve concept, product of dienst, dan wordt de beloning toegekend. Naast een juryprijs maak je kans op de publieksprijs van € 750,-. De publieksprijs van het Innovatiefonds voor telers is de prijs voor de beste innovatie bij agrarische ondernemers in akkerbouw en tuinbouw, gekozen door het publiek.

Innovatiefonds voor telers beloont drie duurzame initiatieven

Op donderdag 23 juni 2016, tijdens het seminar van de Week van de Akkerbouw, heeft het Innovatiefonds voor telers de winnaars van het voorjaar 2016 bekendgemaakt. De hoofdprijs ging naar Kees van der Bos die een machine ontwikkelt om pootaardappels te ontsmetten met CleanLight. Het verminderen van het gebruik van chemische middelen en het verbeteren van de voedselveiligheid heeft de jury overtuigd om deze innovatie tot winnaar uit te roepen.

Het Innovatiefonds heeft uit de veertien inzendingen drie innovatieve ideeën van telers beloond met een financiële stimulans. Met het Innovatiefonds wil NAJK met de partners, Abemec, Agrico, Agrifirm Plant, BASF, Bayer Crop Science, Kwoot, OCI Agro en Syngenta, innovatie bij agrarische ondernemers in de akkerbouw en tuinbouw stimuleren. De ingezonden innovaties zijn beoordeeld op de mate van innovatie, implementeerbaarheid, verbetering van productie en innovatief vermogen. “Agrarische ondernemers hebben heel innovatieve ideeën, deze ideeën stimuleren en met elkaar delen helpt de sector vooruit”, aldus Doeko van ’t Westeinde, voorzitter van het Innovatiefonds voor telers.

Pootaardappelen ontsmetten met CleanLight (UV)

De eerste prijs van € 3.000 ging naar Kees van der Bos met zijn innovatie voor het ontsmetten van pootaardappelen. Per 1 maart mogen pootaardappelen die voor de consumptie of veevoer worden afgezet, niet meer in aanraking komen met Imazalil bevattende knolbeschermingsmiddelen. Hierdoor ontstaat het gevaar dat aardappelen die onvoldoende beschermd of behandeld zijn, ziek worden. Van der Bos ontwikkelt een machine met lichtkappen die uv-licht uitstralen om zo schadelijke mechanismes op knollen te doden en het rendement van het bedrijf te verhogen. “Een groene en duurzame manier van bestrijden”, aldus Van der Bos.

Virusvrije teelt van lelie-uitgangsmateriaal boven de grond

De tweede winnende innovatie is voor Geert Schoon uit Callantsoog. De lelieteelt wordt al enkele jaren geteisterd door verschillende virussen. Om dit te doorbreken bedacht Schoon een stockpartij te telen op kratten in verse potgrond. De kratten staan op een folie om contact met de ondergrond te voorkomen. Op deze manier kan een constante instroom van uitgangsmateriaal gerealiseerd worden. Daarnaast zijn de kosten voor het verversen van partijen aanzienlijk lager dan bij het traditionele weefselkleed. Hierdoor kan vaker ververst worden en hoeft er minder selectie en virusbestrijding toegepast te worden. Hij won hiermee € 2.000.

Bufferwagen voor potplantentransport

Maurice Stals uit Midden-Limburg won de derde prijs van € 1.000. In de tuinbouw moeten planten regelmatig van de ene plek naar de ander plek verplaatst worden. Stals heeft een transportwagen ontwikkeld waarin potplanten automatisch worden geladen, ontladen en getransporteerd kunnen worden. De transportwagen bestaat uit drie lagen en laadt automatisch, hierdoor hoeft personeel minder het veld op. Ook is er meer rust doordat de heftruck niet telkens heen en weer hoeft te rijden.

Maurice Stals wint publieksprijs van het Innovatiefonds

Het Innovatiefonds voor telers heeft uit de veertien inzendingen van voorjaar 2016 drie initiatieven van telers geselecteerd. Naast een juryprijs maakten zij kans op de publieksprijs (€ 750) van het Innovatiefonds. De publieksprijs van het Innovatiefonds voor telers is de prijs voor de beste innovatie bij agrarische ondernemers in akkerbouw en tuinbouw, gekozen door het publiek.

Ook in het najaar kunnen agrarische ondernemers in de akkerbouw en tuinbouw hun innovaties indienen viawww.innovatiefondsvoortelers.nl.

Stem nu op de beste innovatie

Het Innovatiefonds voor telers heeft uit de veertien inzendingen van voorjaar 2016 drie initiatieven van telers geselecteerd. Deze inzendingen voldoenaan de criteria voor deelname aan het Innovatiefonds en scoorde het hoogst op: mate van innovatie, implementeerbaarheid, verbetering productie en innovatief vermogen. De bedenkers worden door het Innovatiefonds beloond met een financiële stimulans. Daarbovenop maken zij kans op de publieksprijs.

De publieksprijs van het Innovatiefonds voor telers is de prijs voor de beste innovatie bij agrarische ondernemers in akkerbouw en tuinbouw, gekozen door het publiek. De stemperiode loopt tot 22 juni 2016. Op donderdag 23 juni 2016, tijdens de Week van de Akkerbouw, wordt de winnaar bekendgemaakt. De publieksprijs van het Innovatiefonds voor telers bestaat uit een geldprijs van € 750,-.

