Nieuwe voorzitter en portefeuillehouder melkveehouderij NAJK

Bestuurswisselingen binnen NAJK

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op donderdag 30 juni heeft het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) Andre Arfman en Bart van der Hoog unaniem gekozen als nieuwe bestuurders van NAJK. Andre Arfman volgt daarmee Eric Pelleboer op, op die sinds september 2014 de functie van voorzitter vervulde en sinds december 2011 binnen het dagelijks bestuur actief was. Bart van der Hoog is verkozen als dagelijks bestuurder van NAJK met de portefeuille melkveehouderij. Hij volgt Koen Bolscher op.

Andre Arfman nieuwe NAJK-voorzitter

Arfman, nieuw lid van het dagelijks bestuur, heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering de voorzittershamer van Eric Pelleboer overgenomen. Als voorzitter is Arfman verantwoordelijk voor de algemene zaken van NAJK, maar vormt bovendien het boegbeeld van de vereniging voor agrarische jongeren. “De toekomst van de agrarische sector bestaat uit de jonge boeren van nu. Door samen te werken en ons te verenigen kunnen wij, jonge boeren en tuinders, ons geluid laten horen. Hier wil ik mij graag voor inzetten”, aldus Arfman.

Bart van der Hoog nieuwe portefeuillehouder melkveehouderij

Bart van der Hoog is tijdens de ALV unaniem verkozen tot dagelijks bestuurder bij NAJK voor de portefeuille melkveehouderij. Van der Hoog runt met zijn ouders een melkveebedrijf in de Betuwe. “Ik vind het een mooie uitdaging om de jonge melkveehouders van Nederland te vertegenwoordigen. Met mijn kennis van melkvee en het ondernemen in de agrarische sector hoop ik een meerwaarde te zijn voor de achterban van NAJK”, aldus Van der Hoog.

Afscheid

Tijdens de ALV namen Eric Pelleboer, Koen Bolscher en Jan Enthoven afscheid van het dagelijks bestuur van NAJK. Namens het dagelijks bestuur en alle provinciale afgevaardigden heeft vicevoorzitter Sander Thus de bestuurders bedankt voor hun inzet van de afgelopen jaren. “In de afgelopen periode zijn belangrijke stappen gezet voor jonge agrarisch ondernemers. Dankzij de inzet van Pelleboer, Bolscher en Enthoven heeft NAJK namens de Nederlandse jonge boeren en tuinders een prominente rol kunnen nemen in belangrijke discussies. Denk onder andere aan de melkveewet, het pachtbeleid, de fosfaatrechten en het GLB “, aldus Thus.

Innovatiefonds voor telers beloont drie duurzame initiatieven

Op donderdag 23 juni 2016, tijdens het seminar van de Week van de Akkerbouw, heeft het Innovatiefonds voor telers de winnaars van het voorjaar 2016 bekendgemaakt. De hoofdprijs ging naar Kees van der Bos die een machine ontwikkelt om pootaardappels te ontsmetten met CleanLight. Het verminderen van het gebruik van chemische middelen en het verbeteren van de voedselveiligheid heeft de jury overtuigd om deze innovatie tot winnaar uit te roepen.

Het Innovatiefonds heeft uit de veertien inzendingen drie innovatieve ideeën van telers beloond met een financiële stimulans. Met het Innovatiefonds wil NAJK met de partners, Abemec, Agrico, Agrifirm Plant, BASF, Bayer Crop Science, Kwoot, OCI Agro en Syngenta, innovatie bij agrarische ondernemers in de akkerbouw en tuinbouw stimuleren. De ingezonden innovaties zijn beoordeeld op de mate van innovatie, implementeerbaarheid, verbetering van productie en innovatief vermogen. “Agrarische ondernemers hebben heel innovatieve ideeën, deze ideeën stimuleren en met elkaar delen helpt de sector vooruit”, aldus Doeko van ’t Westeinde, voorzitter van het Innovatiefonds voor telers.

