Artikelen door Neline Both

Reparatiewet amendement Wet Dieren moet door, maar wel met inhoud convenant

Vrijdag 1 maart heeft minister Adema een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over dierwaardige veehouderij. Hierin geeft hij een eerste set van maatregelen weer die hij als minister wil nemen als de nota van wijziging van de Wet Dieren (reparatiewet) wordt aangenomen. NAJK is blij met het wijzigingsvoorstel van de minister en is hier […]

Jonge boeren boos over verlaging tarieven basispremie en ecoregelingen

Vandaag, vrijdag 1 december, heeft Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de voorlopige tarieven voor de basisinkomenssteun en ecoregelingen 2023 gepubliceerd. Deze tarieven zijn door overschrijding van het budget lager dan voorafgaand aan het seizoen werd aangegeven. Jonge boeren zijn zeer boos, gefrustreerd en gedemotiveerd door deze aanzienlijke verlaging. Het voelt als een steek in […]

Felicitatie aan winnaars Tweede Kamerverkiezingen 2023

NAJK feliciteert alle winnaars van de Tweede Kamerverkiezing van harte met hun overwinning! “NAJK ziet uit naar een goede samenwerking met de nieuwe Tweede Kamer en toekomstige regering. Jonge boeren en tuinders hebben behoefte aan een sterke, duurzame agrarische sector met toekomstperspectief en een goed verdienvermogen. Wij gaan graag aan de slag met de politiek […]

NAJK teleurgesteld in Tweede Kamer na motie over glyfosaat

Donderdag 7 september heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen, die de minister oproept om in Europa tegen de verlenging van toelating van glyfosaat te stemmen. NAJK is teleurgesteld in deze uitslag, omdat het daarmee voorbij gaat aan het oordeel van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (Efsa) en het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen […]

Haal de kritische depositiewaarde uit de wet

Donderdag 31 augustus schreef demissionair minister van der Wal een brief aan de Tweede Kamer waarin staat dat, op basis van nieuwe wetenschappelijk onderzoeken, de kritische depositiewaarde (KDW) van 32 van de 81 stikstofgevoelige natuurtypen wordt aangescherpt. Deze natuurtypen blijken gevoeliger te zijn voor stikstof dan eerder gedacht. NAJK blijft bij haar standpunt: haal de […]

Jonge boeren en tuinders hebben snel nieuw kabinet nodig

Vanavond is het kabinet Rutte IV gevallen. Dit betekent dat er voor jonge boeren en tuinders nog steeds onduidelijkheid blijft. Jonge boeren en tuinders moeten weten waar ze in moeten investeren, waar ze aan moeten voldoen, op welke juridische zekerheid ze kunnen bouwen en op welke manier ze hun bedrijf moeten inrichten om geld te […]

Amendement jonge boerentoets aangenomen in Europees Parlement

Het Europese parlement heeft eerder een initiatief ingediend over voedselveiligheid en veerkracht in de landbouw. Vorige week waren hier stemmingen over en konden er wijzigingen (amendementen) worden ingediend. Een amendement dat er een jonge boerentoets gedaan moet worden bij alle wetgeving rondom dit thema is nu aangenomen. Samen met de Vlaamse jonge boerenorganisatie Groene Kring […]

Jonge boeren missen belangrijke gewassen in lijst wintergewassen

Afgelopen woensdag heeft minister Adema de lijsten met wintergewassen voor het 7e Actieprogramma bekend gemaakt. NAJK is tevreden dat er een aantal gewassen zijn toegevoegd, maar mist nog een aantal belangrijke gewassen zoals consumptieaardappelen en vezelhennep. In november heeft NAJK, net als vele anderen op de consultatie voor wintergewassen en vanggewassen gereageerd. Nu zijn de […]

NAJK: gesprekken Landbouwakkoord zijn nog gaande

Maandag 17 april en dinsdag 18 april was er weer een tweedaagse van de hoofdtafel van het Landbouwakkoord. Er is over verschillende thema’s wederom flink gediscussieerd. De Telegraaf en het Algemeen Dagblad (AD) meldde dat het Landbouwakkoord geklapt zou zijn. Dit is onjuist. De gesprekken zijn namelijk nog steeds gaande. “Overeenstemming is er nog niet, […]

Ruimte voor jonge boeren is cruciaal voor stikstofaanpak kabinet

Vrijdagmiddag 10 februari heeft het kabinet twee Kamerbrieven uitgebracht: een brief over het Nationaal Plan Landelijk Gebied (NPLG) en een brief over de aanpak piekbelasters. NAJK is van mening dat jonge boeren en tuinders ruimte moeten krijgen om aan de ene kant te verduurzamen en aan de andere kant hun bedrijven door te ontwikkelen. “Het […]