Artikelen door Neline Both

Goedkeuring actieprogramma positief maar inhoud baart jonge boeren zorgen

Het actieprogramma en bijbehorende toevoeging (addendum), zijn goed genoeg bevonden door de Europese Commissie. Hiermee is het actieprogramma vastgesteld en kunnen de gesprekken over derogatie van start gaan. Na het lange proces is er nu eindelijk wat meer duidelijkheid gekomen, maar de punten uit het addendum vindt NAJK pittig. Vrijdag 25 februari vond een gesprek […]

Ga voor plan met draagvlak: CTM!

Op vrijdag 12 november heeft minister Schouten onderzoeksrapporten naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin analyses over de stikstofproblematiek. De onderzoeksrapporten onderschrijven dat focus op de kritische depositiewaarde (KDW) alleen, geen oplossing is voor het herstel van kwetsbare natuur. NAJK onderschrijft dat. Echter is de rest van de inhoud van de rapporten ingrijpend. NAJK betreurt […]

WUR-studie bevestigt: onverteerbare impact 7e Actieprogramma

Het voorliggende ontwerp voor het 7e actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn heeft ernstige gevolgen voor boeren en tuinders. Dat blijkt uit een analyse van WUR én een breed scala aan analyses, rapporten en voorbeelden vanuit de land- en tuinbouwsector. Vrijdag 15 oktober werd de economische impactanalyse van WUR gepubliceerd. Gezien het tijdspad (half december moet er […]

Opluchting over uitstel verplicht zaaien vanggewassen voor 1 oktober

Minister Schouten heeft toegezegd dat maistelers op zand- en lössgronden uitstel tot 31 oktober uitstel krijgen voor het zaaien van vanggewassen. NAJK had met haar Brabantse provinciale vereniging (BAJK) afgelopen tijd zorgen geuit bij het ministerie van LNV over de vanggewasverplichting. Door het weer is de mais niet voldoende afgerijpt voor 1 oktober waardoor het […]

Politiek, stop met onrust stoken! Regeer en formeer met oog op de toekomst en blijvers

Vanmorgen is het Algemeen Dagblad gekomen met berichtgeving over een gelekt juridisch advies aan het kabinet over stikstof. Vorige week maandag was het ook al raak met berichtgeving over de inhoud van een gelekt PBL-rapport waarin de nadruk lag op onteigening. NAJK is de telkens terugkerende discussie zat waarin heel gemakkelijk over onteigening wordt gesproken. […]

NAJK geschrokken van voorstellen in 7e actieprogramma

Maandag 6 september is de internetconsultatie gestart over het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. NAJK is geschrokken van de voorstellen die hierin genoemd staan. Als agrarische jongerenorganisatie erkennen we het belang van een goede waterkwaliteit en kennen we de afspraken hierover in Europees verband. In dit Actieprogramma worden echter voorstellen gedaan die ver ingrijpen op bedrijfsvoering en […]

Sterke basis voor project ‘Waardecreatie in Ketens’ is gelegd

In het project ‘Waardecreatie in Ketens’ wordt door supermarkten, verwerkers, boeren en tuinders gewerkt aan toekomstgerichte ketens. Afgelopen maanden hebben in dat licht de eerste gesprekken plaatsgevonden met verschillende ketenpartners. Tevens zijn de initiatiefnemers (LTO Nederland, NAJK en Rabobank) gekomen tot een duidelijk doel van het project, welke dient als basis voor de verdere uitwerking. […]

NAJK heeft grote zorgen over openbaarmaking PAS-melders

Afgelopen woensdag, 27 januari, heeft de Raad van State (RvS) geoordeeld dat het ministerie van LNV de locatiegegevens van tien PAS-melders bekend moet maken. NAJK maakt zich grote zorgen over de gevolgen van deze bekendmaking waarbij privacygevoelige informatie op straat komt te liggen. Bedrijven die altijd te goeder trouw hebben gehandeld, maar nu in een […]

NAJK toegetreden tot Praktijkcluster Agro

Belangenbehartiger NAJK is toegetreden aan de stuurgroep van Praktijkcluster Agro CIV Groen. Daarmee heeft de organisatie direct invloed op de activiteiten van het cluster. NAJK bestuurslid Leendert Jan Onnes neemt plaats in het overleg: “Met onze deelname willen wij jongeren een stem in geven in de invulling van het onderwijs. Daarnaast komen diverse uitdagingen op […]