‘Ik zit vol energie te wachten tot we weer verder gaan’

Het programma Route 2050 voor jonge boeren ging net van start toen de lockdown inging. Deelnemer Koort Verveld is tot nu toe enthousiast. Hij kan niet wachten tot het programma na de versoepelingen weer fysiek wordt opgepakt.

‘De eerste bijeenkomst was nog met alle deelnemers, een stuk of dertig en we hebben een hele diverse groep mensen. Zoals melkveehouders, gemengde bedrijven en een paar tuinbouwbedrijven. Ik vind het heel inspirerend om van anderen te horen waar ze tegenaan lopen of wat hun plannen zijn. Ik heb ook veel geleerd van de opdracht om feedback op te vragen van mensen uit mijn directe omgeving. Hierdoor heb ik mijzelf nog beter leren kennen; waar liggen mijn krachten en waar kan ik beter wat hulp inschakelen?’

Koort groeide op in Enschede op de boerderij van zijn ouders, deze is al bijna zevenhonderd jaar in bezit van zijn familie. Maar hij voelde niet de druk om het bedrijf over te nemen. ‘Ik ging studeren in Wageningen en ik woon nu in Utrecht en werk bij een adviesbureau. Pas de laatste jaren miste ik het fysiek bezig zijn. Alle dagen zat ik achter een laptop.’ Hij ging één dag in de week “stage” lopen bij zijn ouders en realiseerde zich dat hij een toekomst op het bedrijf in vleeskoeien toch wel zag zitten. ‘Ik ben toen begonnen met een bedrijfsplan maar liep een beetje vast en onze accountant van Countus vertelde over dit project. Voor mij kwam het precies goed uit. Na de eerste sessie hebben we één op één gesprekken gehad en dat heeft mij geholpen om mijn plan af te bakenen en aan te scherpen.’

Het idee is om over twee jaar terug naar Enschede te verhuizen en deels in loondienst te blijven. ‘Net zoals veel van mijn generatiegenoten vind ik het belangrijk om een gezonde werk- en privébalans te hebben in mijn leven. De omgeving van de boerderij is heel mooi, de heidevelden richting Duitsland en het Twentse coulisselandschap, daar wil ik ook van kunnen genieten.’

Met zijn bedrijf in een mooie omgeving én vlakbij de stad wil hij ook open staan voor publiek op een passende manier. ‘We zijn een kleinschalig bedrijf, dus dat wil ik ook niet te groots aanpakken. Bijvoorbeeld door in de toekomst één (mid)dag per week open te zijn voor mensen, die eens een kijkje willen nemen op ons bedrijf.’

Route 2050 is een initiatief van OAJK in samenwerking met Rabobank en SPOAR-Countus met ondersteuning van de provincie Overijssel. Het project wordt georganiseerd door Stimuland. Tijdens de route worden deelnemers door een team van experts en ervaringsdeskundigen begeleid om hun bedrijf klaar te maken voor de toekomst.

OAJK bestuurder gezocht!

  • Wil jij graag meedenken over de toekomst van jonge agrariërs in Overijssel?
  • Ga jij met de provincie of politiek in gesprek over actuele thema‘s?
  • Ben jij de verbindende schakel tussen AJK’s?

Herken jij je in één of meerdere punten dan is deze OAJK bestuursfunctie iets voor jou!

Wat doet een OAJK bestuurder?

Het Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt (OAJK) is de vereniging voor jonge agrariërs uit Overijssel. Het OAJK wordt bestuurd door jonge enthousiaste vertegenwoordigers die zich inzetten voor de positie van agrarische jongeren. Je houdt je als bestuurder bezig met de belangenbehartiging van jonge agrariërs in Overijssel. Je zet je in om de stem van de achterban, alle lokale Agrarisch Jongeren Kontakten in Overijssel, te laten horen. Je hebt contact met de provincie, maar ook met lokale boeren en tuinders. Daarnaast organiseren we als OAJK bestuur geregeld interessante en leuke activiteiten. Ook organiseren we projecten in samenwerking met de provincie en partners, zoals Route 2050. Elke OAJK bestuurder heeft zijn of haar eigen passie. Binnen het bestuur is er de ruimte om je te focussen op een onderwerp dat jouw interesse heeft.

