35 knelpunten aangepakt met maatwerkaanpak regeldruk Agrofood

In het regeerakkoord van het voorgaande kabinet Rutte II zijn concrete doelstellingen opgenomen om de regeldruk voor bedrijven, burgers en professionals te verminderen. In 2016 is een tweede ronde Maatwerkaanpak Agrofood van start is gegaan. NAJK riep haar leden op om knelpunten te melden bij het Agroloket. De gemelde knelpunten zijn verzameld in het rapport Maatwerkaanpak Regeldruk Agrofood, van de 35 belangrijkste knelpunten zijn er al 11 opgelost.

Bij het Agroloket konden agrarische ondernemers, op een laagdrempelige manier, knelpunten aanmelden. Het ging om onnodige regeldruk in de dagelijkse bedrijfsvoering en belemmeringen bij voorgenomen innovatieve investeringen. Het doel van de maatwerkaanpak was het verminderen van de gevoelde regeldruk door de agrofoodsector. De focus lag hierbij op de aanpak van inefficiënties bij de uitvoering en niet op het behalen van kwantitatieve resultaten.

35 knelpunten

In mei 2018 is het eindrapport ‘Tweede ronde maatwerkaanpak regeldruk Agrofood’ uitgekomen. In dit rapport staan de belangrijkste ingediende knelpunten voor de agrarische sector. In totaal zijn er meer dan 150, voornamelijk voor de agrarische sector, knelpunten ontrafelt. In overleg met het bedrijfsleven en de overheid heeft het ministerie de 35 belangrijkste knelpunten voor de agrarische sector geselecteerd. Ook NAJK is betrokken geweest bij de selectie van de knelpunten.

De 35 geselecteerde knelpunten zijn opgedeeld in elf verschillende thema’s. De drie thema’s met de meeste knelpunten zijn: mest, verplicht leveren van gegevens en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Feiten:

 • 11 knelpunten zijn opgelost
 • 15 knelpunten hebben uitzicht op een oplossing
 • Bij 6 knelpunten is nog geen oplossing in zicht
 • 5 knelpunten zijn teruggetrokken door de indieners

In het rapport staan alle geselecteerde knelpunten beschreven met bijbehorende acties. Bekijk hier de resultaten en stand van zaken van de knelpunten. De (mogelijke) oplossingen zijn samen met brancheorganisaties en ondernemers uitgewerkt.

Uitrijperiode verlegd

Eén van het knelpunt waar een oplossing voor is gevonden is het verlengen van de uitrijperiode van dierlijke mest (drijfmest) op bouwland. Door het verschuiven van het groeiseizoen na de uitrijperiode wordt volgens de sector vaak noodgedwongen mest uitgereden onder (soms) niet optimale omstandigheden. Dankzij het melden van de regeldruk is de uitrijperiode twee weken, tot 15 september, naar achteren geschoven. Deze wijziging wordt opgenomen in het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn en gaat per 1 januari 2019 in. Andere acties naar aanleiding van het rapport worden in 2018 en 2019 verder door de sector opgepakt.

Weg met onnodige regels

Vanaf 2017 is de Maatwerkaanpak regeldruk vervangen door het digitale Agroloket. Hier kunnen ondernemers het hele jaar door onnodige regeldruk in de dagelijkse bedrijfsvoering en belemmeringen bij voorgenomen innovatieve investeringen melden. Dit kan via het mailadres agroloket@minez.nl. Na het aanmelden van een knelpunt krijg je binnen enkele dagen reactie van het loket op je ingediende knelpunt en voorgestelde oplossing.

Het eindrapport Maatwerkaanpak Regeldruk Agrofood lees je hier.

Meer informatie over het Agroloket vind je hier.

DAJK | Countus weer sponsor van DAJK

Woensdag 18 juli 2018 hebben Countus accountants en adviseurs (Countus) en het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt (DAJK) de sponsorovereenkomst verlengd.

Countus en DAJK hebben een nieuwe overeenkomst ondertekend voor de komende twee jaar waardoor Countus eerste accountant van DAJK blijft. Net als Countus zetten we als DAJK de goede samenwerking graag verder voort.
Vanuit Countus waren Bernhard Aalbers, Martin Houwing en Henk Blauw aanwezig bij de ondertekening en Roy Meijer en Ludwig Oevermans namens DAJK. Countus en DAJK werken al jarenlang samen aan een versterking en kennisdeling van de agrarische jongeren. Dit zal ook de komende jaren centraal staan.

