Europese Unie ziet noodzaak tot betere invulling top-up voor jonge boeren

NAJK verwelkomt de conclusie van de Europese ministers over de vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Na afloop van de Landbouw- en Visserijraad afgelopen maandag in Brussel bracht de Europese Commissie en de Europese ministers van landbouw eensgezind hun zogenaamde ‘Raadsconclusies’ uit. Daarin wordt ook expliciet de betaling van jonge boeren benoemd. Lidstaten zouden meer flexibiliteit moeten kunnen krijgen om te bepalen welke rechtsvormen voor deze top-up in aanmerking komen.

“Elk land heeft immers zijn eigen specifieke omstandigheden. We zijn als NAJK blij dat dit punt wordt benoemd”, zegt Inge van Schie-Rameijer, dagelijks bestuurder van NAJK met de portefeuille internationaal. “De regels en voorwaarden die nu gelden voor een jonge boer om in aanmerking te komen voor deze top-up zijn buitenproportioneel. Veel jonge boeren zullen nu buiten de boot vallen. De kaders die de Europese Unie hiervoor heeft meegegeven passen niet in de Nederlandse landbouwstructuur. We zijn blij dat de dit nu ook op Europees niveau wordt ingezien.”

“NAJK probeert reeds geruime tijd in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken de top-up te verbeteren in Den Haag en Brussel”, vervolgt van Schie. “Met deze Raadsconclusies kunnen we nu ook in Brussel echt stappen zetten.”

Link naar de Raadsconclusies.

Vragen en antwoorden over de top-up voor jonge boeren

Kom je in aanmerking voor de top-up?
Dit is afhankelijk van of je jonger bent dan 41 en de startdatum van jouw zeggenschap in het bedrijf. Voor de periode dat je in een samenwerking boert geldt dat je pas zeggenschap kunt hebben als je:

 • niet in proefmaatschap zit
 • investeringen van meer dan € 25.000,- kunt blokkeren (geldt voor bijna iedereen)
 • verantwoordelijk bent voor dagelijkse bedrijfsvoering

Voor welke jaren kom je in aanmerking voor de top-up?
De startdatum van de zeggenschap is bepalend voor welke jaren je in aanmerking komt voor de top-up.

 • Bent u gestart in 2010, dan krijgt u alleen in 2015 het extra bedrag ( 1 jaar).
 • Bent u gestart in 2011, dan krijgt u in 2015 en 2016 het extra bedrag (2 jaar).
 • Bent u gestart in 2012, dan krijgt u tot en met 2017 het extra bedrag (3 jaar).
 • Bent u gestart in 2013, dan krijgt u tot en met 2018 het extra bedrag (4 jaar).
 • Bent u gestart in 2014, dan krijgt u tot en met 2019 het extra bedrag (5 jaar).
 • Bent u in 2015 gestart voor 15 mei 2015, dan kunt je naar keuze tot en met 2019 of van 2016 tot en met 2020 het extra bedrag krijgen (beide 5 jaar).
 • Start u vanaf 15 mei 2015 dan krijgt u van 2016 tot en met 2020 het extra bedrag (5 jaar).
 • Enzovoorts

Hoe vraag je de top-up aan?
Dit kan bij de gecombineerde opgave.
Achtergrondinformatie is te vinden via deze link (Jonge Landbouwers en starters > Extra betaling jonge landbouwers. Bij Regelingen, geef aan dat je de ‘Aanvraag extra betaling jonge landbouwers’ wilt. Bij subblad Jonge Landbouwers onder het blad Regelingen vul je je BSN en de startdatum van de zeggenschap in.

Hoe bepaal je de startdatum van de zeggenschap?
De startdatum is in principe de datum waarop je voor het eerst bent toegetreden tot de rechtspersoon of het samenwerkingsverband. Deze datum controleert RVO met de registratie bij de Kamer van Koophandel (KvK). De jaren waarin je een proefmaatschap hebt (gehad) tellen niet mee voor de periode waarin je zeggenschap hebt. De startdatum kan niet eerder starten dan wanneer jouw proefmaatschap is geeindigd.

Verder kun je de startdatum later in laten gaan als je met bewijsstukken aan kunt tonen dat je:
a) op een later moment verantwoordelijk bent geworden voor de dagelijkse bedrijfsvoering, omdat je een dagopleiding volgde van gemiddeld meer dan 3 dagen per week of betaalde werkzaamheden deed in een andere onderneming voor gemiddeld meer dan 24 uur per week.
b) op een later moment blokkerende zeggenschap hebt verkregen.