Pootaardappelen ontsmetten met CleanLight (UV)

De eerste prijs van € 3.000 ging naar Kees van der Bos met zijn innovatie voor het ontsmetten van pootaardappelen. Per 1 maart mogen pootaardappelen die voor de consumptie of veevoer worden afgezet, niet meer in aanraking komen met Imazalil bevattende knolbeschermingsmiddelen. Hierdoor ontstaat het gevaar dat aardappelen die onvoldoende beschermd of behandeld zijn, ziek worden. Van der Bos ontwikkelt een machine met lichtkappen die uv-licht uitstralen om zo schadelijke mechanismes op knollen te doden en het rendement van het bedrijf te verhogen. “Een groene en duurzame manier van bestrijden”, aldus Van der Bos.

Virusvrije teelt van lelie-uitgangsmateriaal boven de grond

De tweede winnende innovatie is voor Geert Schoon uit Callantsoog. De lelieteelt wordt al enkele jaren geteisterd door verschillende virussen. Om dit te doorbreken bedacht Schoon een stockpartij te telen op kratten in verse potgrond. De kratten staan op een folie om contact met de ondergrond te voorkomen. Op deze manier kan een constante instroom van uitgangsmateriaal gerealiseerd worden. Daarnaast zijn de kosten voor het verversen van partijen aanzienlijk lager dan bij het traditionele weefselkleed. Hierdoor kan vaker ververst worden en hoeft er minder selectie en virusbestrijding toegepast te worden. Hij won hiermee € 2.000.

Bufferwagen voor potplantentransport

Maurice Stals uit Midden-Limburg won de derde prijs van € 1.000. In de tuinbouw moeten planten regelmatig van de ene plek naar de ander plek verplaatst worden. Stals heeft een transportwagen ontwikkeld waarin potplanten automatisch worden geladen, ontladen en getransporteerd kunnen worden. De transportwagen bestaat uit drie lagen en laadt automatisch, hierdoor hoeft personeel minder het veld op. Ook is er meer rust doordat de heftruck niet telkens heen en weer hoeft te rijden.

Maurice Stals wint publieksprijs van het Innovatiefonds

Het Innovatiefonds voor telers heeft uit de veertien inzendingen van voorjaar 2016 drie initiatieven van telers geselecteerd. Naast een juryprijs maakten zij kans op de publieksprijs (€ 750) van het Innovatiefonds. De publieksprijs van het Innovatiefonds voor telers is de prijs voor de beste innovatie bij agrarische ondernemers in akkerbouw en tuinbouw, gekozen door het publiek.

Ook in het najaar kunnen agrarische ondernemers in de akkerbouw en tuinbouw hun innovaties indienen viawww.innovatiefondsvoortelers.nl.

Het menu van de toekomst

Duurzaam, meer plantaardig, gezond en lekker eten van de boer ‘om de hoek’ staat steeds vaker op het menu van de Nederlandse consument. Maar wat eten we in 2025 en wat betekent dit voor de Nederlandse akkerbouw? Deze vraag stond centraal tijdens het seminar ‘Het menu van de toekomst’ op donderdag 23 juni, op akkerbouwbedrijf Blitterswijk in Biddinghuizen.

Brancheorganisatie Akkerbouw (BO Akkerbouw) organiseert in samenwerking met Agrifirm Plant, Cosum, CZAV, Interpolis, LTO Nederland, NAV, Nederlandse aardappel organisatie, VAVI en NAJK de Week van de Akkerbouw. Tijdens de Week van de Akkerbouw die loopt van 21 t/m 25 juni worden consumenten uitgenodigd het verhaal achter hun voedsel te ontdekken. Het seminar ‘Het menu van de toekomst’ dat op donderdag 23 juni werd gehouden, is onderdeel van de Week van de Akkerbouw.

Dirk de Lugt, voorzitter van de BO Akkerbouw opende het seminar. Na het welkom brachten Wilco Jansen van de Sligro Food Group en Joke van Buuren van Sodexo voedingstrends in beeld. ‘Er zijn heel veel verschillende visies op de toekomst van ons voedsel. De meeste zijn gebaseerd op functionaliteit, beschikbaarheid, foodmiles en gezondheid.’