NAJK en Agrio starten onderzoek: ‘Media met boerenverstand!’

Lees jij vooral vakbladen om nieuws over de agrarische sector te vinden of bekijk je het nieuws op social media? Ben je lid van een studieclub of volg je kennisbijeenkomsten? En wordt er volgens jou wel genoeg ingespeeld op de informatiebehoefte van jonge boeren? Kortom, wat doe jij om up-to-date te blijven?

Doe mee aan het onderzoek ‘Media met boerenverstand’ over het media- en informatiegebruik onder agrarische jongeren! Hoe kunnen we jou beter voorzien van de juiste informatie? Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten.

Dit onderzoek is een samenwerking tussen Agrio en NAJK.

Frustratie

De berichtgeving rondom gewasbeschermingsmiddelen heeft bij veel akkerbouwers erg veel frustratie veroorzaakt. Bijvoorbeeld het verbod op de toelating van een aantal neonicotinoïden waarvoor op dit moment geen geschikte alternatieven zijn. Maar ook de onderzoeken over de zogenaamde insectensterfte in natuurgebieden waarvan de landbouw wel heel gemakkelijk als hoofdschuldige wordt aangewezen. Dit levert bij ons als akkerbouwers logischerwijs enorme frustraties op. Want de bedrijfsvoering wordt ons op deze manier steeds moeilijker gemaakt en we worden ook nog eens onterecht in de beklaagdenbank gedrukt. Bovendien worden er wel lukraak producten uit landen buiten Europa geïmporteerd waar ten aanzien van gewasbeschermingsmiddelengebruik niet zo nauw wordt gekeken. Daarnaast is er de kloof tussen burger en consument. De burger wil een product waarop geen bewerkingen nodig zijn geweest en de consument wil een piekfijn product voor een zo laag mogelijke prijs. Dit wringt aan alle kanten en zet ons als telers in een spagaat. De frustraties over deze ontwikkelingen zijn niet zomaar weg te nemen. Dat heb ik ook gemerkt tijdens een overleg over dit onderwerp met een aantal jonge akkerbouwers namens NAJK. De boosheid hing als een donkere wolk boven deze bijeenkomst. Het bleek niet makkelijk om hier overheen te stappen en tot een bredere toekomstvisie over gewasbeschermingsmiddelengebruik te komen. De gemoederen zijn bij veel akkerbouwers dusdanig hoog opgelopen dat velen van hen in een defensieve houding terecht dreigen te komen die moeilijk omkeerbaar is. Maar we schieten hier alleen niks mee op. Hoewel we ons best doen op het gebied van innovatie plukken we hier niet de vruchten van. Dat er innovaties op het gebied van gewasbeschermingsmiddelengebruik blijven komen is en blijft natuurlijk belangrijk. Zolang het werkt, rendabel is en een lage milieu-impact heeft. Het probleem is dat deze ontwikkelingen door de buitenwereld niet gezien en begrepen worden. De maatschappij leest en ziet nog steeds dat er middelen gebruikt worden en heeft er haar oordeel over. Daarom moet de sector het heft weer in eigen handen nemen en de frames weer zelf gaan neerzetten. Frames die nu bepaald worden door partijen die ver van de praktijk af staan. Op dit moment wordt de politieke besluitvorming ook gevoed door deze frames. Hiertegen klagen of bezwaar maken heeft geen zin en is slechts symptoombestrijding. Een goede aanzet is dan ook de publiekscampagne die deze week is gestart met de Dag van de akkerbouw. Maar daarnaast moet er meer gebeuren en dit met elkaar volhouden. Juist ook voor NAJK ligt hier een mooie mogelijkheid hierin een rol te spelen en de trots te benadrukken waarvoor we iedere dag aan het werk zijn!


Doeko van ‘t Westeinde

Binnen het dagelijks bestuur van NAJK is Doeko van ’t Westeinde verantwoordelijk voor de portefeuille akkerbouw. Doeko combineert deze functie met het werk op zijn akkerbouwbedrijf in Nieuweschans.

Drentse regeling per 1 juli 2018 opengesteld met voucher voor overname

Per 1 juli jl. is de “Uitvoeringsregeling voucher IkBenDrentsOndernemer.nl 2018-2021” opengesteld om familiebedrijven te ondersteunen bij o.a. bedrijfsopvolging. In de vorm van een voucher waarmee je financiële ondersteuning krijgt voor het inhuren van expertise. Binnenkort ontvangen DAJK-leden per mail meer informatie van provincie Drenthe over de regeling.

