Dialoogsessies NAJK en Rabobank in volle gang

Waar sta jij in 2025? Dat is de cruciale vraag die centraal staat tijdens de dialoogsessie: ‘De agrarische ondernemer in 2025’ georganiseerd door NAJK in samenwerking met de Rabobank. Tijdens een dialoogsessie gaan leden van lokale AJK’s in gesprek met de lokale Rabobank. De toekomst van het agrarisch bedrijf staat centraal. Waar gaan we met het agrarische bedrijf en de -sector naar toe? Welke uitdagingen moeten nog overwonnen worden? 

Na de aftrap bij AJK Tubbergen gingen donderdagavond 18 februari de leden van AJK Kampen/Zwolle en medewerkers van Rabobank Noordoostpolder-IJsseldelta met elkaar in dialoog. De deelnemers werden getriggerd om na te denken over wat goed agrarisch ondernemerschap is. Waar zijn de agrarische jongeren trots op, wat zijn hun dromen, welke uitdagingen liggen op hun pad en wat is er vanuit Rabobank en NAJK nodig om ook in 2025 een goede agrarische ondernemer te kunnen zijn.

“Onder leiding van gesprekleiders spraken we in kleine groepen en hebben we ons verdiept onze toekomst. Het was een erg leuke en geslaagde avond”, aldus Peter de Vries, accountmanager bij Rabobank Noordoostpolder-Urk. Ook AJK Kampen/Zwolle was enthousiast over de dialoogsessie. AJK Kampen/Zwolle-voorzitter Marcel Pelleboer: “Het was leuk om de verschillende toekomstvisies te horen en daarover te discussiëren. In de dialoogsessie kwam iedereen aan het woord, ook de mensen die je normaal niet zoveel zou horen. Het kan voor andere AJK’s zinvol zijn om zo’n avond te organiseren.”

NAJK praat mee over invulling fosfaatrechten

Om de sector toekomstbestendig te houden is het belangrijk dat Nederland voldoet aan de Europese regelgeving in het mestdossier. Het fosfaatproductieplafond is er daar één van. Het is de sector niet gelukt om zelf binnen het gestelde plafond te blijven, voornamelijk door groei van het aantal melkkoeien. Het is bij het productieplafond niet mogelijk om bijvoorbeeld mestverwerking van de productie af te trekken. In de toekomst gaan Nederland hier mogelijk wel op inzetten. NAJK vindt een fosfaatrecht systemen in principe onwenselijk maar de methode is in de huidige situatie onvermijdelijk.

Oud-staatssecretaris Dijksma heeft afgelopen jaar aangegeven een fosfaatrecht systeem in te voeren en heeft onder andere NAJK gevraagd om mee te praten over de vormgeving van een dergelijk systeem. Dit gebeurt in de zogenaamde regiegroep. Bij de regiegroep ligt niet de vraag of fosfaatrechten ingevoerd moeten worden maar hoe kunnen deze het beste ingevuld worden. NAJK heeft gekozen om te gaan voor een systeem van fosfaatrechten volgens de argumenten die in eerdere berichten zijn gemeld.

Staatssecretaris van Dam heeft aangegeven in februari duidelijkheid te verschaffen over de invulling van de fosfaatrechten. Momenteel worden discussies gevoerd die vaak het gevolg zijn van juridische afwegingen. De discussies gaan onder andere over: toekenning van rechten, afroming van rechten, handel in rechten, verantwoording binnen rechtssystemen en knelgevallen. NAJK houdt in de discussies in de regiegroep rekening met de toch al lastige situatie voor jonge boeren en pleit voor een eenvoudig, helder systeem waarbinnen ontwikkeling van agrarische bedrijven mogelijk blijft. Om sterker te staan in de discussies heef NAJK met andere partijen een gezamenlijke visie opgesteld. Wanneer er duidelijkheid vanuit de politiek of de staatssecretaris is, dan zal NAJK haar leden hier zo snel mogelijk over informeren.