In drie rondes reageerde jonge akkerbouwers en experts op specifieke voeding trends. In de eerste ronde werd ingegaan op duurzaam telen: moet en kan het steeds beter? ‘Ja’, was het eenduidige antwoord. Slim gebruik van data- en kennisuitwisseling kan daaraan bijdragen. “Er moet met elkaar gepraat worden, niet over elkaar”, aldus een van de deelnemers. De tweede ronde ging in op eiwittransitie: van minder vlees naar meer plantaardig. Om eiwitrijke gewassen succesvol te maken moet het telen rendabel worden voor de akkerbouwer. Ook de veehouder, die het afneemt voor zijn voer, struikelt over de prijs. Jolijn Zwart – van Kessel: “daarnaast ontbreekt ook de ervaring over de teelt en staat de rassenveredeling al jaren stil.” Als laatste werd ingegaan op nieuwe verbindingen tussen boer en burger: onze agroketens kunnen veel korter! NAJK-lid en HAJK-bestuurder Arnout den Ouden gaf zijn visie op hoe je de verbinding tussen boer en burger kunt leggen. Na de pauze werd er gediscussieerd over stellingen die de jonge akkerbouwers en experts aan de hand van voorgaande presentatie hadden opgesteld.

Onderdeel van het seminar was de uitreiking van de prijzen van het Innovatiefonds voor Telers door NAJK. Doeko van ’t Westeinde overhandigde de cheques aan de bedenkers van de winnende innovaties. De dag werd afgesloten de voorzitter van LTO akkerbouw en een bestuurslid van NAV, zij blikte vooruit naar 2025.
Op zaterdag 25 juni stellen 100 bedrijven verdeeld over heel Nederland in 14 akkerspots hun deuren open om burgers het verhaal achter ons eten te laten ontdekken. Kijk voor de deelnemende bedrijven bij jou in de buurt opwww.weekvandeakkerbouw.nl.

Top-up

Onlangs heeft de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) berichten aan jonge boeren uitgestuurd over toekenning of afwijzing van de aangevraagde extra hectaretoeslag (top-up) bij de gecombineerde opgave 2015. NAJK krijgt hier momenteel vragen over. Daarom wordt in dit bericht uitgelegd wie aanspraak kunnen maken op de top-up voor jonge boeren. Op deze manier kun je achterhalen of een afwijzing terecht is en of dat het raadzaam is hier bezwaar tegen te maken. Niet iedere afwijzing is namelijk terecht en zelfs bij toekenning kan er nog een fout in het aantal uit te keren jaren zitten. 

De eerste 5 jaar nadat je, volgens de voorwaarden die bij de top-up horen, voor de eerste keer zeggenschap hebt gekregen, kun je deze hectaretoeslag aanvragen. Dit wordt als volgt bepaald:

“De zeggenschap gaat in op de datum waarop de jonge landbouwer is toegetreden tot de rechtspersoon of het samenwerkingsverband. Deze datum halen wij uit de registratie bij de Kamer van Koophandel (KvK). Deze datum kan ook later zijn als u met bewijsstukken (bijvoorbeeld statuten en schriftelijke overeenkomsten) kunt aantonen dat u:

  • later blokkerende zeggenschap heeft gekregen dan de datum die bij de KvK staat geregistreerd.
  • op een later moment verantwoordelijk bent geworden voor de dagelijkse bedrijfsvoering, omdat u een dagopleiding volgde van gemiddeld meer dan 3 dagen per week of betaalde werkzaamheden deed in een andere onderneming voor gemiddeld meer dan 24 uur per week.

Er is geen zeggenschap voor de periode waarin een overeenkomst tussen alle maten of een overeenkomst tussen alle vennoten bepaalt dat de maatschap of VOF eenzijdig door de andere maten of vennoten kan worden opgezegd. Bijvoorbeeld de proefmaatschappen. Als alle maten onbeperkt bevoegd zijn heeft de jonge landbouwer geen blokkerende zeggenschap.”  