De regeling is te vinden via de website www.IkBenDrentsOndernemer.nl bij starten-ondernemers voucher en op de website van de provincie Drenthe: voucherregeling

Jonge boeren met Europese interesse gezocht!

NAJK is voor Europese parapluorganisatie CEJA op zoek jonge boeren die geïnteresseerd zijn een zetel in te nemen in een adviescommissie van de Europese Commissie. Zo hebben jonge boeren, naast andere stakeholders een stem in het maken van (nieuw) beleid voor de agrarische sector. Er zijn zetels beschikbaar in verschillende sectoren!

Via NAJK bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan deze zogenoemde ‘Civil Dialogue Groups’. Deze groepen, die bestaan uit verschillende stakeholders in en rond de agrarische sector, komen twee keer per jaar bij elkaar. De vergaderingen vinden plaats in Brussel. Er is een vergoeding beschikbaar en ook je reis- en verblijfskosten zijn gedekt. De deelnemers komen uit heel Europa en er is vertaling beschikbaar, ook van en naar Nederlands. Om buiten de vergadering te netwerken is enige kennis van de Engelse taal nuttig. Ook bijvoorbeeld de agenda wordt in het Engels verstrekt. Je hoeft geen ervaring in het Europese speelveld te hebben, aantoonbare ervaring met de boerenpraktijk (agrarische opleiding of werkervaring op de boerderij) is wel een must!

 

Commissies waar momenteel ruimte is voor een jonge boer:

 • Plattelandsontwikkeling
 • Milieu en klimaatverandering
 • Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
 • Internationale aspecten van de landbouw
 • Directe betalingen en vergroening
 • Kwaliteit en promotie
 • Biologische Landbouw
 • Melk
 • Granen
 • Suiker
 • Energie en non-food gewassen
 • Pluimvee en eieren
 • Varkensvlees
 • Rundvlees
 • Schapen en geiten
 • Groente en fruit
 • Bloemen

 

Daarnaast zijn er groepen waar specifiek marktontwikkelingen worden besproken. Dit gaat om de volgende thema’s:

 • Melk
 • Vlees
 • Akkerbouwgewassen
 • Suiker

In de praktijk betekent deelname aan een commissie 2 keer per jaar een dag (en als je wilt een nacht) in het hart van de Europese Unie, waarbij je geïnformeerd wordt over nieuwe beleidsontwikkelingen en de kans hebt de stem van de jonge boeren te laten horen.

Wil je meer weten over de adviescommissies of wil je solliciteren? Neem dan contact op met Iris Bouwers, dagelijks bestuurder bij NAJK met de portefeuille internationaal. Dit kan via ibouwers@najk.nl of 0652407935. Dit kan tot uiterlijk 19 juli 2018.

Een nieuw begin: best practices van alternatieve financiering in de landbouw

Beste boer, investeerder, politicus, activist en burger – zullen wij vandaag inzichten omzetten in acties? Mijn onderzoek naar alternatieve financieringsvormen in de landbouw is een product van negen maanden tijd, tientallen reacties en acht veelbelovende voorbeelden. Dit product is nu af én tegelijkertijd de inleiding van een nieuw begin. Een begin waar ik persoonlijk ontzettend naar uit kijk: het vernieuwen van ons financieel systeem om de verduurzaming in de Nederlandse landbouw te versnellen. Een begin waarbij mijn onderzoek hopelijk een nieuw handelingsperspectief kan bieden en waarin we samen veelbelovende initiatieven en ideeën gaan opschalen. In deze blog deel ik met jullie vijf mogelijke best practices van alternatieve financiering in de landbouw die uit mijn onderzoek zijn gebleken. Wat betekenen deze inzichten en hoe kunnen ze dit nieuwe begin vormgeven?

Vijf mogelijke best practices
In de portretserie van deze blogs konden jullie de boeren achter de alternatieve financieringsvormen leren kennen. Er kwamen vijf veelbelovende succesvolle elementen naar voren, zogenoemde best practices. Dit zijn elementen die soms nieuw zijn, soms al langer bestaan, soms verder onderzocht moeten worden en mogelijk verder opgeschaald kunnen worden.