Blog adviesreis Nepal – 2016

Kennismaking met Nepal

Zodra het vliegtuig begint te landen gaan de luikjes voor de ramen open en zien we (nog steeds vliegend boven de wolken) de toppen van de Himalaya. Machtig mooi, net als het vliegveld, vol met houtsnijwerk en bloemperken.  Op naar Kathmandu city, met zijn vele auto’s, brommers, geloven die naast elkaar bestaan, voetgangers, stof, kleuren, geuren en mensen. Bertken de Leede, bedrijfsadviseur van Agriterra, die samen met mij de opdracht gaat uitvoeren) is al een week in Kathmandu, We gaan s ’avonds naar een klein sfeervol restaurantje, met life muziek: een heerlijke start, en ik voel me al helemaal thuis.

Ik ben met Agriterra in Nepal om bij de Central Tea Cooperatives Federation (CTCF) een workshop te faciliteren hoe zij hun dienstverlening naar de leden op een financieel duurzamere manier kunnen gaan inrichten: oftewel bottom-up en minder gericht op subsidies en fondsen en vanuit een ondernemersperspectief naar deze dienstverlening gaan kijken: hoe kunnen we meer voor en door leden werken, kosten besparen en inkomen genereren uit deze diensten? Financiële duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt in de hele workshop.

De volgende dag vliegen we met Trijan Singh, onze vertaler/ medefacilitator naar Bhadrapur in het meest oostwaarts gelegen puntje van Nepal, een wat claustrofobisch vliegtuig, maar gelukkig zit ik bij het raam en valt er nog wat te zien omdat we redelijk laag vliegen. Helaas is het te heiig om de Mount Everest te zien, waar ik stiekem een beetje op gehoopt had.

In Badrapur worden we opgehaald door Yogesh, de accountant van CTCT met n enorme bling bling Jeep (gehuurd), compleet met altaar op het dashboard. Onderweg zien we vele prachtige theeplantages, logisch want we zijn in de provincie Ilam: dé thee provincie van Nepal. Het oogt vrolijk en vriendelijk met strak bijgewerkte gekleurde huizen met bloemen ervoor. De rit duurt drie uur en we rijden langzaam de (thee) heuvels in. Na anderhalf uur gaan we op bezoek bij de Kanyam thee coöperatie die een eigen fabriek is gestart met behulp financiële steun van de lokale overheid en een lening van de bank. Hierbij heeft de CTCF de nodige ondersteuning gegeven. We vallen met de neus in de boter want het theepluk seizoen is krap 2 weken geleden begonnen en nu wordt de beste thee van het seizoen gemaakt. We krijgen een mooie uitleg van het productieproces, thee wordt eerst gedroogd onder een soort van enorm föhn, vervolgens wordt het vermalen en dan komen de geur en smaakstoffen vrij. Daarna wordt de thee verhit/ gedroogd met een ingenieus apparaat met een leisteen oven erachter en tenslotte wordt dit product meerdere malen gemalen. Er zijn 163 boeren lid en er wordt per jaar 46.000 ton thee geëxporteerd naar India. Er is meer aanbod van verse theebladeren als dat ze kunnen verwerken, dus daarom willen ze graag uitbreiden. Mooi om te zien en te horen en goed als voorbereiding op de workshop.

Jeske de Kort

 

Duurzame dienstverlening aan coöperaties van theeboeren in Nepal

Ik ben met Agriterra in Nepal om bij de Central Tea Cooperatives Federation (CTCF) een workshop te faciliteren hoe zij hun dienstverlening naar de leden op een financieel duurzamere manier kunnen gaan inrichten, dit is een vervolg op blog 1; Kennismaking met Nepal.

Ruim een half uur voor aanvang zit iedereen al klaar voor de training. Het is een mooie mix mensen bestaande uit bestuurders (vertegenwoordigers van de lid coöperaties), personeel van de federatie en een aantal theeboeren (wat ze eigenlijk allemaal zijn). Na de officiële opening proberen we het ijs wat te breken met een kennismakingsopdracht waarin iedereen zijn naam zegt en iets waarop hij trots is binnen zijn coöperatie of bedrijf, dit lijkt aardig te lukken, al weet ik het niet precies, want ik moet nog erg wennen aan de Nepalees-Engelse uitspraak.