Eerste onderneming

Je kunt alleen top-up aanvragen als het bedrijf je eerste onderneming is. Wanneer je een bedrijf ongewijzigd hebt overgenomen na een samenwerkingsperiode blijft het gezien worden als je eerste onderneming (ook al veranderd het relatienummer). De datum van eerste zeggenschap verandert daarbij dus niet. Er komen veel opmerkingen bij NAJK binnen dat dit onterecht is omdat de jonge ondernemers juist ná bedrijfsovername de top-up nodig hebben. Zo kijkt NAJK ook tegen de huidige invulling van de top-up aan, maar dat staat los van wie nu voor de top-up in aanmerking komen. Bij splitsing van een onderneming is het overigens niet vanzelfsprekend dat de onderneming als eerste onderneming gezien blijft worden. Bij een tweede (of daaropvolgende) onderneming kom je in ieder geval niet in aanmerking voor de top-up.

Controle door RVO

RVO gaat ervan uit dat je startdatum van zeggenschap gelijk is aan de datum waarop je voor het eerst als landbouwer bij de Kamer van Koophandel (KvK) bent geregistreerd. Wanneer de door jou opgegeven startdatum van zeggenschap afwijkt van de geregistreerde datum bij KvK heeft RVO als het goed is aanvullende gegevens bij jou opgevraagd. Daarmee kun je aantonen dat je inderdaad later zeggenschap, volgens de voorwaarden van de top-up, hebt gekregen. Dit zou bijvoorbeeld een maatschapscontract kunnen zijn waaruit blijkt dat je een periode proefmaatschap had. Of een document waaruit blijkt dat je schoolgaand of werkend was naast het bedrijf.

Het kan ook zijn dat je zelf de datum van eerste zeggenschap onjuist hebt ingevuld. Het komt voor dat er verwarring is ontstaan over de eerste datum van zeggenschap. Dit komt voort uit het feit dat de zeggenschap volgens de voorwaarden van de top-up losstaat van of je voor de fiscus ondernemer bent of niet. In alle gevallen waarin je recht zou hebben op top-up en deze toch is afgewezen kun je bij RVO bezwaar indienen. Het is belangrijk dat je zelf de bewijsstukken meestuurt die aantonen waarom jij wel recht hebt op de top-up. Dit geldt ook voor degenen die zelf een fout hebben gemaakt bij de aanvraag. Zorg er in alle gevallen voor dat de juiste datum van eerste zeggenschap bij RVO geregistreerd staat.

ZAJK-cursussen

  • Imago vervolg ZAIK-ZLTO
  • Spuitlicentie – Bij voldoende aanmeldingen kunnen we een incompany cursus aanvragen bij Edu Delta, en dan op een gewenst tijdstip de cursus geven.

Aanmelden voor al deze cursussen kan via info@zajk.nl.

Ronde politiek bij VVD

De ronde politiek van NAJK heeft zijn route vervolgd. Dit keer gingen dagelijks bestuurders Sander Thus, portefeuillehouder bedrijfsovername en Iris Bouwers, portefeuillehouder internationaal op bezoek bij de VVD. Zij spraken met Helma Lodders, de landbouwwoordvoerder van de VVD in de Tweede Kamer.

Het centrale thema tijdens het gesprek was het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) op dit moment en na 2020. Het huidige GLB loopt tot 2020 en de gesprekken over de invulling van het beleid na 2020 zijn begonnen. De VVD heeft in gesprek met NAJK aangegeven voor individuele vrijheid en minder regelgeving te zijn. Het geld van het GLB moet bij de boeren op het erf terecht komen.

Jonge boeren en tuinders zijn innovatief en staan dicht bij de maatschappij. Inzet op innovatie en het eerlijke verhaal, vindt de VVD belangrijk. Naar aanleiding van het bezoek is afgesproken dat na de zomer de VVD en NAJK een werkbezoek organiseren.