Let op!
Bij een controle moet je aan kunnen tonen dat je niet in proefmaatschap zit. Deze jaren tellen niet mee voor de startdatum van je zeggenschap.

Waarom zou je de startdatum van zeggenschap op willen schuiven?
Om de ontvangsten uit de top-up zoveel mogelijk dicht bij de daadwerkelijke bedrijfsovername te krijgen. Dat is het moment waarop je de extra steun juist het hardst nodig hebt.

Voor degenen die voor 2014 in een samenwerking gestart zijn is het invullen van de juiste startdatum van belang voor welke jaren je in aanmerking komt voor de top-up.

Meer info over top-up:
– Top-up en Jonge Landbouwersregeling? Zorg voor je vermogensopbouw!
– UPDATE – Top-up voor jonge boeren in maatschappen
– Jonge boeren en GLB-subsidies, hoe zit dat nou?

UITNODIGING – Informatiebijeenkomsten Boer zoekt Boer

NAJK heeft samen met het agrarisch bedrijfsleven de handen ineen geslagen om goede begeleiding te bieden bij buitenfamiliaire bedrijfsovername. In april worden er drie informatiebijeenkomsten over het initiatief ‘Boer zoekt Boer’ georganiseerd voor geïnteresseerde boeren zonder bedrijfsopvolger of potentiële bedrijfsopvolgers zonder bedrijf.

Ben je agrarisch ondernemer met een gezond bedrijf en heb je geen opvolger, maar zou je wel graag willen dat het bedrijf in de toekomst wordt voortgezet? Of ben je geïnteresseerd en werkzaam (geweest) in de agrarische sector en heb je de ambitie om een agrarisch bedrijf (buiten de familie) over te nemen? Kom dan naar de informatiebijeenkomsten over ‘Boer zoekt Boer’.

Programma
Tijdens de informatiebijeenkomst wordt een verhaal op maat verzorgd dankzij de aanwezigheid van experts op het gebied van communicatie, bedrijfsovername en financiën. Tijdens een interactieve sessie leer je jezelf beter kennen, kom je in contact met geïnteresseerde boeren en potentiële bedrijfsopvolgers en krijg je meer inzicht in alle aspecten die bij bedrijfsovername van belang zijn.

Data (klik op de datum voor meer informatie)
Donderdag 23 april 2015 – Den Bosch (Brabant)
Dinsdag 28 april 2015 – Groenlo (Gelderland)
Woensdag 29 april 2015 – Raalte (Overijssel)
Deze bijeenkomsten worden georganiseerd voor iedereen die geïnteresseerd is in ‘Boer zoekt Boer’: agrarische ondernemers zonder opvolger en potentiële opvolgers.

Aanmelden
Meld je aan voor een informatiebijeenkomst bij Auke de Jong via adejong@najk.nl. Geef hierbij het volgende door: naam, geboortedatum, de sector waarin je werkzaam of geïnteresseerd bent en naar welke bijeenkomst je graag wilt komen.

Top-up en Jonge Landbouwersregeling? Zorg voor je vermogensopbouw!

Zit je in maatschap? En kom jij als jonge boer in aanmerking voor een top-up of een subsidie van de Jonge Landbouwersregeling? Zorg dan dat je maximaal profiteert van deze mogelijkheden voor jonge boeren.

De extra hectarebetaling en de investeringssteun komen ten goede van het bedrijfsresultaat van de maatschap of andere samenwerking. De samenwerkingsvorm ontvangt de steun omdat jij een jonge boer bent. Je kunt hier met de verdeling van het bedrijfsresultaat rekening mee houden. Je kunt de steun separaat toekennen aan de jonge vennoot. Dan komt de steun voor jonge boeren ten gunste van de vermogensopbouw van de jonge vennoot. Dit kun je onderling afspreken, maar ook opnemen in je samenwerkingscontract. NAJK roept ook bedrijfsadviseurs op om er samen voor te zorgen dat de steun in de rug voor jonge boeren ook echt terecht komt waar het hoort: bij jou. Bijvoorbeeld door dit als standaard voor te stellen bij nieuwe samenwerkingscontracten of herzieningen hiervan.

UPDATE – Top-up voor jonge boeren in maatschappen

De afgelopen jaren zijn er forse onderhandelingen voor gevoerd, maar met ingang van 2015 is de top-up voor jonge boeren een feit. NAJK informeert je over de laatste stand van zaken omtrent deze extra betaling voor jonge boeren.