Vandaag staat “farmer of member-based” werken centraal, waarin we verkennen wat de leden willen en nodig hebben qua diensten en trainingen. Deze inventarisatie leggen we vervolgens langs een aantal meetpunten om vervolgens een goede analyse te kunnen maken. Na de lunch en een energizer komt de groep een beetje los, op het einde van de dag ontstaat zelfs spontaan een stemronde, waar na het stemmen op de favoriete diensten achter een scherm, iedereen langs de stempelman moet en een snoepje krijgt.

Voor het eten maken we een wandeling door de prachtige theetuinen achter het hotel, de ruimte waar we de workshop doen heeft maar weinig daglicht en onregelmatige elektriciteit, dus wat daglicht, of in dit geval een mooie ondergaande zon is erg welkom!

De volgende dag gaan we aan de slag met de financiële duurzaamheid van de dienstverlening. Opvallend is dat lokale boeren geen bijdrage betalen voor de trainingen die ze volgen, maar dat (als het goed is) wel hun opbrengst omhoog gaat of kwalitatief beter wordt. Tevens betalen de coöperaties maar een schijntje voor alles wat ze krijgen. Het lijkt erop dat de groep dit zelf ook inziet en ze zien in dat dit anders moet als ze niet afhankelijk willen blijven van fondsen en een financieel stabielere toekomst willen creëren. We oefenen met deze denkrichting door een aantal activiteiten concreet uit te werken. Na de lunch ontstond er een polonaise terug de zaal in en nee deze werd niet veroorzaakt door mijn Brabantse roots, maar gewoon door een blije Nepalees! Er werd opmerkelijk hard en geconcentreerd gewerkt, gepresenteerd en bij de check-out werd duidelijk dat we de goede richting op gaan.

De laatste dag al weer, met deze leuke groep jonge en gemotiveerde boeren. Nadat we nogmaals alle inzichten op een rijtje hadden gezet hebben we nog een verdiepende en voornamelijk vernieuwende slag geslagen op de gekozen diensten. De uitkomsten waren veelbelovend en lijken goed aan te sluiten bij de behoeftes. Na het maken van een actieplan hebben we officieel afgesloten met foto’s, cadeautjes, speech en een etentje.

De terugvlucht naar Kathmandu was een wilde en de avond werd nog opgeschrikt door een heuse aardschok van 4,5 op de schaal van richter. Brrr spannend allemaal. Na een fijne vroege ochtendwandeling met Bertken als sublieme gids door Patan City was het tijd om de laatste werk dingen af te ronden en weer op huis aan te gaan.

Wat een mooi avontuur en hopelijk hebben we de CTFT weer een stukje verder geholpen op weg naar een financieel duurzame organisatie.

Jeske de Kort

NAJK Aan Tafel! bij staatsecretaris Van Dam

Tien visies op de toekomst van ons voedsel

Op donderdag 11 februari 2016 presenteerde staatsecretaris Van Dam het essayboek Aan Tafel! Het dagelijks bestuur van NAJK was aanwezig bij de presentatie van het boek. In de essaybundel hebben tien essayisten hun visie gepresenteerd op de toekomst van voedsel. Één van de essayisten was NAJK-voorzitter Eric Pelleboer die namens NAJK de voedselvisie presenteerde.

“De afstand van grond tot mond en van boer tot burger is in de loop van de jaren groter geworden. Als we die afstand kleiner maken krijgt de boer zijn positie en waardering, die hij verdient, terug”, betoogt staatsecretaris Van Dam. De staatsecretaris bedankte de essayisten voor hun bijdrage aan het boek. “Voldoende, goed en gezond voedsel produceren, zonder de aardbol meer te belasten, is een grote uitdaging. Het moet anders. Deze bundel laat zien dat het anders kan”, aldus staatsecretaris Van Dam.

Aan tafel

Na de presentatie van het essayboek gingen de essayisten aan tafel om daar verder te discussiëren over de toekomst van ons voedsel. Tijdens de discussie kwamen de verschillende voedselvisies op tafel maar schetste de essayisten ook verschillende mogelijke oplossingen. “Wij moeten innoveren, elkaar opzoeken en samen werken met de overheden, kennisinstelling en de maatschappij”, aldus NAJK-voorzitter Pelleboer.