De dagelijks bestuurders van NAJK gaan bij nog meer politieke partijen langs. Houdt voor het vervolg van de ronde politiek de website en social media van NAJK in de gaten.

Masterclasses voor MaïsChallenge-deelnemers

De MaïsChallenge 2016 is voor de 47 deelnemers voortvarend van start gegaan. Ze worden tijdens het groeiseizoen begeleid door ruwvoerspecialisten en krijgen extra kennis mee. Tijdens twee masterclasses krijgen de deelnemers deze zomer alle mogelijke tips en adviezen voor een succesvolle ruwvoerteelt. 

In dit kennisproject van maïsveredelaar Limagrain en NAJK is de uitdaging om zo efficiënt mogelijk snijmaïs te telen: wie haalt het hoogste rendement per hectare? In de vorm van de allernieuwste maïsrassen, teeltbegeleiding en kennisdeling vanuit het kweekbedrijf staat LG de deelnemers bij om de maximale voederwaarde van hun maïspercelen te oogsten.

Kennisdeling 

De 47 NAJK-leden, inclusief een team van CAH Dronten, volgen in juni en augustus masterclasses. In een halve dag doen ze veel kennis op over bodem, bemesting, gewas, oogst, conservering en vervoedering. Ze ontvangen alle mogelijke adviezen voor een succesvolle ruwvoerteelt. De bijeenkomsten vallen samen met de Boerderij RuwvoerRonde die wordt gehouden op vier verschillende melkveebedrijven in Nederland.

Wie haalt het hoogste rendement? 

Begin mei vloog de temperatuur omhoog, waardoor de maïs onder prima omstandigheden werd gezaaid en erg snel opkwam. In de loop van het groeiseizoen zal blijken wie dit jaar het hoogste rendement uit zijn maïs weet te halen. Op de Facebookpagina van de MaïsChallenge houden de deelnemers elkaar op de hoogte van hun voortgang en delen zij ervaringen. Kijk ook mee op facebook.com/maischallenge.

SP en NAJK om tafel

Afgelopen week zijn Jan Enthoven, portefeuillehouder tuinbouw, en Sander Thus, portefeuillehouder bedrijfsovername, namens het NAJK-bestuur op gesprek geweest bij de Nederlandse socialistische partij (SP). Tijdens dit gesprek werden actuele onderwerpen die in land- en tuinbouw spelen besproken. Daarnaast besteedden NAJK en de SP specifiek aandacht aan de onderwerpen: bedrijfsovername, pacht en gezond voedsel.

Bedrijfsovername

SP was met name benieuwd tegen welke problemen jonge landbouwers en starters in de land- en tuinbouw aanlopen. Met name het moment van bedrijfsovername kwam daarbij aan de orde. In de afgelopen periode was NAJK heel actief in de lobby voor de Top-up en Jonge Landbouwersregeling. Deze regelingen zijn een belangrijke ondersteuning aan jonge boeren en tuinders, specifiek in de financieel zware jaren na bedrijfsovername. Al eerder heeft NAJK richting verschillende politieke partijen aangeven dat de huidige uitwerking van de Jonge Landbouwersregeling niet passend is voor jonge boeren en tuinders. “Door met politieke partijen de problemen die wij zijn bij bedrijfsovername te delen kunnen we samen werken aan een sterke agrarische sector in de toekomst”, aldus Sander Thus, portefeuillehouder bedrijfsovername.

Pacht

Onlangs is NAJK niet akkoord gegaan met het pachtvoorstel dat vanuit het Spelderholt-overleg gedaan is. NAJK is van mening dat het voorstel nauwelijks afweek van het eerder afgewezen voorstel. SP en NAJK hebben de visies op pacht met elkaar uitgewisseld. Voor beide partijen staat duurzaam langdurig grondgebruik voorop.

Het gesprek met SP was een onderdeel van de Ronde Politiek die NAJK doet. Eerder zijn andere dagelijks bestuurders op gesprek geweest bij GroenLinks. Kijk op onze website en volg onze social media om onze tour langs de verschillende politieke partijen te volgen!