Interesse en reacties

Ben jij op zoek naar een leuke afwisselende bestuursfunctie waarbij eigen inbreng gewaardeerd wordt? Mail, bel of app met Annemarie Dubbink, onze bestuursondersteuner, via E: adubbink@stimuland.nl of T: 06 – 51 62 58 81.

Route 2050 van start

Met inachtneming van de coronamaatregelen is Route2050 donderdag 1 oktober van start gegaan. Bijna 30 jonge boeren uit Overijssel proberen op deze manier hun agrarisch bedrijf toekomstbestendig te maken.

Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher prijst de concrete aanpak van het project: ‘Goed dat dertig jonge boeren tijd vrijmaken om na te denken over een duurzame toekomst voor hun bedrijf. Een toekomst waarmee ze een goede boterham kunnen verdienen als producent van voedsel, met respect voor natuur en landschap. En het is meer dan nadenken alleen. Ik vind het sterk dat het doel is om ideeën ook daadwerkelijk in praktijk te brengen.’

Lilian van Uhm is projectleider Route2050 en enthousiast over dit project. ‘Ik denk dat het enorm belangrijk is om vanuit je eigen motivatie naar je bedrijf te kijken. Maar er moet ook brood op de plank komen en het is een enorm moeilijke tijd voor jonge boeren. Met dit project worden handvatten aangeboden en ik hoop dat uiteindelijk ook andere provincies in Nederland zich willen inzetten voor de toekomst van de jonge boeren.’

Route2050 bestaat uit drie fases, die uiteindelijk samen zorgen voor een sterk fundament voor de toekomst. Als eerst wordt de jonge ondernemer aangespoord om naar zichzelf te kijken en zichzelf centraal te zetten. Het uitgangspunt is de passie van de jonge agrariër, want zonder passie geen energie, en zonder energie geen uitvoering. Vervolgens wordt er aandacht besteed aan de omgeving van de deelnemer. Hierbij wordt van de jonge ondernemer gevraagd om met een open blik naar de omgeving te kijken en te kijken naar de match tussen zijn of haar passie en de behoefte van de omgeving. Deze match kan leiden tot planvorming met een verdienmodel.

Het project is een initiatief van het OAJK in samenwerking met de provincie Overijssel, de Rabobank, SPOAR Countus en Stimuland.

Mineral Valley Twente zoekt het tot de bodem uit!

Kringlooplandbouw, verbeteren van de bodem en duurzame bemesting; regelmatig hoor je deze termen voorbij komen. Maar wat werkt nu wel en wat niet en hoe kun je zelf een steentje bijdragen? Met Mineral Valley Twente zoeken we dit uit in proeftuinen. Samen met boeren doen we bijvoorbeeld onderzoek naar het effect van digestaat op de bodem of  het gebruik van drones voor precisie landbouw.

Proeftuinen

De proeftuinen zijn het hart van Mineral Valley Twente. De meeste proeftuinen starten we op samen met boeren. We kijken naar de bodemgezondheid, andere toepassingen voor mest en biomassa en testen nieuwe technieken en werkwijzen voor kringlooplandbouw in de praktijk. Inmiddels zijn er zo’n 25 proeftuinen. Met de resultaten kunnen boeren in Twente aan de slag.  Daarnaast gaan we aan de hand met de resultaten ook in gesprek met de overheid om belemmeringen in wet- en regelgeving aan te kaarten.

Meedoen!

Mineral Valley Twente is altijd op zoek naar (jonge) boeren met een idee voor een proeftuin. Samen met jou kijken we dan wat mogelijk is en helpen we om van idee naar project te komen. Wij hebben inmiddels een groot netwerk waar ook jij de vruchten van kan plukken. Mail je idee of vraag naar info@mineralvalley.nl

‘Voor hoe lang nog drukte in het buitengebied’

Tijdens deze zonnige lente dagen is het druk op de wegen rondom onze boerderij in Oxe. Druk met wandelaars, fietsers, mensen op skeelers en in auto’s. Er zijn natuurlijk altijd wel veel wandelaars en fietsers te zien hier maar nu is het gewoon echt druk!