Niet alleen jonge boeren (tot en met 40 jaar) die het bedrijf hebben overgenomen, maar ook jonge boeren in maatschap komen in aanmerking voor de top-up. Op het eerste gezicht lijkt dit positief: meer jongeren die betaling kunnen ontvangen. NAJK is hier echter geen voorstander van. De top-up die je als jonge boer aan het begin van de maatschapsperiode ontvangt (en als de financiële lasten relatief gezien lichter zijn) krijg je dan namelijk niet meer op het moment dat je het bedrijf daadwerkelijk hebt overgenomen (en de financiële lasten veel zwaarder zijn). Dit komt voort uit een andere regel van de Europese Unie: elke boer komt voor maximaal vijf jaar in aanmerking voor de top-up.

Een jonge boer in maatschap ontvangt de top-up als hij of zij voldoet aan een aantal voorwaarden. Het antwoord op onderstaande vragen moet daarbij ‘ja’ zijn:

 • Ben je jonger dan 41 jaar?
 • Zit je in maatschap?
 • Heb jij daadwerkelijke zeggenschap over het bedrijf?
 • Ben je belast met de dagelijkse bedrijfsvoering?

Hoe kan je dit aantonen als je in maatschap zit? En wat houden deze voorwaarden nu precies in? NAJK en het ministerie van Economische Zaken hebben de afgelopen maanden hieraan gewerkt. In principe voldoe je aan de twee laatste voorwaarden bij toetreden tot de maatschap. Jouw maatschapscontract vormt het bewijs dat je moet aanleveren bij controle. Je voldoet niet aan de voorwaarden als je bent toegetreden tot een proefmaatschap*. Zit je samen met een andere jonge boeren in maatschap? Jullie kunnen dan samen aan de voorwaarden voldoen.
*Een proefmaatschap is een maatschapsovereenkomst waarbij tussen de maten is afgesproken dat de maatschap door de andere – vaak oudere – maten eenzijdig kan worden beëindigd. Vaak geldt deze voorwaarde voor de eerste paar jaar na toetreding door de jonge boer.

Voor de jonge boeren die eerder dan april 2010 (5 jaar geleden) in maatschap zijn getreden, betekent dit dat zij waarschijnlijk geen top-up kunnen ontvangen. Op dat moment is het belangrijk om goed naar de laatste twee voorwaarden te kijken. Als je als jonge boer kan aantonen dat je in de beginjaren van je maatschapsperiode (in ieder geval in de jaren 2010 tot 2015) wel in maatschap zat, maar geen zeggenschap had of verantwoording over de dagelijkse bedrijfsvoering, dan kan je de top-up alsnog ontvangen.

Jonge boeren kunnen aantonen dat zij geen zeggenschap hadden doordat bijvoorbeeld sprake was van een proefmaatschap, of doordat er geen blokkerende zeggenschap bij was ondernemersbeslissingen met een financieel belang van meer dan 25.000 euro.

Jonge boeren kunnen aantonen dat zij nog niet belast waren met de dagelijkse bedrijfsvoering doordat zij meer dan 3 dagen per week een opleiding volgden of als ze meer dan 24 uur per week ergens anders werkten (gemiddeld).

De regels van de Europese Unie leggen dus strikte eisen aan de verstrekking van de top-up aan jonge boeren. NAJK is dan ook niet tevreden over de wijze waarop de regeling nu vorm heeft gekregen. De samenwerking van NAJK met het ministerie van Economische Zaken is op dit onderwerp zeer nauw en betrokken. Het ministerie van Economische Zaken heeft zich, samen met NAJK, volop ingespannen om de mogelijkheden toch optimaal te maken, binnen de strenge kaders vanuit Brussel. NAJK zal de komende tijd, zowel bij ministerie als in Brussel, echter blijven strijden voor een beter invulling van de top-up. Zo zijn bijvoorbeeld verschillende voorstellen om dit te verbeteren al aangedragen bij Eurocommissaris Phil Hogan.

Binnenkort staat er ook meer informatie hierover op de website van RVO en in de nieuwsbrief van RVO. De details vind je in de uitleg van RVO in deze bijlage.

UITNODIGING – Bedrijfsopvolging in de agrarische sector

Weet jij waar je op moet letten bij bedrijfsopvolging?

Bij de overdracht van een agrarisch bedrijf komt veel kijken. Je hebt niet alleen te maken met de formele punten zoals de levering van de onroerende zaken (de grond en de gebouwen e.d.), maar ook met de verhoudingen binnen de familie, omdat de meeste agrarische bedrijven familiebedrijven zijn. Bedrijfsopvolging in de agrarische sector heeft dan ook zijn eigen kenmerken.

Het FAJK en het Brancheteam Landelijk Gebied van Bosselaar & Strengers Advocaten organiseren samen een interactieve bijeenkomst waarin alle do’s en dont’s op het gebied van bedrijfsopvolging en -overname op een rijtje worden gezet.