Stem nu op de beste innovatie

Het Innovatiefonds voor telers heeft uit de veertien inzendingen van voorjaar 2016 drie initiatieven van telers geselecteerd. Deze inzendingen voldoenaan de criteria voor deelname aan het Innovatiefonds en scoorde het hoogst op: mate van innovatie, implementeerbaarheid, verbetering productie en innovatief vermogen. De bedenkers worden door het Innovatiefonds beloond met een financiële stimulans. Daarbovenop maken zij kans op de publieksprijs.

De publieksprijs van het Innovatiefonds voor telers is de prijs voor de beste innovatie bij agrarische ondernemers in akkerbouw en tuinbouw, gekozen door het publiek. De stemperiode loopt tot 22 juni 2016. Op donderdag 23 juni 2016, tijdens de Week van de Akkerbouw, wordt de winnaar bekendgemaakt. De publieksprijs van het Innovatiefonds voor telers bestaat uit een geldprijs van € 750,-.

Kanshebbers

De drie kanshebbende innovaties zijn:
1. Pootaardappelknollen ontsmetten met Cleanlight ( UV ) – Kees van der Bos en Jan Idsardi
2. Bufferwagen voor potplanten transport – Maurice Stals
3. Virusvrije teelt van lelie-uitgangsmateriaal boven de grond – Geert Schoon

Lees hier de toelichting van de bedenkers en stem op jouw beste innovatie!

Het Innovatiefonds voor telers is een initiatief van acht samenwerkende partners: NAJK, Abemec, Agrico, Agrifirm Plant, BASF, Bayer CropScience, KWOOT, Syngenta en OCI Agro.

Verkiezingstijd

De strijd bij verschillende verkiezingen is volop losgebarsten. Allereerst natuurlijk de Young Herdmanager of the year, dan de De beste veestapel van Nederland en last but not least de Amerikaanse presidentsverkiezingen. In Amerika draaien de verkiezingscampagnes op volle toeren. Geen middel wordt geschuwd om een betere uitgangspositie te genereren dan die van de tegenstander. De strijd lijkt straks te gaan tussen Clinton en Trump. Heeft dit voor ons ook nog invloed? Jazeker! Met name het buitenlandbeleid waar Trump voor staat, kan veel invloed hebben op de handel van onze Nederlandse producten. Zo is er nu al veel commotie over TTIP, de handelsovereenkomst tussen Europa en de VS, tussen en over verschillende sectoren.

Dan terug naar eigen land. De campagnes voor de twee verkiezingen in de Nederlandse fokkerijwereld moeten nog op gang komen. Of nemen we deze keer niet het voorbeeld van Amerika en gaat het over inhoud? Natuurlijk komen in deze verkiezingen niet het beste bedrijf of de beste Young Herdmanager op alle fronten naar voren. Wél geeft het inzicht in het doel dat we met z’n allen na moeten streven: bedrijven waar processen op elkaar afgestemd zijn, waar met de inzet van de ondernemer efficiënt wordt geproduceerd en bedrijven met oog voor toekomst.

De winnaars mogen zich tenminste één jaar verblijden met een nieuwe titel. Dat betekent niet dat ze dan klaar zijn. Deze titel moet een stimulans zijn om door te gaan en zich verder te ontwikkelen. Want stilstand is achteruitgang, daar geloof ik in. Stilstand is er, wat mij betreft, als de focus niet ligt op het constant verbeteren van het resultaat per dier of per liter melk. Een verbetering die ook hoog scoort op duurzaamheid heeft dubbel effect. Allereerst in het directe bedrijfsresultaat, daarna in de prijs voor ons gewaardeerde product op de wereldmarkt. Hierin ligt een duidelijke keuze voor elke ondernemer. Ben je opzoek naar meer werk of naar meer werkplezier tegen een betere marge?

Koen Bolscher
Dagelijks bestuur NAJK, portefeuille melkveehouderij