Sexy voedsel

Het belang van de voedselketen is dat mensen weer leren wat gezond voedsel is en verleid worden om dit te nuttigen, voedsel moet sexy zijn. Deze conclusie kon getrokken worden uit de bijeenkomst. De staatsecretaris beloofde te ondersteunen in het promoten van groente en fruit, wanneer de sector zelf ook de schouders er onder zet. Verder wil de overheid hulp bieden als de voedingsindustrie en producenten samenwerken in het aantonen van gezonde producten. Kortom: het initiatief ligt bij de sector, maar de overheid wil hier zeker in ondersteunen.

De hoofdconclusie van de bijeenkomst liet zien dat er vele wegen zijn naar eerlijker, natuurlijker en beter voedsel. “Dit boek vormt een goede basis om een gesprek aan te gaan over een toekomstbestendig voedselbeleid”, aldus Van Dam.

Lees alle essays op; https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken/documenten/publicaties/2016/02/11/aan-tafel

Ook dit jaar: Week van de Akkerbouw

BO Akkerbouw (Brancheorganisatie Akkerbouw) organiseert dit jaar voor de tweede keer de Week van de Akkerbouw. Consumenten worden uitgenodigd het verhaal achter hun voedsel te ontdekken. De Week van de Akkerbouw vindt plaats van 20 tot en met 25 juni.

Steeds meer Nederlanders hebben interesse in waar hun  voedsel vandaan komt. De Week van de Akkerbouw wordt georganiseerd om consumenten nog meer bewust te maken van wat zij eten. Akkerbouwers laten aan Nederlandse burgers zien waar hun voedsel vandaan komt, wat er op de akkers gebeurt en met hoeveel zorg akkerbouwers te werk gaan.

Als partner van BO Akkerbouw is NAJK betrokken bij het initiatief. Doeko van ’t Westeinde, dagelijks bestuurder met portefeuille akkerbouw: “Het is goed dat er weer een Week van de Akkerbouw komt. De sector zet haar schouders onder dit evenement. Namens NAJK ben ik bij de organisatie betrokken en hoop ik jonge boeren enthousiast te krijgen. Dit is een uitgelezen mogelijkheid om onze mooie sector bij zowel publiek als beleidsmakers onder de aandacht te brengen. Van een goede uitstraling van de sector plukken we immers allemaal de vruchten!”

Jonge akkerbouwers: open ook op 25 juni jouw deuren voor geïnteresseerde consumenten. Meld jouw bedrijf aan opwww.weekvandeakkerbouw.nl en volg de Week van de Akkerbouw op Twitter, Facebook of Instagram en gebruik #wvda in tweets of posts over de akkerbouwsector.

Neline Both de nieuwe secretaris van NAJK

Per 1 februari heeft Kirsten Haanraads afscheid genomen als algemeen secretaris van NAJK. Kirsten heeft haar werk met veel plezier en enthousiasme gedaan. Kirsten: “De agrarische sector heeft de afgelopen jaren vele uitdagingen gekend en het was bijzonder om daar betrokken bij te zijn. Daarnaast heb ik genoten van al het contact met bestuurders, leden en partners.” Kirsten Haanraads verruilt haar baan bij NAJK voor een baan bij Public Affairs van Natuurmonumenten. NAJK bedankt Kirsten voor haar inzet. “Kirsten heeft de afgelopen jaren NAJK nog sterker op de kaart gezet. Ze had een enorme drive en veel enthousiasme. Namens heel NAJK wens ik Kirsten veel succes toe in haar nieuwe baan bij Natuurmonumenten”, aldus NAJK-voorzitter Eric Pelleboer.