Tijdens deze bijeenkomst zullen een advocaat en een fiscalist van Countus je aan de hand van diverse voorbeelden bijpraten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsopvolging. Daarbij zullen in ieder geval de diverse samenwerkingsvormen (VOF, maatschap etc.) en de overgang zelf behandeld worden. Wat is het (fiscale) voordeel van de verschillende rechtsvormen? Waar moet je verder aan denken bij de bedrijfsovername?

Graag nodigen wij je uit voor deze bijeenkomst die plaats zal vinden op woensdag 8 april bij Kverneland in Dronten. De bijeenkomst begint om 20.00 uur met aansluitend een borrel.

Het programma voor de avond zal er als volgt uit zien:

19.45 – 20.00: ontvangst
20.00 – 20.05: welkom door Kverneland
20.05 – 21.20: interactieve presentatie door Bosselaar & Strengers Advocaten en Countus
21.20 – 21.25: afsluiting door FAJK
21.30 – 22.00: borrel

Om de bijeenkomst zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van de aanwezigen, stellen wij iedereen in de gelegenheid vooraf aan te geven welke onderwerpen of vraagstukken jij in ieder geval behandeld zou willen zien. Stuur dan een e-mail aan a.vangroningen@bs-advocaten.nl.

Boerenfamilies gezocht voor onderzoek!

‘Met je familie kun je wel wandelen maar niet handelen’ is een spreekwoord dat niet van toepassing is op het agrarisch gezinsbedrijf. Vele generaties lang wordt er succesvol samengewerkt. Echter vragen de huidige ontwikkelingen in de sector en binnen gezinnen om meer aandacht: hoe onderneem je succesvol als gezin, nu maar ook richting de toekomst?

Afgelopen november zijn tijdens het NAJK-symposium ‘van Traditie naar Ambitie’ in aanwezigheid van Koningin Máxima de resultaten gepresenteerd van onderzoek naar de rol van gezinsleden op het agrarisch bedrijf. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de positie van vrouwen sterk aan het veranderen is en dat jongeren veelal een goede opleiding achter de rug hebben en hun werk op het familiebedrijf combineren met een reguliere baan. Maar er zijn ook zorgen geuit. Knelpunten hebben te maken met de bedrijfsvoering, de bedrijfsopvolging maar ook het samenwerken met familieleden. Genoeg redenen voor het starten van een vervolgproject.

Hogeschool Windesheim gaat met een aantal partners waaronder NAJK een subsidieaanvraag indienen voor een onderzoeksproject. Het plan is om een toolbox te ontwikkelen met instrumenten die families in de agrarische sector helpen bij de communicatie rond opvolging. Welke afspraken moet je met elkaar maken, hoe zorg je er voor dat gevoelige onderwerpen toch besproken worden, hebben we een gezamenlijke visie voor het bedrijf, hoe ga je om met verschillen van inzicht? Kortom, tijd maken om samen te werken aan het bedrijf in plaats van alleen hard werken in het bedrijf.

We zoeken contact met families die mee willen werken aan dit project. We bieden:

 • Gratis workshops
 • Gratis coachingtraject
 • Een netwerk met andere familiebedrijven
 • Instrumenten ter ondersteuning van het opvolgingsproces

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname, voorwaarde is wel dat meerdere familieleden meedoen en dat jullie bereid zijn om mee te werken aan het onderzoek. Het project staat onder leiding van lector Ilse Matser. Interesse: stuur liefst voor 24 februari een mail naar het lectoraat familiebedrijven: lectoraat.familiebedrijven@windesheim.nl.

UITNODIGING – Boer zoekt Boer in de bollenstreek

Om de Bloembollenstreek ondernemend en dynamisch te houden, doen KAVB en LTO Noord afdeling Duin- en Bollenstreek mee met het ‘Boer zoekt Boer’-initiatief van NAJK, Rabobank, Flynth, Countus en Veenstra Agrocoaching. Dit initiatief biedt jongeren kansen om een bedrijf over te nemen van agrarische ondernemers in de regio die zelf geen opvolger hebben.

Maar: Hoe vind je een goed bedrijf? Hoe ga je zo’n proces in? Hoe lang wil/moet je samenwerken? En als je een bedrijf hebt, maar geen opvolger: Hoe vind je een opvolger? Wat moet je doen om je bedrijf over te kunnen dragen? Kan dat wel, een bedrijf overdragen aan niet-familieleden? Heel veel vragen voor beide partijen. Herkent u zich in deze situatie? Of brengt dit u op ideeën? Kom op donderdag 19 februari in Lisse luisteren naar mogelijkheden voor voortzetting van uw bedrijf of voortzetting van jouw carrière als zelfstandige.