Kanshebbers

De drie kanshebbende innovaties zijn:
1. Pootaardappelknollen ontsmetten met Cleanlight ( UV ) – Kees van der Bos en Jan Idsardi
2. Bufferwagen voor potplanten transport – Maurice Stals
3. Virusvrije teelt van lelie-uitgangsmateriaal boven de grond – Geert Schoon

Lees hier de toelichting van de bedenkers en stem op jouw beste innovatie!

Het Innovatiefonds voor telers is een initiatief van acht samenwerkende partners: NAJK, Abemec, Agrico, Agrifirm Plant, BASF, Bayer CropScience, KWOOT, Syngenta en OCI Agro.

Innovatiefonds beloont jouw vernieuwend idee!

Zit jij vol vernieuwende ideeën of heb jij iets nieuws bedacht op jouw bedrijf? En is het iets dat ook door andere ondernemers opgepakt kan worden? Dan komt jouw innovatie misschien wel in aanmerking voor een beloning tot € 5.000 uit het ‘Innovatiefonds voor telers’. Stuur jouw innovatie in voor 15 mei op www.innovatiefondsvoortelers.nl.

Het Innovatiefonds voor telers stimuleert innovatie bij agrarische ondernemers in akkerbouw en tuinbouw. Deze ondernemers maken kans op een financiële beloning voor vernieuwende ideeën op het boerenerf. Het Innovatiefonds is een sectorinitiatief vanuit NAJK met meerdere samenwerkende partners die nauw betrokken zijn bij de agrarische sector. De partners zijn Abemec, Agrico, Agrifirm Plant, BASF, Bayer CropScience, KWOOT en OCI Agro. Het Innovatiefonds is een doorstart van het ‘Wim Luijkx Innovatiefonds’ dat in 2009 door Agrifirm is opgericht en al verschillende ideeën heeft opgeleverd.

Creativiteit op het boerenerf

De Nederlandse agrarische sector onderscheidt zich door hoog opgeleide ondernemers. Akkerbouwers en tuinders zijn creatief in het bedenken van praktische oplossingen. Het Innovatiefonds wil telers stimuleren om deze expertise ook met anderen te delen. Iedere teler die een goed idee heeft ontwikkeld, kan in aanmerking komen voor een stimuleringsprijs. Die kan oplopen tot € 5.000. Met deze beloning kunnen boeren hun ingestuurde idee verder uitvoeren of perfectioneren.

Mogelijkheden benutten

Inmiddels zijn al vele innovaties beloond. Zo ontving Jan Reinier de Jong dit jaar een mooi bedrag voor zijn initiatief ‘Energieopslag op het Boerenbedrijf’. De via zonnecollectoren gewonnen energie bewaart hij sinds eind 2015 in een meters grote accu. De ondernemer uit Odoorn is zijn vernieuwende idee momenteel aan het doorontwikkelen.

Maak ook kans op € 5.000,-

Heb jij een vernieuwend idee en ben je bereid om dat verder uit te voeren? Meld jouw innovatie dan voor 15 mei 2016 aan op www.innovatiefondsvoortelers.nl. Een vakjury beoordeelt de ingezonden innovaties. Zien zij potentie in jouw innovatieve concept, product of dienst, dan wordt de beloning toegekend.

NAJK neemt sectorinitiatief Innovatiefonds over

Sinds begin 2016 heeft NAJK het initiatief voor het Innovatiefonds voor telers overgenomen. Met het Innovatiefonds wil NAJK met de partners, Abemec, Agrico, Agrifirm Plant, BASF, Bayer CropScience, KWOOT en OCI Agro, agrarische ondernemers in de akkerbouw en tuinbouw stimuleren om te innoveren en hun expertise te delen.

Het Innovatiefonds voor telers stimuleert innovatie bij agrarische ondernemers in akkerbouw en tuinbouw. Deze ondernemers maken kans op een financiële beloning voor hun vernieuwende ideeën op het boerenerf. Het Innovatiefonds is een sectorinitiatief vanuit NAJK met meerdere samenwerkende partners die nauw betrokken zijn bij de agrarische sector. De partners zijn Abemec, Agrico, Agrifirm Plant, BASF, Bayer CropScience, KWOOT en OCI Agro.

De Nederlandse agrarische sector heeft een sterke positie op de wereldmarkt. Om deze koppositie vast te houden zijn innovaties belangrijk. “Nederland heeft creatieve akkerbouwers en tuinders die goed zijn in het bedenken van praktische oplossingen”, aldus NAJK-voorzitter Eric Pelleboer. “Met het Innovatiefonds wil NAJK en de partners van Innovatiefonds, telers stimuleren om deze expertise ook met anderen te delen.” Iedere teler die een goed idee heeft ontwikkeld, kan in aanmerking komen voor een stimuleringsprijs die kan oplopen tot € 5.000. Met deze beloning kunnen boeren hun ingestuurde idee verder uitvoeren of perfectioneren. Het Innovatiefonds is een doorstart van het ‘Wim Luijkx Innovatiefonds’ dat in 2009 door Agrifirm is opgericht en al verschillende ideeën heeft opgeleverd.

Maak ook kans op € 5.000,-

Zit jij vol vernieuwende ideeën of heb jij iets nieuws bedacht op jouw bedrijf? En is het iets dat ook door andere ondernemers opgepakt kan worden? Dan komt jouw innovatie misschien wel in aanmerking voor een beloning tot € 5.000 uit het ‘Innovatiefonds voor telers’. Meld jouw innovatie dan voor 15 mei 2016 aan op www.innovatiefondsvoortelers.nl. Een vakjury beoordeelt de ingezonden innovaties. De beste innovatieve concepten, producten of diensten maken kans op een beloning.