Logisch natuurlijk dat je na een tijd binnen even de frisse lucht in wilt en probeert de narigheid van nu te vergeten.  Normaal zouden deze mensen massaal naar de terrassen trekken om te genieten van de eerste echte zon en een koel drankje. Helaas is dit door de coronacrisis even niet mogelijk. Een ramp voor de horecaondernemers.

Ik probeer er de positieve kant van te bekijken. Des te meer mensen zien nu hoe rijk het buitengebied van Deventer is. De weilanden met grazende koeien, de bossen, de vogels, de hazen en reeën. Het typische coulisselandschap zoals wij dat hier kennen. Naast de zorgen over het coronacrisis die iedereen nu ervaart, heb ik ook mijn zorgen over het voortbestaan van het landschap zoals wij dit nu kennen.

In het najaar van 2019 gingen wij boeren de straat op om te laten horen dat wij vrezen voor ons voortbestaan door nieuwe stikstofregels. En nog steeds vrezen wij daarvoor aangezien, ondanks dat er op dit moment een crisis aan de gang is in ons land, de stikstofregels er doorheen gedrukt worden in Den Haag. Zelfs maatregelen om de stikstofuitstoot op boerderijen te beperken, aangedragen door het LandbouwCollectief, werden niet gehoord. Afgelopen week werden die zorgen nog maar eens bevestigd door de actie van de Provincie Noord-Brabant. Zij kochten boerderijen voor de ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk. Vruchtbare landbouwgrond voor beton en verkeer.

Dit zogeheten extern salderen betekent dus dat de industrie, boerderijen op kan kopen om te groeien. Wij, jonge boeren, kunnen niet op tegen deze kapitaalkrachtige bedrijven. Daar waar wij in de primaire sector met kleine marges werken. Voldoende om gelukkig van te leven en ons bedrijf mee te ontwikkelen. Maar onvoldoende om met de grote industrie te concurreren. En deze ontwikkeling is juist hard nodig in deze veranderende maatschappij met een veranderende vraag. Waar wij als jonge boeren en boerinnen graag aan willen voldoen.

Een feit is dat er steeds minder jongeren zijn die het zien zitten om het boerenbedrijf van hun ouders over te nemen. Maar door het verwijderen van het hek om onze sector door middel van het extern salderen, vrees ik een nog grotere teruggang van het aantal boerderijen in onze provincie. Met deze teruggang verliezen wij ook ons landschap. Want waar zien we dan nog koeien in de wei, wie onderhoudt de houtwallen, bossen en velden. En wat gebeurt er met deze vruchtbare gronden, ruilen we deze in voor zonneparken waar geen weidevogel kan landen of komt er industrie voor in de plek? Wat doet dit met de leefbaarheid van ons buitengebied en de dorpen?

Ik hoop dat onze provincie het “cowboy gedrag” van Noord-Brabant niet na gaat doen. En zuinig is op haar landschap en de boeren niet in de uitverkoop doet maar een toekomst geeft. Ik hoop dat het nog lang druk zal blijven op onze buitenwegen met fietsers en wandelaars. Daarom zal ik blijven pleiten voor het hek om onze sector en ik hoop u ook. Geniet van wat het landschap ons te bieden heeft en de kleine dingen. Dat doe ik ook elke ochtend als onze koeien de wei in rennen. Vooral nu, nu we het allemaal zo hard nodig hebben.

Christian Muilerman

Christian Muilerman is jonge boer in Oxe en voorzitter van het OAJK.

Afgelasting OAJK bestuurdersavond 24 maart

Naar aanleiding van de aangescherpte regels rondom het coronavirus vanuit de overheid en het RIVM heeft OAJK besloten om de bestuurdersavond van dinsdag 24 maart aanstaande niet door te laten gaan.

Vul jij de JOLA evaluatie ook in?

Van 2 december 2019 tot en met 7 februari 2020 was de Jonge Landbouwersregeling (JOLA) voor de vijfde keer opengesteld. Heb jij een mening over de JOLA? Of heb je ideeën hoe de JOLA beter kan? Vul dan hier de evaluatie in!