Artikelen door Christel Klok

Roy Meijer: “Koester de nieuwe generatie boeren en tuinders”

Tijdens een inspiratiesessie bij Interpolis in Leiden sprak NAJK-voorzitter Roy Meijer over de toekomst van jonge boeren en tuinders. Er zijn grote fundamentele veranderingen aanstaande voor de agrarische sector, ingegeven door duurzaamheid, digitalisering, milieuwetgeving en klimaatverandering. Voor jonge ondernemers hebben die grote impact. “Vanuit engagement samen optrekken met hen, bijvoorbeeld in onze jongerenraad,  helpt bij de weg […]

Neem met NAJK en WUR een kijkje bij jonge natuurinclusieve boeren

In mei organiseren NAJK en Wageningen Environmental Research (WEnR) vier bijeenkomsten op het erf van jonge natuurinclusieve boeren. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen jonge boeren (tussen de 16 en 35 jaar) de gelegenheid om vragen te stellen, afwegingen te delen en inspiratie op te doen bij en met andere jonge boeren. Bezoek de kaasmakerij van Siebe […]

NAJK en Aeres Hogeschool Dronten zetten beweiden centraal tijdens Grasweidedagen 2024

Op dinsdag 23 en woensdag 24 april stond de Aeres Farms Dronten in het teken van de Grasweidedagen 2024. Het projectteam Wei & Maatschappij van NAJK en het lectoraat Grasland en Beweiding van Aeres Hogeschool Dronten prikkelden de gedachten van de 170 aanwezige NAJK-leden en studenten rondom het thema ‘weidegang’. Tijdens de Grasweidedagen, met dit […]

Sector en keten bundelen krachten om tot doeltreffend 8e APN te komen

Een groot aantal organisaties uit de agrarische sector heeft de handen ineen geslagen om bij te dragen aan een betere waterkwaliteit in Nederland. Partijen uit zowel plantaardige als dierlijke ketens gaan als consortium de samenwerking met elkaar aan om invulling te geven aan het 8e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (APN). Met de inhoud van het voorgaande 7e […]

DeLaval zet kennispartnerschap met NAJK voort

DeLaval en NAJK blijven elkaar de komende jaren versterken. In het Drentse Witteveen tekenden Geert-Jacob van Dijk (Algemeen Directeur bij DeLaval Benelux) en NAJK-voorzitter Roy Meijer een nieuwe partnerovereenkomst. NAJK is erg blij met deze verlenging. Op naar wederom twee mooie jaren! NAJK sluit partnerschapovereenkomsten met belangrijke spelers uit de agrarische sector. Zo worden NAJK-leden […]

Wat deed NAJK voor jou in maart?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou […]

Meer informatie bekend over vestigingssteun voor jonge boeren

Op woensdag 3 april heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de details van de vestigingssteun voor jonge landbouwers bekend gemaakt. Per aanvraag zal er 80.000 euro worden vrijgemaakt voor bedrijfsopvolgers. NAJK heeft hard gelobbyd om dit mogelijk te maken en is erg blij dat de overheid jonge boeren en tuinders een steuntje […]

Tweede matchmakingsprogramma ‘Boer zoekt Boer’ in Brabant

Matchmakingsprogramma ‘Boer zoekt Boer in Brabant’ gaat op zoek naar een win-winsituatie voor agrarische bedrijven zonder opvolger en jongeren die boer wil worden maar thuis niet die mogelijkheid hebben. Door deze aan elkaar te verbinden hopen de BAJK, ZLTO en de provincie dat er meer boerenbedrijven in Brabant blijven bestaan. Het is vandaag de dag […]

Merel Straathof nieuwe portefeuillehouder leefomgeving bij NAJK

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) verwelkomt een nieuwe portefeuillehouder leefomgeving. De 25-jarige Merel Straathof is tijdens de algemene ledenvergadering op donderdag 28 maart unaniem verkozen tot nieuwe dagelijks bestuurder van NAJK. Ze treedt hiermee in de voetsporen van Harold Overmars die deze rol 3,5 jaar heeft vervuld. Opgegroeid op het melkveebedrijf van haar ouders […]

Stemmingen Wet Dieren: noodscenario voorkomen, we zijn nog niet uit de storm

Op dinsdag 19 maart is er in de Tweede Kamer gestemd over de wijziging van de Wet Dieren. Het onuitvoerbare amendement Vestering is weggestemd en de reparatiewet van minister Adema is aangenomen, maar wel met een aanvullend amendement De Groot/Van Campen. NAJK had graag gezien dat de reparatiewet in ongewijzigde vorm was aangenomen, maar is […]