Met het vertrek van Haanraads is een nieuw algemeen secretaris aangetrokken. Per 1 februari heeft Neline Both de functie van algemeen secretaris bij NAJK op zich genomen. Neline heeft een opleiding Bedrijfskunde & Agribusiness op de CAH Vilentum in Dronten gevolgd, en vervolgens een master Bestuurskunde op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Both gaat haar functie met veel enthousiasme tegemoet. “De agrarische sector is een prachtige sector, met veel potentie. Jonge boeren en tuinders hebben de toekomst, daarom wil ik mij graag inzetten voor de belangen van deze jonge professionals”, aldus Neline. Meer weten over Neline Both? Volg haar op Twitter: @NelineBoth.

Vasten en vooruit!

Carnaval zit er weer op! Een periode van uitbundigheid, verkleedpartijen en veel plezier. Met optochten waarin actuele zaken op een gevatte manier de revue passeren. De zot steken met jezelf en anderen. Het is vooral een periode waarin velen het niet altijd nauw nemen met de realiteit. Dat komt deels overeen met de huidige stemming in de land- en tuinbouw. Bij hoge prijzen moet alles wijken, bij lage prijzen ligt de schuld bij een ander. Beide situaties zijn niet reëel. Gelukkig komt er na carnaval ook altijd een vastenperiode: een tijd van bezinning.

In de land- en tuinbouw zou dit ook niet verkeerd zijn. Even terug naar de basis en vervolgens met een heldere blik vooruit. Met die blik hebben wij namens NAJK onze bijdrage aan het komende essayboek ‘Aan Tafel!’ van staatssecretaris Van Dam ingestoken. Voor ons een leidraad om op een goede manier land- en tuinbouwproducten te produceren.

Wij zijn blij onze visie met de staatssecretaris te kunnen delen. Wat we nodig hebben om onze visie te verwezenlijken zijn: beschikbaarheid van grond, kapitaal en mogelijkheden tot kennisoverdracht en helder beleid. Een sterke basis. NAJK ziet de overheid als facilitator om tot een sterke vooruitstrevende land- en tuinbouwsector te komen. Als nieuwe generatie land- en tuinbouwers nemen wij graag het initiatief. Jonge boeren of tuinders zijn of worden immers de ondernemers die belangrijke stappen zullen gaan zetten.

Bij voldoende mogelijkheden en perspectief starten jonge ondernemers hun bedrijf. Om in carnavalssferen te blijven: bedrijfsovername zie ik als een moment van bezinning. Een moment om een heldere strategie uit te zetten. Vooral in de startperiode zijn jonge ondernemers vrijer een eigen visie te vormen. Als dagelijks bestuurder met portefeuille bedrijfsovername zie ik binnen NAJK veel jonge ondernemers die heel goed weten waar ze heen willen of druk bezig zijn hiertoe te komen. Met elkaar versterken, kennis delen en de juiste middelen komen we tot een vooruitstrevende land- en tuinbouwsector.

Sander Thus,
Dagelijks bestuur NAJK, portefeuille bedrijfsovername

JOLA update

Vanaf 1 maart 2016 tot en met 15 april 2016 wordt de Jonge Landbouwersregeling opengesteld. Op dit moment is nog niet alles duidelijk maar worden er wel kaders en contouren van de regeling geschetst. De nieuwe Jonge Landbouwers regeling is ondanks dat de naam gelijk is gebleven, qua voorwaarden een andere regeling dan de voorgangers. Hieronder zetten we de belangrijkste voorwaarden, zoals die nu bekend zijn, op een rij.

Doelgroep
Iedere boer of tuinder die onder de 41 jaar is, een erkende opleiding heeft doorlopen of 3 jaar werkervaring heeft, en voor het eerst gevestigd is, komt voor deze regeling in aanmerking. Dit geldt voor zowel zelfstandig gevestigde ondernemers als ondernemers in maatschap. Bij ondernemers in samenwerkingsverbanden is het belangrijk dat zij een blokkerende stem hebben bij ondernemersbeslissingen van meer dan 25000 euro. Een Jonge landbouwer kan alleen in aanmerking komen indien hij zich voor het eerst als bedrijfshoofd heeft gevestigd.