Best practice #1: het gebruik van eeuwigdurende obligaties
Eeuwigdurende obligaties zijn een soort leningen die nooit terugbetaald hoeven te worden en die de boer aanbiedt aan (vermogende) burgers. Zowel Herenboeren Wilhelminapark, de Remeker Landcoöperatie als Tuinderij de Es maken hier gebruik van. Deze obligaties worden ‘certificaten’ genoemd. Het geld dat voor deze obligaties wordt betaald, wordt ondergebracht in een stichting of een coöperatie en daarmee worden land of andere productiemiddelen aangekocht. Het gebruik van eeuwigdurende obligaties is een manier om burgers als financiers aan te trekken. Daarnaast is het een langdurige investering, die de boer niet terug hoeft te betalen en daardoor de financiële druk op de boerderij flink kan verlagen.

Best practice #2: het gebruik van erfpacht en hoevepacht
Erfpacht en hoevepacht zijn langdurige pachtovereenkomsten voor landbouwgrond (in het geval van hoevepacht voor gebouwen). Boerderij ’t ParadijsBoerderij de Hondspol en de Beersche Hoeve B.V.pachten grond en gebouwen op deze manier. De boer heeft het zakelijk recht om het land en de gebouwen te gebruiken zoals hij of zij wil, binnen de kaders van de overeenkomst. Deze is voor minimaal 26 jaar en geeft de boer genoeg zekerheid om te investeren in de toekomst van de gronden en gebouwen. Het gebruik van erfpacht en hoevepacht kan interessant zijn voor boeren die behoefte hebben aan grond en gebouwen, maar deze niet willen of kunnen kopen.

Best practice #3: het stapelen van financiering
De boer kan ook meer partijen aanspreken om hem of haar op verschillende manieren te financieren. Dit heet ‘het stapelen van financiering’ en kan een manier zijn om de bank toch te overtuigen mee te financieren. Andere partijen kunnen namelijk een deel van de risico’s dragen die een bank niet op zich kan nemen. Boerderij ’t ParadijsBoerderij de Hondspol en de Beersche Hoeve B.V. maken gebruik van deze constructie.

Best practice #4: het werken met aandeelhouders
In veel sectoren is het werken met aandeelhouders vrij gewoon. In de landbouw zie je het veel minder; de meeste boerderijen zijn familiebezit. Maar boeren kunnen ook kapitaal aantrekken door investeerders een aandeel in de boerderij te laten kopen. De Beersche Hoeve B.V. en Boerderij ’t Paradijs werken beide met aandeelhouders. Dit kan nuttig zijn als de boer het bedrijf uit de familiesfeer wil halen, zoals bij de Beersche Hoeve B.V., of als de boer geen boerenfamilie heeft, zoals bij Boerderij ‘t Paradijs. Daarnaast hoeft ook dit geld niet terugbetaald te worden, het aandeel blijft immers van de aandeelhouder en er kunnen afspraken gemaakt worden over het uitkeren van het dividend.

Best practice #5: leningen van bank of burger blijven een optie
Leningen van de bank of burgers zijn gestandaardiseerde producten die de boer kan aanvragen. De Mangalicahof en de Melkbrouwerij hebben dit gedaan. Dit vraagt relatief minder creativiteit en communicatiekracht van een boer, vergeleken met de andere mogelijke best practices. Deze vormen zouden interessant kunnen zijn voor boeren die liever meer tijd besteden aan de boerderij dan aan financiering of in hun persoonlijkheid minder open en communicatief zijn. Alhoewel leningen van bank of burger minder alternatief zijn, blijven ze nuttig voor bepaalde doeleinden en boeren. Als boer moet je wel bereid zijn mee te gaan in de voorwaarden die de bank of bijvoorbeeld een crowdfundingplatform stelt.

Het scheiden van vermogen en onderneming: wat doet dat?
Zoals eerder genoemd in mijn vorige blog, is het onderliggende principe bij best practice 1 tot en met 4 het scheiden van vermogen en de onderneming. Dit betekent dat de boer de onderneming aanstuurt en een deel van het vermogen ondergebracht is in een aparte rechtsvorm met rechtsaansprakelijkheid. Het vermogen dat is aangetrokken hoeft niet terugbetaald te worden, maar blijft in de rechtsvorm zitten. Dit klinkt wat abstract, maar het heeft mogelijk grote consequenties. Het verandert namelijk het idee van eigenaarschap in de landbouw. Externe financiers, anders dan de bank, kunnen gaan deelnemen in de financiering van de boerderij en hebben bepaalde wensen, net zoals de bank die had, over hoe er geboerd zou moeten worden. De boer is niet meer volledig eigenaar, maar zal de boerderij moeten gaan delen met de financiers. De boerderij kan hiermee ook uit de familiesfeer getrokken worden als het volledige vermogen wordt ingebracht door externe financiers, zoals bij Herenboeren Wilhelminapark en de Beersche Hoeve B.V. En dat biedt mogelijkheden voor startende boeren zonder een boerenfamilie.