Bekijk hier de uitnodiging.

Update Jonge Landbouwersregeling – Januari 2015

In het besluitvormingsproces rondom de Jonge Landbouwersregeling is deze maand een aantal besluiten genomen. Dit betekent dat alle provincies met de volgende besluiten akkoord zijn:

 • De Jonge Landbouwersregeling is voor iedereen onder de 41 jaar (mits je de subsidie niet eerder gekregen hebt).
 • De driejareneis is daarmee komen te vervallen. NAJK heeft hier specifiek voor gepleit, zodat de subsidie zo veel mogelijk wordt toegekend vlak voor of na volledige bedrijfsovername.
 • In het geval de aanvrager in een samenwerking (bijvoorbeeld in maatschap of BV) onderneemt is de uitbetaling van de subsidie evenredig aan het percentage eigen vermogen van de aanvrager in de samenwerking. NAJK heeft hier specifiek voor gepleit, zodat ook via deze weg het beperkte budget zo veel mogelijk wordt toegekend vlak voor of na volledige overname. De exacte invulling hiervan wordt op dit moment uitgewerkt.
 • De minimaal aan te vragen hoeveelheid subsidie is € 10.000,- en het maximum is € 20.000,-. Het minimum is ingesteld omdat anders de uitvoeringskosten per aanvraag te hoog worden en het maximum is ingesteld om met het beperkte budget toch een groter aandeel jonge agrariërs in aanmerking te laten komen.
 • Er wordt nu door RVO gekeken of in gevallen wanneer er meerdere jonge agrariërs in één samenwerkingsverband zitten deze gezamenlijk een aanvraag kunnen doen om toch aan het minimumbedrag van € 10.000,- te komen.
 • De investeringen die in aanmerking komen voor de Jonge Landbouwersregeling komen gecategoriseerd op een investeringslijst te staan, waarbij de hoogst gerankte investeringen via een tendersysteem eerst in aanmerking komen.
 • NAJK wordt betrokken bij de definitieve vaststelling van de investeringslijst. De investeringen worden gerankt in vijf categorieën, waarbij duurzaamheid de leidraad zal zijn van de toekenning van de categorie. De meer reguliere investeringen komen daarmee in de lagere categorieën.
 • De eerste openstelling van de nieuwe Jonge Landbouwersregeling vindt na de zomer van 2015 plaats. Het budget van de gemiste openstelling van 2014 wordt verdeeld over de jaren 2015-2020.

Namens NAJK is Sander Thus, portefeuillehouder bedrijfsovername in het dagelijks bestuur bij NAJK, verantwoordelijk voor alles omtrent de Jonge Landbouwersregeling. Heb jij vragen of suggesties? Mail gerust.

KAVB en LTO Noord afdeling Duin- en Bollenstreek promoten Boer zoekt Boer

Om de Bloembollenstreek ondernemend en dynamisch te houden doen KAVB en LTO Noord afdeling Duin- en Bollenstreek mee met het nieuwe Boer zoekt Boer initiatief van NAJK, Rabobank, Flynth, Countus en Veenstra Agrocoaching. Dit initiatief biedt jongeren kansen om een bedrijf over te nemen van agrarisch ondernemers in de regio die zelf geen opvolger hebben. Hiermee spelen de organisaties in op de trend dat familiebedrijven steeds minder vaak door de jonge generatie worden overgenomen. Tegelijkertijd zijn er wel jongeren die ondernemer willen worden. In de Bloembollenstreek is die mogelijkheid aanwezig omdat hier een aantal  bedrijven is met een beperkte hoeveelheid grond. Juist de aankoop van grond maakt een start of overname vaak financieel lastig haalbaar.

Gisteravond stond het landelijke Boer zoekt Boer initiatief centraal tijdens een bijeenkomst van KAVB en LTO Noord afdeling Duin- en Bollenstreek in Hillegom. Aan zo’n veertig veelal jonge ondernemers werd uitgelegd wat de achtergronden van het initiatief zijn. Via bijeenkomsten en een koppeling van vraag en aanbod op de Boer zoekt Boer website kunnen jongeren en bedrijven elkaar vinden. De regionale organisaties trachten door een matchmaker in te zetten extra stimulans voor het slagen van dit initiatief te krijgen. Door dit initiatief verwachten de organisaties dat de Bloembollenstreek een vitaal gebied blijft met voldoende jonge ondernemers. Kijk voor meer informatie over Boer zoekt Boer op www.bedrijfsovernameportal.nl.