Per bedrijf wordt slechts 1 aanvraag gehonoreerd. Er kunnen wel meerdere aanvragen per bedrijf worden ingediend. Dit betekent ook jonge ondernemers op bedrijven waar men in het verleden al Jonge Landbouwers subsidie ontvangen heeft, niet opnieuw voor deze regeling in aanmerking komen.

Subsidie
In de regeling kan een subsidie ontvangen worden van 30% van het investeringsbedrag. Minimum subsidie bedraagt 10.000,- euro, het maximaal 20.000,- euro. Wanneer wordt deelgenomen vanuit een maatschap dan geldt een korting.

In het verleden kon iedere investering voor de Jonge Landbouwers regeling in aanmerking komen. Nu is onderstaande lijst van toepassing, indien goedgekeurd door de provincie:

Investeringscategorie met score

 1. Zonnepanelen (6)
 2. Windmolen (4)
 3. Mestvergister (inclusief mestverwerkingsinstallatie als extra mogelijke kosten, levert geen extra score op) (6)
 4. Warmtekracht werkend op biomassa (6)
 5. Warmtekracht regulier ( niet geschikt voor biomassa) (4)
 6. Kleine windturbine (zonder vergunning) (6)
 7. Systemen voor precisie bemesting en/ of gewasbescherming inclusief GPS/GIS apparatuur (8)
 8. Mestscheidingsinstallatie (inclusief mestverwerkingsinstallatie, levert geen extra score op) (6)
 9. Machines voor niet kerende grondbewerking (10)
 10. Machine voor spitten en zaaien tegelijk (10)
 11. GPS voor koeien en automatische selectiepoort weiden (7)
 12. Koematras, waterbed (6)
 13. Varkensvriendelijke vloeren (6)
 14. Open water voorzieningen voor pluimvee, inclusief aanleg waterleidingen e.d. (6)

Het budget van de regeling wordt verdeeld op basis van het aantal punten dat een ondernemer haalt: de aanvragen met de hoogste punten komen het eerst voor een bijdrage in aanmerking. Het moment van indienen is niet van belang.

Evaluatie
Na deze eerste openstelling wordt de Jonge Landbouwersregeling geëvalueerd. Dan zal onder andere bekeken worden welke investeringen nog meer voor jonge boeren en tuinders van groot belang zijn en op de lijst thuishoren.

Bron: Subsidie-desk, Flynth adviseurs en accountants

Wat deed NAJK voor jou in december en januari?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie of gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, geven vrijkaarten weg of behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in december en januari? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Aan het begin van de discussie over smart farming en big data heeft NAJK opgeroepen dat de kwaliteit van het internet op het platteland snel moet verbeteren.
 • Op de CAH Dronten is de aftrap gegeven voor de MaïsChallenge 2016. 50 deelnemers gaan de komende tijd de strijd aan wie het efficiëntst mogelijk snijmaïs kan telen. Maïsveredelaar Limagrain gaat de komende periode de deelnemers begeleiden door het delen van hun kennis.
 • NAJK-voorzitter Eric Pelleboer was met de Nederlandse delegatie van staatssecretaris van Dam aanwezig op de Grüne Woche in Berlijn. De Grüne Woche is de grootste beurs voor landbouw, tuinbouw en voedsel ter wereld. De delegatie bestond uit afgevaardigden van het ministerie van Economische Zaken, Tweede Kamer, Europees Parlement en vertegenwoordigers van de Nederlandse agribusiness en belangenbehartigers.
 • Na aandringen van NAJK is er eindelijk duidelijkheid gekomen over de openstelling van de Jonge Landbouwersregeling. Omdat jonge boeren en tuinders na hun maatschapsperiode dreigden buiten de regeling te vallen, zijn op verzoek van NAJK hierover vragen gesteld aan de Europese Commissie.
 • In januari is de eerste “Dialoogsessie” gehouden bij AJK Tubbergen in samenwerking met Rabobank. Jonge boeren gingen samen met de lokale Rabobank in gesprek over hoe de toekomst eruit gaat zien en wat ervoor moet gebeuren om ook in de toekomst een goede ondernemer te zijn.
 • Tijdens de VVD-landbouwbijeenkomst in Dronten heeft NAJK-voorzitter Eric Pelleboer aandacht gevraagd voor het Nederlandse pachtbeleid. Tijdens de discussieronde verzocht Pelleboer minister-president Rutte te stoppen met de kortetermijnstrategie en een duurzame en toekomstbestendige pachtbeleid te gaan voeren.
 • Samen met DeLaval organiseerde NAJK de melkveehouderijdag met als thema “Natuurlijk meer melken”. Sprekers vanuit van DeLaval, Rabobank en ForFarmers gaven hun visie op het thema. Afsluitend vond een bedrijfsbezoek aan een melkveehouderplaats.