Wie worden de toekomstige eigenaren van onze landbouw?
Dit principe brengt ons bij een nieuw vraagstuk: wie gaan de toekomstige eigenaren worden van het vermogen dat met landbouw is gemoeid? Traditioneel gezien, in 87% van de Nederlandse boerderijen, is de familie eigenaar van de boerderij en de bank eigenaar van het vreemd vermogen. Wie gaan de nieuwe spelers zijn die in ieder geval de bank, maar soms ook het familiekapitaal, vervangen? Wat zijn hun intenties en op wat voor rendement zijn zij uit? Dit vraagstuk is vooral belangrijk rondom de financiering van landbouwgrond. Die is namelijk erg kostbaar en daarmee een van de grootste kapitaalposten in de Nederlandse landbouw. Grond wordt een steeds interessantere belegging, ook in Nederland. Of alternatieve financieringsvormen in de landbouw een positieve ontwikkeling zijn, hangt dus gedeeltelijk af van hoe we met dit vraagstuk omgaan.

Een nieuw begin: alternatieve financiering in de landbouw toegankelijk maken
Nu is het natuurlijk verleidelijk om ons te verschuilen achter dit soort vraagstukken of ons te verliezen in de complexiteit hiervan. Tegelijkertijd worden de oproepen om onze landbouw en leefomgeving te verduurzamen steeds dringender. En ook boeren willen graag verduurzamen, maar de huidige vormen van financiering zijn vaak een belemmering. In mijn eerste blogs ga ik in op de achterliggende problematiek. Mijn onderzoek is nu afgerond en biedt concrete bevindingen en handelingsperspectieven en ik hoop van harte dat deze gebruikt gaan worden.

Ik zou graag willen oproepen tot verder onderzoek naar de bovengenoemde best practices: voor wie, wanneer en onder welke voorwaarden zijn deze best practices werkelijk bruikbaar en opschaalbaar? Hoe mooi zou het zijn als de agrarische sector, financiële sector en overheid de handen inéén slaan om alternatieve financieringsmodellen verder te ontwikkelen en deze beschikbaar stellen voor nog heel veel meer boeren. Hierbij is het wel van belang om ‘les #4: toegevoegde waarde’ te herinneren en dus de persoonlijke relatie met investeerders te koesteren. Voor boeren was dit de grootste toegevoegde waarde aan alternatieve financieringsvormen en daarnaast kenmerkte dit het proces van realisatie van alternatieve financieringsvormen.

Laten we samen de financiering van de landbouw vernieuwen en alternatieve financiering toegankelijk maken, zodat financiering niet het probleem meer is maar een mogelijkheid om de verduurzaming in de Nederlandse landbouw te versnellen.

Kom jij uit de agrarische sector, financiële sector, overheid, maatschappelijk middenveld of wetenschap en heb jij soortgelijke ambities? Voel je vrij om mijn andere blogs te lezen en mijn onderzoek te downloaden op www.waardenscheppers.com of neem contact op via susan.drion@wur.nl.

NAJK tevreden over hoofdlijnen Klimaatakkoord

Op dinsdag 10 juli 2018 presenteerde de vijf sectortafels van het Klimaatberaad het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. NAJK heeft de afgelopen periode, via de sectortafel landbouw en landgebruik, input voor het akkoord geleverd en is tevreden over het voorstel. In het voorstel staat onder andere dat het klimaatdoel op het gebied van landbouw bereikt zal worden door innovatie, het sluiten van kringlopen, duurzaam bodembeheer en het opwekken van energie.

In het regeerakkoord van Kabinet-Rutte III heeft het kabinet de doelstelling opgenomen om in 2030 49% CO2-reductie te behalen, ten opzichte van 1990. In de afgelopen vier maanden zijn verschillende organisaties, belangengroepen en initiatieven om tafel gegaan om de hoofdlijnen van het klimaatakkoord te schetsen. Hiervoor zijn vijf sectorentafels opgericht: industrie, mobiliteit, de gebouwde omgeving, elektriciteit en landbouw en landgebruik. Namens NAJK was Andre Arfman (NAJK-voorzitter) vertegenwoordigd aan de tafel landbouw en landgebruik. Naast NAJK zaten andere sector- en brancheorganisaties, het agrarische bedrijfsleven, natuur- en milieuorganisaties en de overheid aan tafel.

