Artikelen door Christel Klok

NAJK dient gezamenlijke zienswijze in op Europees RENURE-voorstel

NAJK is verheugd met het voorstel van de Europese Commissie voor de toelating van RENURE. Dit is een veelbelovende stap waar NAJK zich samen met LTO, NMV, POV en vele andere organisaties jarenlang voor in heeft gezet. RENURE, als product uit dierlijke mest, biedt een belangrijk, duurzaam en milieuvriendelijk alternatief voor kunstmest. We zijn blij […]

NAJK blij met positie jonge boer en tuinder in hoofdlijnenakkoord

Afgelopen nacht werd het concept regeerakkoord naar buiten gebracht. Na ruim vijf maanden onderhandelen is het kabinet van BBB, NSC, PVV en VVD tot een akkoord gekomen. NAJK is daar erg tevreden over en hoopt dat er zo snel mogelijk een nieuwe regering komt waarmee zij om tafel kan om te werken aan de toekomst […]

Verkiezingsdebat over de toekomst van landbouw en voedsel in Europa op 22 mei 2024

Op 22 mei zullen Europese landbouwwoordvoeders van Nederlandse politieke partijen met elkaar in gesprek gaan tijdens het EU Debat: Toekomst van Agri&Food. De BBB, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks-PvdA, NSC, SGP, SP, Volt en VVD gaan in de Mauritskazerne in Ede met elkaar in gesprek over thema’s als uniforme duurzaamheidsstandaarden, ketenverantwoordelijkheid en een regionale Europese voedselstrategie. […]

Wat deed NAJK voor jou in april?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou […]

Breng de agrarische sector in beeld en WIN!

Laat de land- en tuinbouw zien! De agrarische sector is natuurlijk de mooiste sector van Nederland en dat mag gezien worden. Maak daarom een foto van jouw lievelingssector, deel deze met NAJK en win de enige echte NAJK-trui! Hoe werkt het? Stuur uiterlijk zondag 12 mei 2024 jouw foto in via communicatie@najk.nl. Maximaal 3 foto’s per […]

Roy Meijer: “Koester de nieuwe generatie boeren en tuinders”

Tijdens een inspiratiesessie bij Interpolis in Leiden sprak NAJK-voorzitter Roy Meijer over de toekomst van jonge boeren en tuinders. Er zijn grote fundamentele veranderingen aanstaande voor de agrarische sector, ingegeven door duurzaamheid, digitalisering, milieuwetgeving en klimaatverandering. Voor jonge ondernemers hebben die grote impact. “Vanuit engagement samen optrekken met hen, bijvoorbeeld in onze jongerenraad,  helpt bij de weg […]

Neem met NAJK en WUR een kijkje bij jonge natuurinclusieve boeren

In mei organiseren NAJK en Wageningen Environmental Research (WEnR) vier bijeenkomsten op het erf van jonge natuurinclusieve boeren. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen jonge boeren (tussen de 16 en 35 jaar) de gelegenheid om vragen te stellen, afwegingen te delen en inspiratie op te doen bij en met andere jonge boeren. Bezoek de kaasmakerij van Siebe […]

NAJK en Aeres Hogeschool Dronten zetten beweiden centraal tijdens Grasweidedagen 2024

Op dinsdag 23 en woensdag 24 april stond de Aeres Farms Dronten in het teken van de Grasweidedagen 2024. Het projectteam Wei & Maatschappij van NAJK en het lectoraat Grasland en Beweiding van Aeres Hogeschool Dronten prikkelden de gedachten van de 170 aanwezige NAJK-leden en studenten rondom het thema ‘weidegang’. Tijdens de Grasweidedagen, met dit […]

Sector en keten bundelen krachten om tot doeltreffend 8e APN te komen

Een groot aantal organisaties uit de agrarische sector heeft de handen ineen geslagen om bij te dragen aan een betere waterkwaliteit in Nederland. Partijen uit zowel plantaardige als dierlijke ketens gaan als consortium de samenwerking met elkaar aan om invulling te geven aan het 8e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (APN). Met de inhoud van het voorgaande 7e […]

DeLaval zet kennispartnerschap met NAJK voort

DeLaval en NAJK blijven elkaar de komende jaren versterken. In het Drentse Witteveen tekenden Geert-Jacob van Dijk (Algemeen Directeur bij DeLaval Benelux) en NAJK-voorzitter Roy Meijer een nieuwe partnerovereenkomst. NAJK is erg blij met deze verlenging. Op naar wederom twee mooie jaren! NAJK sluit partnerschapovereenkomsten met belangrijke spelers uit de agrarische sector. Zo worden NAJK-leden […]