Wat zal NAJK voor jou doen in februari?

Natuurlijk zal er in februari ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws via de NAJK-website, dus houd die goed in de gaten. Hierbij alvast een voorproefje:

 • NAJK is nauw betrokken bij de discussie rondom fosfaat. Hierbij wordt gewerkt vanuit het standpunt dat samen met de provincies is opgesteld. Waar mogelijk wordt gezocht naar samenwerking met andere partijen. Updates hierover zullen via de website verspreid worden.
 • NAJK biedt in samenwerking met Rabobank aan afdelingen “De Dialoogsessie” aan. Wil je samen met jouw AJK en lokale Rabobank in gesprek over de toekomst en de daarbij behorende uitdagingen voor jouw ondernemerschap? In de “Dialoogsessie” leer je hoe je dat aanpakt. Kijk voor meer informatie op www.najk.nl/ondernemende-jongeren/projecten-en-activiteiten/voor-jouw-ajk/samen-werken-aan-jouw-toekomst/
 • In februari zal NAJK aanwezig zijn op de Rundvee en Mechanisatie Vakdagen in Venray. We hopen daar weer veel nieuwe leden te mogen verwelkomen.

NAJK: jonge boeren en tuinders nemen stelling in discussie omtrent ‘smart farming en big data’

Smart farming en big data bieden boeren en tuinders de mogelijkheid om preciezer technieken en ingrepen toe te passen. Daarin zijn nog wel een aantal uitdagingen: wie is bijvoorbeeld de eigenaar van de big data en is smart farming alleen voor grote bedrijven of ook voor kleine bedrijven? Deze vragen stonden centraal in de discussies die naar aanleiding van het discussiestuk ‘smart farming en big data’ de afgelopen maanden zijn gevoerd door de achterban van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK).

De jonge boeren en tuinders van NAJK zijn het unaniem eens dat smart farming mogelijkheden biedt op hun bedrijf. Zij zien smart farming niet alleen als een kans voor grootschalige bedrijven, ook voor kleinere bedrijven biedt smart farming mogelijkheden. “De ontwikkelingen binnen smart farming zijn sneller rendabel binnen grote bedrijven en zij zullen de kartrekker erin zijn. Dit neemt niet weg dat smart farming ook kansen biedt voor kleinere bedrijven”, aldus de leden.
Dat smart farming en big data kansen bieden betekent niet dat de jonge boeren en tuinders ook verwachten dat hun beroep er eenvoudiger van wordt. Zij verwachten dat hun beroep ingewikkelder en vooral anders ingericht zal worden. Een voordeel hiervan is dat er efficiënter met het gebruik van voedingsstoffen, gewasbeschermingsmiddelen en inzet van arbeid omgegaan kan worden. Daarentegen moet de big data die met smart farming verzameld wordt, wel juist en volledig geïnterpreteerd worden. “Uiteindelijk wil je als teler concreet weten wat je moet doen om uit de uitgebreide datastroom opbrengstverhoging te kunnen realiseren”, aldus Doeko van ’t Westeinde, verantwoordelijk voor de portefeuille akkerbouw bij NAJK.
Over het eigenaarschap en de openbaarheid van de data zijn de meningen verdeeld. Een meerderheid van de jonge boeren en tuinders vindt dat de boer of tuinder altijd eigenaar blijft van zijn eigen gegenereerde data, tenzij die persoon het zelf wil delen. De meeste jonge boeren en tuinders willen hun data wel delen met collega-boeren, maar willen niet dat de informatie voor iedereen beschikbaar wordt.