Inzet NAJK

“Het is een intensief traject geweest waarin veel overleggen plaatsvonden. Klimaat een complex thema, ook voor de land- en tuinbouw. NAJK is tevreden met het voorstel dat nu gepresenteerd is”, aldus Andre Arfman. NAJK heeft vooral ingezet op het nemen van technische maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen (CO2, methaan en lachgas) te reduceren. Ook heeft NAJK de nadruk gelegd op het belang van toekomstperspectief voor jonge boeren en tuinders.

Arfman: “Hoewel de landbouw wordt gezien als één van de veroorzakers van het klimaatprobleem, heeft onze sector hier ook als eerste last van. Steeds extremere weerbeelden maken de uitdaging om goede opbrengsten van onze grond te halen steeds groter. Aan de andere kant heeft de agrarische sector, als één van de weinige, ook de oplossingen in huis door het opslaan van CO2 in de bodem en het opwekken van energie op onze daken en akkers. Het is daarom belangrijk dat de mening van jonge boeren en tuinders gehoord wordt via NAJK.”

Gezamenlijke inspanning nodig

“De doelstellingen op het gebied van klimaat zijn fors, daar gaan we allemaal wat van merken”, aldus Arfman. “In wetgeving moet ruimte komen voor het toepassen van kunstmestvervangers en andere methoden om de bodemgezondheid te verhogen. In de tuinbouw zal bijvoorbeeld een omslag komen van een energievragende sector naar een energieproducerende sector, doordat men in de toekomst geen gas meer zal gaan gebruiken. Voor agrariërs is het zaak om vordering te maken met het nemen van de technische maatregelen om CO2-uitstoot op het bedrijven te verminderen. Wanneer er onvoldoende resultaat wordt bereikt, zal de discussie rondom dieraantallen gewakkerd worden. Juist met technische maatregelen valt er zeer veel te winnen.”

Manifest

In mei 2018 heeft NAJK samen met jongerenorganisaties de Klimaat en Energie Koepel (KEK) en Slow Food Youth Network (SFYN) de handen in een geslagen. Gezamenlijk is een manifest opgesteld ter input voor het Klimaatakkoord. Deze is aangeboden aan de tafelvoorzitter van de tafel landbouw en landgebruik, Pieter van Geel.  Eén van de onderdelen in het manifest is dat de boer-burger relatie een impuls moet krijgen en men weer moet weten waar zijn voedsel vandaan komt en welke impact zijn voedselkeuze op bijvoorbeeld het klimaat heeft.

Vervolg

Deze zomer rekent het planbureau de voorstellen van alle sectortafels door. De opvolgende periode zal in het teken staan van verdere uitwerking van een pakket van maatregelen en afspraken die invulling geven aan het Klimaatakkoord. NAJK blijft bij dit dossier betrokken en strijden voor de belangen van jonge boeren en tuinders. Ook gaat NAJK de aankomende periode aan de slag met dit thema. NAJK-leden kunnen handvaten krijgen voor juist bodembeheer en NAJK gaat in gesprek over het beperken van de uitstoot van broeikasgassen.

Lees hier meer over het Klimaatakkoord

Wat deed NAJK voor jou in juni?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, regelen winacties en behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in juni? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 

Wat zal NAJK voor jou doen in juli en augustus?

Natuurlijk zal in juli  en augustus ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 

 • NAJK is op zoek naar nieuwe dagelijks bestuurders voor de portefeuilles akkerbouw, intensief en bedrijfsovername. Wil jij opkomen voor de belangen van jonge boeren? Bekijk hier de vacatures en reageer.
 • NAJK-voorzitter, Andre Arfman, zal ook aankomende periode blijven lobbyen voor de belangen van jonge boeren en tuinders in het dossier klimaat.
 • Op 13, 14 en 15 juli staat NAJK op de Zwarte Cross in het Hard Brok Café van ForFarmers. Bezoek onze stand!
 • In augustus is er een masterclass voor de deelnemers van de MaisChallenge.
 • Het jaarlijkse NK Veebeoordelen vindt dit jaar plaats op zaterdag 15 september in Edam.